Ca un mort neîngropat fiind slăbănogul

Pr. Constantin Necula, Predici Fara comentarii

Ca un mort neîngropat fiind slăbănogul
(Duminica a IV-a după Paşti, a Slăbănogului – Ioan 5, 1-5)

Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula

Noi înşine, aflându-ne la jumătatea căii duhovniceşti, între slăvita Înviere şi dorita Pogorâre a Duhului Sfânt, cântăm la vremea acestei Evanghelii: „La pridvorul lui Solomon, acolo zăcea mulţime de bolnavi; şi înjumătăţindu-se Praznicul, a aflat Hristos pe un slăbănog, zăcând de treizeci şi opt de ani şi, cu glas de Stăpân, a zis către dânsul: Voieşti să fii sănătos? Iar cel bolnav a răspuns: Doamne, nu am om care să mă arunce în scăldătoare când se tulbură apa. Iar El a zis către dânsul: Ridică-ţi patul tău; iată te-ai făcut sănătos, de-acum să nu mai greşeşti! Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, trimite-ne nouă, Doamne, mare milă…” (Slavă… şi acum… Vecernia mică).

Citeste mai departe…