Recenzie la Tradiţie şi actualitate la Pr. Dumitru Stăniloae

4:56 pm Pr. Constantin Necula, Recenzii                                                     

ŞTEFAN LUCIAN TOMA, Tradiţie şi actualitate la Pr. Dumitru Stăniloae, Ed. Agnos, 2008, 285 p.

De când s-a întors acasă de la un strălucit doctorat în teologie ortodoxă realizat la Universitatea Aristotel din Tesalonic şi mi-a dăruit ediţia în limba greacă a tezei sale de doctorat, am crezut în necesitatea ca aceasta să vadă lumina tiparului tălmăcită pre limbă românească. Astăzi, când ţin în mână şi citesc cu plăcere lucrarea lui Ştefan Toma, Tradiţie şi actualitate la pr. Dumitru Stăniloae, cele 285 de pagini îmi par ca o fericită împlinire a gândului dintâi. Plecând de la necesitatea unei sinteze duhovniceşti şi realiste a operei distinsului Părinte Dumitru Stăniloae, Ştefan Toma oferă o reflectare a acesteia în studiile teologilor ortodocşi şi neortodocşi, „arătând că actualitatea acesteia se identifică cu însăşi actualitatea teologiei patristice”, după cum remarca profesorul Dimitrios Tselenghidis.

Dintre direcţiile prin care autorul surprinde dinamica gândirii Părintelui Stăniloae, remarcăm pentru cititori capitolele: Părintele Dumitru Stăniloae (1903-1993) ca teolog neopatristic (p. 13-75); Lumea ca dar şi operă a iubirii lui Dumnezeu. Caracterul revelaţional, raţional, teologic şi spiritual al cosmologiei în gândirea teologică a pr. Dumitru Stăniloae (p. 76-105); Valoarea şi centralitatea teologiei persoanei în gândirea teologică a pr. Dumitru Stăniloae (p.106-140); Îndumnezeirea ca împlinire a fiinţei umane în Dumnezeu (p. 141-183); Sfânta Treime – Taina comuniunii perfecte a persoanelor distincte (p. 184-218); Biserica – lucrarea de mântuire a lui Hristos în desfăşurare (p. 219-268).

Stilul cald, de cunoscător al Părintelui nu doar în literă, ci şi în Duh, coerenţa firului logic al lucrării, bibliografia utilizată, raportarea corectă la smerenia lucrătorului iconograf – căci această carte este o icoană în cele din urmă – fac din Ştefan Toma un teolog nu doar promiţător ci, în parte, împlinit. Merită, credem menţionat, că beneficiind de binecuvântarea Sanctităţii Sale Bartolomeu, patriarhul Ecumenic, atât pentru ediţia în limba greacă, apărută la Tesalonic, cât şi pentru cea în limba română, această lucrare dă o bună mărturie asupra teologiei româneşti şi a valorilor ei universale şi mântuitoare.

Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula

Lasa un comentariu

Comentariul tau

Nota: Nu trimiteti comentariul de mai multe ori. Toate comentarile sunt moderate. Vor aparea dupa aprobarea administratorului.

Poti folosi si tagurile acestea: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>