Sfântul Ghelasie de la Râmet

Sfinti Romani, Sinaxar Fara comentarii

Sfântul Ghelasie de la Râmet
(30 iunie)

Viata

Cu mult înainte de a fi descoperitã inscriptia care-l pomeneste pe Ghelasie ca Arhiepiscop al românilor din Transilvania, locuitorii satelor din împrejurimile mãnãstirii cinsteau cu mare evlavie amintirea unui monah cuvios cu acelasi nume. Traditia popularã relateazã mai multe minuni fãcute de Dumnezeu prin rugãciunile lui. Considerãm cã acest cuvios este identic cu Arhiepiscopul Ghelasie si cã el ar fi fost mai la început egumenul mãnãstirii Râmet. El si-a continuat viata aici, departe de zgomotul lumii, si dupã ce i s-a încredintat conducerea vietii duhovnicesti a românilor transilvãneni, va fi strâns la mãnãstire si tineri pentru a-i învãta si a-i hirotoni preoti.

Citeste mai departe…

Iisus Hristos ieri şi astăzi şi în veac Acelaşi este…

PS Visarion, Romeo Fara comentarii

Iisus Hristos ieri şi astăzi şi în veac Acelaşi este…”

– interviu cu P. S. Visarion, Episcopul Tulcei –

 

„Păzirea poruncilor Domnului este calea ce duce la Hristos”

Prea Sfinţite Părinte, mai are nevoie tânărul contemporan de Dumnezeu ? Credinţa în Iisus Hristos mai poate suscita interes tânărului de lângă mine ?

Dintotdeauna omul „chip şi asemănare” a lui Dumnezeu a avut o legătură specială cu Creatorul Său. Tânărul, cu atât mai mult, a simţit o chemare spre cele înalte şi inefabile, spre cineva cu care să intre în comuniune şi acest Cineva a fost Dumnezeu.

Şi în vremurile noastre toţi avem nevoie de Dumnezeu şi mai ales generaţia tânără are nevoie de comuniune cu Acesta spre a se desăvârşi, spre a progresa spre tot lucrul cel bun şi folositor şi în final pentru a dobândi viaţa cea fericită care este la Dumnezeu.

Pentru a te apropia de Dumnezeu trebuie să ai mai întâi de toate credinţă. Credinţa, acea virtute teologică pe care o primim în dar în taina Sf. Botez şi pe care căutăm să o fructificăm şi să o dezvoltăm mereu pe parcursul existenţei noastre.

Citeste mai departe…

Ale Tale dintru ale Tale…

Pr. Constantin Necula, Predici Fara comentarii

Ale Tale dintru ale Tale…
Duminica Sfinţilor Români

Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula

Împodobită-i astăzi or­to­doxia românească. În multe chipuri şi cu alese veşminte. Căci deşi Praznicul Rusaliilor a trecut, roada Rusaliilor în mijlocul neamului nostru astăzi prăznuim. Se deschide cerul de deasupra României şi-n alcătuire de duh se-arată Raiul împodobit şi cu râvnă românească. Şi cu dragoste şi cu credinţă şi cu nădejde, rostuite şi rostite pe dulcele grai românesc. Şi-n faţa dezagre­gă­­­­rii de-acum a româ­nismului prin falsă euro­penizare parcă nimic n-ar fi mai de preţ decât reaşezarea în rân­du­iala Liturghiei româneşti dinaintea Altarului ceresc.

Citeste mai departe…

LA RAMASITELE SFANTULUI LACAS DACO- ROMAN DE LANGA GEANOVA

Articole Fara comentarii

DUPA 14 VEACURI LA RAMASITELE SFANTULUI LACAS DACO- ROMAN DE LANGA GEANOVA SLUJITA PRIMA SLUJBA

In ziua Rusalilor, 15 iunie 2008 la locul unde erea o biserica – manastire, distrusa pe vremuri veniri slavilor pe acest teritoriu si unde a ramas numai un perete de apsida altarului a avut loc prima slujba ortodoxa slujita, dupa aproximativ 1400 de ani, de catre protopop al DACIEI RIPENSIS si parohul Malainitei si Remesianei parintele Boian Alexandrovici.

Citeste mai departe…

Maica Serafima – floarea de Cer a Boianului

Articole, Romeo 3 Comentarii

Maica Serafima – floarea de Cer a Boianului

Scrieri cu aromă de vecernii

Despre oamenii mari ai lui Dumnezeu arareori poţi scrie. O faci cu conştiinţa neputinţei de a te apropia de felul lor de a fi, de a trăi şi de a-L sluji pe Hristos. Despre ei se cuvine să lăcrămezi, să încerci să simţi, atât cât poţi, ceea ce ei au trăit şi au jertfit. Dar ca bucuria lor să fie deplină, cel mai frumos mod de preţuire este să le urmezi pilda, să-L urmezi, aşa după cum doar ei au ştiut a o face, pe Dumnezeul pe care ei L-au pogorât, prin viaţa lor, drept pildă printre oameni.

Un astfel de suflet ales al lui Dumnezeu a fost Maica stareţă de la Mănăstirea Boian, Maica egumenă Serafima. Din pilda sufletul acestuia scump, vremurile şi oamenii de mai târziu îşi vor creşte şi ei urcuşurile către Cer. Pentru că Maica aceasta, prin viaţa ei sfântă, a tras vremurile după ea, dăruind celor de mai târziu puterea şi modelul mergerii înainte.

