Viaţa Cuviosului Părintelui nostru Ioan Scărarul

Sinaxar 3 Comentarii

Viaţa Cuviosului Părintelui nostru Ioan Scărarul
30 martie

Care patrie şi cetate a odrăslit şi a crescut pe acest viteaz nevoitor, Ioan Cuviosul, mai înainte de pustniceştile lui nevoinţe, cu siguranţă nu pot spune – zice Daniil monahul, scriitorul vieţii acestuia. Care loc îl are acum pe acest dumnezeiesc şi minunat bărbat şi cu ce dulceţi de hrană fără de moarte îl hrăneşte, este adeverit, că într-acea patrie se află el acum, pentru care Sfîntul Pavel, privighetoarea cea minunat glăsuitoare, a strigat: “Petrecerea noastră este în ceruri”, unde cu nematerialnică simţire, cu negrăită dulceaţă săturîndu-se de necheltuitele bunătăţi, primeşte răsplătirile cele vrednice de sudorile sale şi pentru dureri are cinstea cea fără durere, moştenind cereasca Împărăţie cu aceia al căror picior a stat întru dreptate.

Citeste mai departe…

Străluceşte, Cruce a Domnului

Pr. Constantin Necula, Predici Fara comentarii

Străluceşte, Cruce a Domnului…
(Duminica a III-a a Sfântului Post – a Crucii)

Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula

Poate că în nici un alt context teologic nu se face mai în­ţe­­leasă Crucea cea plină de daruri a Mântui­torului Hristos cum se face în contextul acestei Săptămâni, care poartă Crucea ca miez (săptămână „Stavroforă”) şi – ca în cealaltă săptă­mână, aceea numită a Patimii, Paşte al Crucii – se face, prin semnul cel puternic al izbăvirii, trecere din lumea păcatului, prin pustia căutării, în preaplinul Împărăţiei celei Cereşti.

Citeste mai departe…

Crucii Tale ne închinăm, Hristoase…

Predici, PS Visarion 1 Comentariu

Crucii Tale ne închinăm, Hristoase…
Duminica III din Post – a Duminica Sfintei Cruci

† Visarion Răşinăreanu
Episcop-vicar,
Sibiu

Iată-ne ajunşi, cu ajutorul Preamilostivului Dumnezeu, şi în Duminica a treia a Sf. şi Marelui Post al Paştilor, Duminică închinată Sf. şi de viaţă făcătoarei Cruci.

Au trecut trei săptămâni de când am pornit în această călătorie duhovnicească spre Ziua Învierii, având drept tovarăşi de drum postul, rugăciunea şi fapta cea bună şi, aidoma unor călători însetaţi şi osteniţi ce străbat drumurile arse de soare şi bătute de vânturi ale deşertului, dorim să ne odihnim pentru câteva clipe la umbra unor copaci din oaza deşertului, spre a ne putea reface forţele şi a ne continua călătoria.

Citeste mai departe…

Ce este credinţa?

Articole, IPS Laurentiu Streza Fara comentarii

Ce este credinţa?

Dr. LAURENŢIU STREZA
Mitropolitul Ardealului

Sfântul Apostol Pavel, în epistola către Evrei, capitolul 11 spune: „..credinţa este adeverirea celor nădăjduite şi dovedirea celor nevăzute” Acestea sunt cuvintele ce exprimă de fapt misterul. Dumnezeu ne-a făgăduit ceva. Noi cunoaştem cuvântul lui Dumnezeu şi făgăduinţa Lui o adeverim sau o primim, o acceptăm prin credinţă. Adeverirea celor nădăjduite înseamnă că se adevereşte prin credinţă ceea ce nădăjduim. Apoi este dovedirea celor nevăzute. Dumnezeu ne-a rânduit nişte simţuri prin care intrăm în legătură cu realitatea pe care Dumnezeu a creat-o pentru noi şi ne dăm seama ce valoare au simţurile pentru noi. De exemplu, cu ajutorul văzului luăm contact cu întreaga frumuseţe a creaţiei, cu armonia ce există în lume. Toate simţurile pe care ni le-a lăsat Dumnezeu nu sunt altceva decât nişte facultăţi ale trupului, prin care luăm cunoştinţă cu tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Însă există şi nişte simţuri lăuntrice, pentru că nu suntem numai trup, ci avem şi ceva dumnezeiesc în noi, deoarece Dumnezeu l-a creat pe om trup şi suflet. Dumnezeu a lăsat omului prin suflet nişte facultăţi, capacităţi, care într-un limbaj „tehnic” se numesc: intelect, voinţă şi sentiment, adică: mintea, care îţi spune ce trebuie să faci, voinţa, care te determină să faci ceva şi sentimentul, dragostea, care te face să faci cu plăcere ceea ce vrei să faci. Cu mintea ştii cum să lucrezi, voinţa te face să te duci şi să stăruieşti în lucru, iar dragostea te întăreşte, ca să ai mulţumire în ceea ce faci.
Citeste mai departe…

90 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania

Articole 1 Comentariu

90 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania

Se împlinesc 90 de ani de la Unirea Basarabiei cu România. În 27 martie 1918, Sfatul Ţării a decis cu 86 de voturi pentru (3 voturi împotriva şi 36 abtineri), că Basarabia să fie alipită la ţara mamă. Hotărârea a fost primită cu mare bucurie de intelectualii din Basarabia şi de autorităţile române.

