Lecţia inimii

Pr. Constantin Necula, Predici Fara comentarii

Lecţia inimii
(Duminica a 11-a după Rusalii – Matei XVIII, 23-35)

Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula

Pilda Duminicii acesteia, a XI-a după Rusalii, numită şi a „datornicului nemilostiv” m-a dus cu gândul la o pagină din Cuviosul Paisie Aghioritul, pe care am citit-o în zilele trecute: „…Hristos nu spune: «Dacă te roagă cineva să mergi o milă, tu să mergi două», ci spune: «Dacă te sileşte cineva să mergi o milă, mergi două» (Mt 5, 41). Şi nu spune: «Dacă îţi cere haina, dă-i şi cămaşa», ci: «Dacă îţi ia haina, dă-i şi cămaşa» (Mt 5, 40). (…) …dacă cineva pune în lucrare spusa din Scriptură şi dacă-l sileşte unul să meargă o milă, merge şi mai departe, după aceea lucrează Hristos şi se schimbă duhovniceşte şi celălalt care l-a silit şi-şi face probleme de conştiinţă. «Măi, ia te uită, îşi spune el, eu l-am silit să meargă o milă, iar el a mers mai departe! Câtă bunătate!» Dacă şi Hristos ar fi avut logica (…) omenească pe care o au astăzi mulţi oameni duhovniceşti, nu ar fi lăsat Tronul Său cel ceresc ca să Se coboare pe pământ să Se chinuiască şi să fie răstignit de noi, oamenii cei vrednici de plâns. Însă înlăuntrul acestei nereuşite a Lui, văzută omeneşte, era ascunsă mântuirea tuturor oamenilor. Dar ce a tras ca să ne mântuiască!…” (Cuv. Paisie Aghioritul, Cuvinte duhovniceşti, III, Nevoinţă duhovnicească, Ed. Evanghelismos, Buc., 2003, p. 118-119).

Citeste mai departe…

Sfântului Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei (†1653)

Sfinti Romani, Sinaxar 1 Comentariu

Sfântului Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei
(30 august)

Sfântul Mitropolit Varlaam a păstorit Mitropolia Moldovei între anii 1632-1653, în timpul domnitorilor Alexandru Iliaş, Miron Barnovschi, Moise Movilă şi Vasile Lupu. Provenind dintr-o familie de răzeşi, care se numea Moţoc, din Borceşti, sat dispărut situat lângă Târgu-Neamţ, Mitropolitul Varlaam s-a născut în jurul anului 1590. Numele său de botez a fost Vasile. Din tinereţe şi-a îndreptat paşii spre Schitul Zosim de pe valea pârâului Secu, unde a învăţat carte şi limbile slavonă şi greacă. Pe aceeaşi vatră, Vornicul Nestor Ureche şi soţia sa Mitrofana au ctitorit în 1602 Mănăstirea Secu în care a început să funcţioneze şi o şcoală. Tânărul Vasile Moţoc a intrat în obştea noii mănăstiri, unde a fost călugărit cu numele de Varlaam. Fiind bun povăţuitor, a fost numit egumen al mănăstirii. Cu multă osârdie, cuviosul Varlaam s-a adâncit în tainele cărţilor, traducând Scara (Leastviţa) Sfântului Ioan Scărarul (1618). Apoi, pentru strădaniile şi virtuţile sale el a fost cinstit cu rangul de arhimandrit.

Citeste mai departe…

Sfântul Ierarh Ioan de la Râşca şi Secu (†1685)

Sfinti Romani, Sinaxar 6 Comentarii

Sfântul Ierarh Ioan de la Râsca si Secu
(30 august)

Tropar, glas 4:

Ucenic prea ales al Sfinţilor Mitropoliţi Varlaam şi Dosoftei ai Moldovei, prin rânduiala lui Dumnezeu ai fost ierarh sfânt şi minunat, Episcop al Huşilor şi Arhiepiscop al Romanului. Păzind dreapta credinţă, ai păstorit turma lui Hristos şi, în sfinţenie vieţuind, ai binecuvântat sfintele mănăstiri Râşca şi Secu. Sfinte Ierarhe Ioane, roagă-te lui Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!

