Cuvântul Sf. Efrem Sirul pentru vremurile de pe urmă

Articole 2 Comentarii

Cuvântul Sf. Efrem Sirul pentru a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos şi pentru venirea lui Antihrist, şi pentru sfârşitul lumii

Eu Efrem, cel prea mic şi păcătos şi plin de greşeli, cum voi putea să spun cele mai presus de puterea mea? Dar de vreme ce Mântuitorul, prin a Sa milostivire, pe cei necărturari, înţelepciune i-a învăţat şi, prin ei, pe credincioşii cei de pretutindeni i-au luminat, şi pe a noastră limbă cu îndestulare o va lămuri spre folosul şi zidirea mea, a celui ce zic, şi a tuturor ascultătorilor. Şi voi grăi întru dureri şi vi spune întru suspinări pentru sfârşitul lumii acesteia de acum, şi pentru cel fără de ruşine şi cumplitul balaur (adică Antihrist), cel ce va să tulbure pe toate cele de sub cer şi să bage temere şi împuţinare şi cumplită necredinţă în inimile oamenilor… O să facă arătări, semne şi înfricoşări, încât de ar putea să amăgească şi pe cei aleşi, şi pe toţi se va sârgui a-i înşela cu mincinoasele semne, cu năluciri de arătări vrăjitoreşti şi cu fermecătorii care se vor face de dânsul…

Citeste mai departe…