Cuvântul IPS Dr. Laurenţiu Streza rostit în Catedrala Reîntregirii din Alba-Iulia

IPS Laurentiu Streza, Predici Fara comentarii

Cuvântul Inaltpreasfinţiei Sale Dr. Laurenţiu Streza, rostit în Catedrala Reîntregirii din Alba-Iulia cu prilejul săvârşirii Sfintei Liturghii, la 1 decembrie 2008

Iubiţi credincioşi,

Ne-a învrednicit Bunul Dumnezeu să fim astăzi împreună în această zi măreaţă pentru întreaga noastră ţară şi să serbăm cea de-a 90-a aniversare a unirii celor trei provincii româneşti, zi care a devenit zi emblematică pentru ţara noastră, zii naţională.

În primul rând ea este ziua identităţii noastre. Dumnezeu când ne-a creat pe noi, ne-a creat ca persoane după chipul lui Dumnezeu care este un Dumnezeu personal, Dumnezeu Unul în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, nu ne-a creat ca nişte anonimi ci coroana creaturii a avut un nume şi-o identitate de creatură a lui Dumnezeu.

Observăm de asemenea că la întemeierea Bisericii la Cincizecime erau strânse acolo popoare şi naţiuni nu nişte anonimi adunaţi împreună pentru ca să formeze ceva fără identitate de aceea Dumnezeu a binecuvântat popoarele, Dumnezeu binecuvântează naţiunile, Dumnezeu ne cheamă să ne respectăm identitatea pe care El ne-a oferit-o ca dar de sus, ca dar ceresc şi atunci când noi ne numim români ne exprimăm identitatea noastră faţă de ţara în care Dumnezeu a rânduit să ne aşteptăm dar adăugăm totdeauna şi calitatea aceasta de creştin pentru că poporul nostru s-a născut creştin, n-a fost încreştinat din popor păgân, târziu în istorie, ci de la apostoli Cuvântul lui Dumnezeu a venit tocmai prin sfântul pe care l-am prăznuit, el Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat cel care a devenit ocrotitorul nostru al românilor. În al doilea rând identitatea aceasta este întărită de unitatea pe care noi trebuie s-o manifestăm în cadrul acestui aşezământ pământesc, lăsat de Dumnezeu să trăim pe care noi o numim ţara. Aşa a rânduit Dumnezeu ca, după evenimentul pe care noi îl serbăm astăzi, 1 Decembrie 1918, să se realizeze unitatea deplină a provinciilor româneşti.

Citeste mai departe…

Conferinţa Pr. Conf. Dr. Constantin Necula la Sibiu

Anunturi, Conferinte Fara comentarii

Conferinţa Pr. Conf. Dr. Constantin Necula la Sibiu

Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români (ASCOR) Sibiu, sub patronajul Mitropoliei Ardealului, organizează luni, 8 decembrie, conferinţa intitulată „Sfânta Liturghie – Şcoala tinereţii fără de bătrâneţe” susţinută de Pr. Conf. Dr. Constantin Necula. Conferinţa se va desfăşura în aula „Mitropolit Ioan Meţianu” a Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu, începând cu ora 19.00.

Luare de poziţie a Mitropoliei Ardealului în privinţa vaccinării

IPS Laurentiu Streza, Predici 11 Comentarii

Pastorala Inaltpreasfinţiei Sale Dr. Laurenţiu Streza cu ocazia prăznuirii Sfantului Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei

† LAURENŢIU

DIN MILA LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL SIBIULUI

ŞI MITROPOLIT AL ARDEALULUI

Cinului monahal, prea cucernicilor protopopi şi preoţi şi tuturor dreptcredincioşilor creştini ortodocşi din de Dumnezeu păzita noastră eparhie: har, milă, pace şi spor întru toate de la Dumnezeu, iar de la noi arhierească binecuvântare!

Iubiţii mei fii sufleteşti,

După rânduiala Sfintei noastre Biserici Orto­doxe, am intrat cu ajutorul lui Dumnezeu în Sfântul Post al Naşterii Domnului sau al Crăciunului, perioadă în care ne pregătim să întâmpinăm venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos.

Ca în fiecare an, în aceastăperioadăpregă­ti­toare, pe care se cuvine săo trăim cu adâncăevla­vie, Biserica ne pune în faţa ochilor sufleteşti pilda grăitoare a unuia dintre cei mai iubiţi sfinţi ai creştinătăţii, Sf. Nicolae, arhiereul din Mira Lichiei.

Citeste mai departe…