Acest vrednic fiu al neamului românesc şi strălucit ierarh al Bisericii Moldovei a trăit în veacul al XVII-lea, fiind contemporan şi prieten apropiat al Mitropoliţilor Varlaam şi Dosoftei. S-a născut în ţinutul Vrancei (pe atunci numit ţinutul Putnei), din neam de răzeşi, din binecredincioşii părinţi Gheorghe şi Anastasia. Din tinereţe a dorit viaţă călugărească. Citeste mai departe…

Proclamarea locală a canonizării Sf. Cuvios Ierarh Ioan de la Râşca şi Secu

Anunturi, Sfinti Romani Fara comentarii

Proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Ierarh Ioan de la Râşca şi Secu

Sâmbătă, 30 august, când este prăznuit Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei, trecut în rândul sfinţilor anul trecut, va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Ierarh Ioan de la Râşca şi Secu. Programul liturgic închinat Sfântului Cuvios Ioan şi Sfântului Ierarh Varlaam va începe pe 29 august, la ora 18:00, cu slujba de Priveghere. A doua zi, pe 30 august, acesta va continua cu Acatistul Sfântului Ierarh Ioan de la Râşca şi Secu. La 9:30 va începe Sfânta Liturghie oficiată de IPS Mitropolit Teofan, alături de alţi ierarhi ai Sfântului Sinod, iar de la 11:30 va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Ierarh Ioan de la Râşca şi Secu.

Amintim că proclamarea oficială a canonizării Sfântului Cuvios Ierarh Ioan de la Râşca şi Secu a avut loc anul acesta, pe 5 iunie, la Mănăstirea Neamţ, de Înălţarea Domnului, alături de alţi opt cuvioşi care au trăit şi s-au nevoit în rugăciune şi jertfă în ţinuturile Neamţului.

Sursa: Basilica Data: 30 August 2008

Despre milostivirea lui Dumnezeu de părintele Calistrat Chifan

Fragmente, Pr Calistrat Chifan 5 Comentarii

Despre milostivirea lui Dumnezeu

din cartea Mângâiere şi mustrare de părintele Calistrat Chifan

În 1991, când s-a deschis mănăstirea Bârnova, eram în primul an, eram săraci, n-aveam nimic. Era o sărăcie totală. Şi trebuia să arăm pământul şi trebuia să plătim atunci cinci sute de lei. Am arat vreo cinci hectare şi era o sută de lei hectarul. În momentul în care ne-am dat seama că nu o să avem de unde lua nici cinci bani, am spus celui cu arătura: “Domnule, dacă vreţi să veniţi mâine sau poimâine, când o să mai adunăm vreun ban, că acum suntem săraci”.

În clipa aceea mi-a venit ideea ca, după Utrenie, să punem Acatistul Sfântului Spiridon, ocrotitor şi mare făcător de minuni, tocmai pentru că el era cel care a transformat şarpele în aur şi l-a dat unui sărac atunci când a avut nevoie. Aşa că am terminat “Apărătoare Doamnă”, am pus după ceasul întâi Acatistul Sfântului Spiridon, ne-am dus la chilie şi am mai stat de vorbă. Pe atunci nu eram decât patru vieţuitori.

Citeste mai departe…

Medicina isihasta a părintelui Ghelasie de la Frăsinei

Video Fara comentarii

Medicina isihasta a părintelui Ghelasie de la Frăsinei

Partea 1

Citeste mai departe…

De ce noi n-am fost în stare să-l scoatem?