Citeste mai departe…

Contranbandă“ cu Biblii pentru români

Articole, Romeo 1 Comentariu

„Contranbandă“ cu Biblii pentru români”
În vremea lui Ceauşescu, un olandez sfidează ameninţările Securităţii, pentru a-şi ajuta semenii din România

În peste 30 de ani, Dick Langeveld din Olanda a distribuit zeci de mii de Biblii popoarelor blocului comunist din Răsăritul Europei. Urmărit, arestat şi anchetat deseori de Securitate, el reuşeşte, de fiecare dată, să scape de ghearele necruţătoare ale urmăritorilor şi să recidiveze în răspândirea Sfintei Scripturi. Biolog de meserie, lucrător în cadrul Ministerului Sănătăţii din Olanda, Dick ne dezvăluie câteva dintre secretele misiunii sale în România şi despre felul cum, ani de-a rândul, a reuşit să alimenteze cu Biblii România.

Citeste mai departe…

Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana

Sfinti Romani, Sinaxar Fara comentarii

Sf. Ierarh Niceta de Remesiana
(24 iunie)

Numele Sfântului Niceta de Remesiana este legat de istoria Bisericii noastre strămoşeşti, îndeosebi pentru contribuţia sa la răspândirea creştinismului pe teritoriul de formare al poporului român. De asemenea, prin scrierile sale întocmite în limba latină, care au apărut şi în traducere românească, s-a îmbogăţit patrimoniul spiritual al teologiei ortodoxe româneşti.

Numele său este strâns legat de cetatea în care acesta a păstorit, anume Remesiana, oraş întemeiat de împăratul Traian, care se afla la aproximativ 30 de kilometri est de oraşul Naisus (astăzi Niş), într-o regiune deluroasă, pe valea râului Nişava. El a fost păstorul acestei cetăţi între anii 366-414.

Citeste mai departe…

Câteva cuvinte despre post

Fragmente Fara comentarii

De azi incepem postul Sfintilor Apostioli.
Vă prezentam citeva cuvinte depre post din cartea
: Părintele Iustin Pârvu – Viata şi invăţăturile unui mărturisitor de Gratia Lungu Constantineanu

Pentru că postul, dragii mei, este recomandat de sus şi până jos. Şi în lumea duhovnicească, şi în lumea de ştiinţa, şi de la vlădică la opincă şi de la studiul cel mai înalt recomandă această stare de odihnă a trupului şi a sufletului.

Citeste mai departe…

Sfântul Grigorie Dascălul Mitropolitul Ţării Româneşti (†1834)

Sfinti Romani, Sinaxar 1 Comentariu

Sfântul Grigorie Dascălul Mitropolitul Ţării Româneşti

(1765-1834)

Acest luminat dascăl şi ierarh al Bisericii lui Hristos a fost cel mai de seamă mitropolit al Ţării Româneşti din secolul XIX. S-a născut în Bucureşti, în anul 1765, din părinţi iubitori de Dumnezeu. Din botez se chema Gheorghe Miculescu. La vârsta de şapte ani, a fost dat să înveţe carte la şcoala elinească de la Mănăstirea Sfântul Sava. Aici se împrieteneşte cu monahul Gherontie de la Mănăstirea Neamţ, căruia îi devine ucenic. Dorind să slujească toată viaţa lui Hristos, după terminarea studiilor, tânărul ucenic părăseşte casa părintească şi se duce cu monahul Gherontie la Mănăstirea Neamţ. Aici cunoaşte pe marele stareţ Paisie şi gustă din frumuseţea vieţii duhovniceşti.

Citeste mai departe…

Duminica Tuturor Sfintilor

Pr. Constantin Necula, Predici Fara comentarii

„Adunarea Sfinţilor Tăi, unită fiind Ţie prin dragoste, cu bucurie dănţuieşte hora cea nesfârşită…”
– Duminica Tuturor Sfinţilor –

Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula

Îndată după prăznuirea Rusaliilor, Biserica – Rodul Rusaliilor – îşi prăznuieşte osatura duhov­nicească, talpa de eroism care o ţine înaintea lui Dumnezeu. Căci se face astăzi prăznuire de „toţi Sfinţii”, Duminica aceasta fiind, dacă vreţi, ziua de nume a fiecăruia din noi şi, totodată, prăznuirea sina­xa­rului întreg.

Ei sunt rodul „dragostei care sminteşte”, cum ar spune Părintele Savatie Baştovoi («Dragostea care sminteşte», Ed. Marineasa, Timişoara, 2003), acea dragoste care se împlineşte în porunca dată de Hristos, normă duhovnicească, învăţătură deplină: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău, iar pe aproapele tău, ca pe tine însuţi”. După cum cântarea Praznicului spune: „Tu pe noi, cei ce eram vrăjmaşi, ne-ai iubit foarte; Tu, prin smerire neobişnuită, Te-ai pogorât pe pământ, Îndurate Mântuitorule, neruşinându-Te de ocara netrebniciei noastre; şi, rămânând în înălţimea slavei Tale celei preacurate, ne-ai aşezat în slavă, pe noi, cei ce mai înainte eram nebăgaţi în seamă” (Cântarea a 4-a, 2). Aşa se vădeşte dintru început că funda­mentul cinstirii Sfinţilor nu-i altul decât cinstirea cu dumnezeiască întrupare a trupului nostru omenesc, muritor şi păcătos, reaşezat în slavă prin ……. şi ico­nomia lucrării dumnezeieşti. Acea lucrare care „din ţărâna morţii, iarăşi fiind zidiţi, firea cea omenească, cea căzută”, prin Învierea Sa, Hristos iarăşi o face „neîmbătrânitoare”, „icoană împă­rătească, strălucind de lumina nestri­căciunii” (Cântarea 5, II şi III).

Citeste mai departe…

« Precedenta