Despre coborârea Sfântului Duh între oameni – Paul Curcă

Articole 1 Comentariu

Despre coborârea Sfântului Duh între oameni

Paul Curcă

Sunt puţine texte ale literaturii duhovniceşti creştine care să aibă o asemenea circulaţie, însemnătate şi rezonanţă cum o are convorbirea Sfântului Serafim de Sarov cu Motovilov, şi aceasta pe bună dreptate. Căci dacă scopul vieţii creştine este „dobândirea Sfântului Duh”, aici avem o dobândire relatată în direct, de o persoană care a participat nemijlocit la un asemenea act. Îndumnezeirea nu mai este un concept teoretic abstract, nici un ideal de neatins, ci un fapt istoric care poate fi certificat şi probat prin mărturia directă a unor participanţi. Rândurile care urmează sunt o reflecţie modestă în marginea acestui mare eveniment.

Citeste mai departe…