90 de ani de la Unirea Basarabiei cu RomaniaÎn aprilie 1917, un grup de intelectuali şi funcţionari români a înfiinţat Partidului National Moldovenesc. Gruparea politică îşi propunea să lupte pentru “dobândirea drepturilor cetăţeneşti şi naţionale pentru românii din Basarabia şi de dincolo de Nistru”.

300.000 soldaţi din armata rusa a Basarabiei au format “comitete moldoveneşti” la Odessa, Iaşi şi Roman. Reprezentanţii comitetelor, reuniţi la Odessa, între 5 şi 18 aprilie 1917, au votat o moţiune care cerea ca Basarabia să fie condusă de un “Sfat al ţării”.
Citeste mai departe…

Biserica – locaş al Duhului Sfânt

Articole, PS Visarion Fara comentarii

Biserica – locaş al Duhului Sfânt

Visarion Răşinăreanu
Episcop Tulcea

În toate religiile, locaşul de cult, biserica, prin urmare şi în creştinism, este un semn al prezenţei lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor.

Graţie acestui semn văzut, omul vine în comuniune cu Dumnezeu, Cel ce este pretutindeni şi pe toate le plineşte.

În mijlocul lui, al locaşului de cult, locuieşte Dumnezeu şi sunt prezenţi sfinţii. Este centrul vieţii unui popor, în jurul căruia se petrec toate tainele vieţii şi ale morţii pentru fiecare credincios. Este pe drept cuvânt „casa rugăciunii” şi „loc de sfinţire şi poartă a cerului”. Este Paradisul pe pământ. Mântuitorul nostru Iisus Hristos este noul templu, întru care în chip real s-a săvârşit taina iconomiei divine. El este Biserica nefăcută de mână pe care a dărâmat-o moartea Sa şi pe care a zidit-o din nou prin Învierea Sa. De multe ori, Mântuitorul le-a vorbit celor din jurul Său despre „Biserica Trupului Său” pe care o vor dărâma oamenii şi El o va ridica în trei zile. Dacă ucenicii Lui şi cei care Îl ascultau nu puteau să înţeleagă cum este posibil ca măreţul Templu din Ierusalim, la care se lucrase 46 de ani, să fie ridicat în trei zile, după Învierea din morţi a Mântuitorului au înţeles la ce anume se referea Mântuitorul: la Biserica Trupului Său. Ea este templul duhovnicesc al cărei cap şi a cărei piatră din capul unghiului este Hristos (I Cor 3, 11). În ea locuieşte Dumnezeul Cel viu. Fiecare creştin, ca membru al Trupului lui Hristos, este acelaşi templu al lui Dumnezeu, iar Trupul Său este locaş al Sfântului Duh (Romani 8, 11).

Citeste mai departe…

Nu avem nevoie de o asemenea educaţie!

Articole, Romeo 1 Comentariu

P. S. Sa Gherasim Putneanul despre introducerea în şcoli a orelor de educaţie pentru sănătate:

„Nu avem nevoie de o asemenea educaţie!”

„Vrem să-i învăţăm acum pe copii să păcătuiască?”

P. S. Părinte, aş vrea să abordăm în cele ce urmează unele dintre păcatele şi ispitele la care sunt expuşi, mai cu seamă, tinerii de astăzi. Şi aş vrea să pornim de la recentul proiect al Ministerului Educaţiei Naţionale privind predarea educaţiei sexuale în şcoli sau, cum o numesc ei, educaţiei pentru sănătate. Ce ne puteţi spune în această privinţă?

Ştim, desigur, că în şcolile noastre se preconizează să se introducă orele de sexualitate, adică să se discute despre sex. Lucru pe care trebuie să-l combatem. Păi se poate treaba acesta? Avem noi atâtea sute, mii de ani de existenţă şi ne trebuie acum o asemenea educaţie? Citeste mai departe…

Sfintii 26 de Mucenici care au patimit in Gotia

Sfinti Romani, Sinaxar Fara comentarii

Sfintii 26 de Mucenici care au patimit in Gotia
(26 martie)

Pe la mijlocul veacului al III-lea, pe pământul României de azi – locuit pe atunci de daco-romani, strămoşii noştri – , s-au aşezat treptat triburi de goţi, prima populaţie migratoare care a ajuns la noi. Mai târziu, prin secolul al IV-lea, goţii s-au îndreptat spre apusul Europei. Unii dintre ei cunoscuseră învăţătura creştină încă înaintea aşezării lor printre daco-romani, pe când se găseau în teritoriile din nordul Mării Negre. Aşezându-se printre daco-romani, poate că unii din ei vor fi lucrat pentru încreştinarea unor goţi.

Citeste mai departe…

Sfantul Montanus Preotul si sotia sa, Maxima

Sfinti Romani, Sinaxar 2 Comentarii

Sfantul Montanus Preotul si sotia sa, Maxima
26 martie

Intre preotii si credinciosii care au indurat moartea pentru Hristos in persecutia lui Diocletian, se numarau si preotul daco-roman Montanus si sotia sa Maxima din cetatea Singidunum (azi Belgrad), locuita pe atunci de stramosii nostri daco-romani.

Citeste mai departe…

Program conferinţe Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula (Postul Pastilor 2008)

Anunturi, Conferinte, Pr. Constantin Necula 1 Comentariu

Program conferinţe Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula

07. 04. 2008 – Sibiu, Biblioteca ASTRA, masă rotundă, în cadrul căreia va avea loc lansarea volumului Alegerea patriarhului. 41 zile ale dezinformării.

09. 04. 2008 – Târgu Neamţ
10. 04. 2008 – Iaşi
11. 04. 2008 – Suceava
12. 04. 2008 – Siret

Citeste mai departe…

« Precedenta