Pr. Constantin Necula, Predici Fara comentarii

De ce noi n-am fost în stare să-l scoatem?
– Duminica a 10-a după Rusalii (Matei 17, 14-23) –

Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula

„Încă o minune”, vor spune cei necredincioşi. „Ce tot vrea să dovedească Dumnezeul creştinilor? Şi dacă este să fim cinstiţi, eu însumi am auzit tineri sau mai vârstnici, cu aere ortodoxe, că această ciclizare, prin Evangheliile Duminicii, pe care Biserica a făcut-o, reduce, un pic sau mai mult, din impactul pe care ar trebui să-l aibă cuvântul Evangheliei în rândul comunităţii. Că ispita există – şi, uneori, se manifestă – o dovedeşte şi modul în care unii dintre noi, în luări de cuvânt sau predici, alegem textele despre care vrem să le vorbim, socotindu-le pe acestea „alese”, tocite ca sens şi conţinut…

Citeste mai departe…

Sfântul Mucenic Lup din Novae (†304)

Sfinti Romani, Sinaxar Fara comentarii

Sfântul Mucenic Lup din Novae
(23 august)

Acesta a trăit în cetatea Novae, de lângă Dunărea de Jos (actualmente oraşul Siştov din Bulgaria), ca sclav, şi din această pricină era împilat de nedreptăţile celor bogaţi şi puternici. Avea însă nădejdea că Dumnezeu îşi va ţine făgăduinţele sale, şi anume că „Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor” (Luca 6, 20).

Ca membru al clasei sclavilor, şi conform legiuirilor romane din acea vreme, Sfântul Mucenic nu se bucura de protecţia legilor, nu avea nici un drept şi era apăsat de munci grele şi de lipsuri. Din această stare de asuprire şi umilinţă, Lup a fost ridicat de Hristos, prietenul celor năpăstuiţi, la adevărata libertate, fericire şi bucurie.

Citeste mai departe…

Biserica din lume – Paul Curcă

Articole Fara comentarii

Biserica din lume

Paul Curcă

Primul lucru care se constată este că oamenii de lângă noi nu sunt preocupaţi de religie, de credinţa în Dumnezeu. Aceasta a devenit un domeniu obscur, puţin interesant, de care se mai aminteşte cel mult ca tradiţie, de Crăciun, de Paşti şi încă de vreo câteva ori pe an. Credinţa ocupă un loc periferic în sistemul de valori al omului contemporan. Societatea de consum în care, mai mult sau mai puţin, se află şi Romania de câţiva ani nu îl neagă neapărat pe Dumnezeu. E preferabil, pentru ea, să îşi subordoneze acest concept în scopuri consumeriste şi să obţină astfel un profit consistent din el. Sărbătoarea, inclusiv cea creştină, a devenit, pentru majoritatea dintre noi, se vede asta cu ochiul liber, prilejul unor noi şi consistente achiziţii de bunuri de consum.

Citeste mai departe…

Sfinţii Mc. Donat diaconul, Romul preotul, Silvan Diaconul şi Venust (†304)

Sfinti Romani, Sinaxar Fara comentarii

Sfinţii Mc. Donat diaconul, Romul preotul, Silvan Diaconul şi Venust
(21 august)

Sf. Mucenic Donat diaconul

Acesta era diacon la biserica din Singidunum, localitate situată pe Dunăre, aproape de cetatea Smirnum, unde a fost ucis cu puţin înainte, prin chinuri şi înec, tânărul episcop Irineu. Din porunca împăraţilor Diocleţian şi Galeriu, în aceste ţinuturi s-au pornit mari prigoane împotriva creştinilor, în special a slujitorilor lui Hristos.

Printre cei prinşi şi arestaţi, din porunca întâistătătorului acestor ţinuturi, Victorian, se afla şi diaconul Donat. Astfel, a ajuns în faţa lui Victorian, care a căutat să-l determine pe Donat să se lepede de credinţa sa şi să jertfească zeilor romani. Donat însă îi arată lui Victorian că zeii romani nu sunt decât materie moartă, numai Hristos fiind adevăratul Dumnezeu. La auzul acestor cuvinte, Victorian i-a spus lui Donat că este nebun, dar acesta a replicat fulgerător, spunând: „Tu şi judecătorii voştri sunteţi nebuni”, căci el socotea o curată nebunie a nu vedea deşertăciune slujirii idoleşti. Aceste cuvinte a înfuriat peste măsură pe Victorian, care a poruncit ca Donat să fie pus în lanţuri, după care să i se taie capul.

Citeste mai departe…

« Precedenta