Cuvântul Sf. Efrem Sirul pentru vremurile de pe urmă

1:59 pm Articole                                                     

Cuvântul Sf. Efrem Sirul pentru a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos şi pentru venirea lui Antihrist, şi pentru sfârşitul lumii

Eu Efrem, cel prea mic şi păcătos şi plin de greşeli, cum voi putea să spun cele mai presus de puterea mea? Dar de vreme ce Mântuitorul, prin a Sa milostivire, pe cei necărturari, înţelepciune i-a învăţat şi, prin ei, pe credincioşii cei de pretutindeni i-au luminat, şi pe a noastră limbă cu îndestulare o va lămuri spre folosul şi zidirea mea, a celui ce zic, şi a tuturor ascultătorilor. Şi voi grăi întru dureri şi vi spune întru suspinări pentru sfârşitul lumii acesteia de acum, şi pentru cel fără de ruşine şi cumplitul balaur (adică Antihrist), cel ce va să tulbure pe toate cele de sub cer şi să bage temere şi împuţinare şi cumplită necredinţă în inimile oamenilor… O să facă arătări, semne şi înfricoşări, încât de ar putea să amăgească şi pe cei aleşi, şi pe toţi se va sârgui a-i înşela cu mincinoasele semne, cu năluciri de arătări vrăjitoreşti şi cu fermecătorii care se vor face de dânsul…

Căci după slobozirea lui, Dumne­zeu va lua stăpânire ca să înşele lumea, fiindcă s-au înmulţit păgânătăţile oamenilor, şi, pretutindeni, tot felul de lucruri cumplite se lucrează. Pentru acesta Preacuratul Stăpân, va slobozi a fi ispitită lumea cu duhul înşelăciunii, pentru păgânătatea lor. De vreme ce aşa au voit oamenii de a se depărta de la Dumnezeu şi a iubi pe vicleanul. Mare nevoinţa va fi, fraţilor, în vremile acelea, mai ales celor credincioşi când se vor săvârşi semne şi minciuni de însuşi balaurul cel cu multe stăpâniri; când se va arăta ca un Dumnezeu. Fraţilor atunci oare cine se va afla îngrădit şi neclintit petrecând şi având în sufletul său semnul Unuia-Născut Fiului Lui Dumnezeu? Adică: Sfânta Lui venire, când va vedea necazul cel nemărginit, ce se va face pretutindeni, peste tot sufletul, şi nu va avea de nicăieri nici o mângâiere.

Vom vedea toate feţele lăcrimând şi cu durere întrebând: Nu cumva se află vreun grai al Lui Dumnezeu pe pământ? Şi nu va auzi de nicăieri! Cine oare va suferii zilele acelea? Şi cine va răbda necazul cel nesuferit? Când va vedea amestecarea noroadelor celor ce vor veni de la marginile pământului, pentru vederea tiranului, mulţi închinându-se înaintea spurcatului, vor striga cu cutremur, încât şi locul se va clătina de strigătele lor zicând: Tu eşti Mântuitorul nostru!

Luând atunci obraznicul stăpâ­nirea, va trimite pe draci în toate margi­nile pământului, ca să propovăduiască cu îndrăzneală că s-a arătat cu slavă: veniţi de-l vedeţi pe el. Cine va avea suflet de diamant, ca să sufere vitejeşte toate smintelile acelea? Cine oare va fi acest om, precum am zis, ca toţi îngerii să-l fericească pe el? Căci eu, fraţilor, iubitor de Hristos, desăvârşit m-am înfricoşat numai dintru însuşi pomenirea balaurului. Cugetând întru sine-mi necazul cel ce va să fie oamenilor în vremurile acelea, şi în ce fel se va arăta acest balaur pângărit, asupra neamului omenesc, însă Sfinţilor mult mai cumplit se va arăta, celor ce vor putea a-i birui nălucirile lui; că vor fi mulţi cei ce se vor afla atunci plăcuţi lui Dumnezeu, care vor putea a se mântui prin munţi şi dealuri şi în locuri pustii, cu multe rugăciuni şi cu plângere nesuferită. Că văzându-i Dum­nezeu pe ei aşa plângând nemân­gâiaţi şi întru credinţă curată, se va milostivi spre dânşii ca un Părinte iubitor de fii, şi-i va păzi pe ei unde se vor ascunde.

2 Raspunsuri

  1. Jeanina Says:

    Suntem un grup care plecam in pelerinaj in Grecia, intre 4 – 12 nov. 2014, cu prilejul hramului Sf. Nectarie, dar nu numai (pt. ca ajungem si la Sf. Efrem cel Nou, Sf. Spiridon, Sf. Ioan Rusu, Sf. Dimitrie Izvoratorul de Mir, Sf. Grigore Palama, Sf. Dionisie, Sf. Vasile cel Nou, Sf. Anisia, Sf. Paraskevi, Sf. Efrem Sirul si Sf. Irina, M-rea Paleokastrita, M-rea Braul Maicii Domnului, Acropole, Meteora si multe altele, nu este loc sa le enumar aici pe toate…). Mai avem 4 locuri, 299 euro/pers. Sunt asigurate: transportul cu autocarul, cazarea la hoteluri de 2, 3 si 4*, micul-dejun, calatoriile intre insule cu ferry-boat- ul, ghid insotitor, preot insotitor. Daca este cineva interesat, pentru mai multe detalii traseu si obiective turistice, istorice si religioase, contactati telefonic pe d-na Cristina: 0722722845

  2. Jeanina Says:

    Suntem acelasi grup care plecam – ca de altfel, in fiecare an – in pelerinaj in Grecia, intre 4 – 12 nov. 2015, cu prilejul praznicului Sf. Nectarie, dar nu numai (pt. ca ajungem si la Sf. Efrem cel Nou, Sf. Ioan Rusu, Sf. Spiridon, Sf. Dimitrie Izvoratorul de Mir, Sf. Grigore Palama, Sf. Vasile cel Nou, Sf. Anisia, Sf. Paraskevi, Sf. Efrem Sirul si Sf. Irina, M-rea Paleokastrita, M-rea Braul Maicii Domnului, Acropole, Meteora si multe altele…). Mai avem 5 locuri, 299 euro/pers. Sunt asigurate: transportul cu autocarul, cazarea, micul- dejun, calatoriile intre insule cu ferry- boat- ul. Daca este cineva interesat, pentru mai multe detalii traseu si obiective turistice, istorice si religioase, contactati telefonic pe d-na Cristina: 0722722845

Lasa un comentariu

Comentariul tau

Nota: Nu trimiteti comentariul de mai multe ori. Toate comentarile sunt moderate. Vor aparea dupa aprobarea administratorului.

Poti folosi si tagurile acestea: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>