Recenzie la Tradiţie şi actualitate la Pr. Dumitru Stăniloae

Pr. Constantin Necula, Recenzii Fara comentarii

ŞTEFAN LUCIAN TOMA, Tradiţie şi actualitate la Pr. Dumitru Stăniloae, Ed. Agnos, 2008, 285 p.

De când s-a întors acasă de la un strălucit doctorat în teologie ortodoxă realizat la Universitatea Aristotel din Tesalonic şi mi-a dăruit ediţia în limba greacă a tezei sale de doctorat, am crezut în necesitatea ca aceasta să vadă lumina tiparului tălmăcită pre limbă românească. Astăzi, când ţin în mână şi citesc cu plăcere lucrarea lui Ştefan Toma, Tradiţie şi actualitate la pr. Dumitru Stăniloae, cele 285 de pagini îmi par ca o fericită împlinire a gândului dintâi. Plecând de la necesitatea unei sinteze duhovniceşti şi realiste a operei distinsului Părinte Dumitru Stăniloae, Ştefan Toma oferă o reflectare a acesteia în studiile teologilor ortodocşi şi neortodocşi, „arătând că actualitatea acesteia se identifică cu însăşi actualitatea teologiei patristice”, după cum remarca profesorul Dimitrios Tselenghidis.

Citeste mai departe…