De când mi-e frică de Dumnezeu, nu-mi mai este frică de nimic.

8:02 am Articole                                                     

10 februarie – 90 de ani de viaţă ai părintelui Justin Pârvu

(din care 72 de călugărie,  16 ani de temniţă grea prin închisorile comuniste… )
La mulţi ani, părinte Justin.

Sărbătorim şi noi oferindu-vă câteva cuvinte ale părintelui Justin.

Fără Dumnezeu omul este o armură goală… De când mi-e frică de Dumnezeu, nu-mi mai este frică de nimic.

Răbdarea este axa pe care ne mişcăm noi…! Răbdarea face parte dintr-o smerenie, cu cît omul este mai mulţumit şi mai mulţumitor, mai satisfăcut, mai împăcat cu toată lumea, atunci îşi clădeşte destinul pe răbdare. Poate să fie răbdare mai puţină de voie, să fie de nevoie.. Dar experienţa asta, a răbdării, te face din ce în ce mai tare, mai încrezător, îţi creează personalitatea.

În inimă se întâlnesc cerul cu pământul, aici sunt îngerul şi demonul, aici se creează toată existenţa omului între cer şi pământ: ÎN INIMĂ.

Cu cât un popor este mai încercat, cu cât un popor este mai împilat, mai strâns şi ţinut în stările acestea de ispitire, cu atât poporul acesta va fi mai înţelept şi mai destoinic în a învinge iadul.

Un tată, o mamă, copilul formează trinitatea, ceea ce e în cer Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, aceasta este pe pământ iubirea creştină, tata, mama şi copilul, precum în cer aşa şi pe pământ. […] Care era Sfânta Familie, de pildă, unde a crescut Mântuitorul Hristos? Fecioara Măria, Iosif, pruncul lisus. Câtă modestie, câtă înţelepciune, câtă grijă! De aceea a venit Mântuitorul lisus Hristos în trup, să ne dea o pildă că şi el a trăit ca prunc, a trăit copil, a venit în viaţa de toate zilele şi de aceea găseşti în Noul Testament răspuns la toate întrebările mari care se pun în viaţă.

Adevărata valoare a omului, ceea ce îl face pe om cu adevărat om şi îi dă valoare proprie, nu sunt capacităţile fizice sau intelectuale ci harul de a participa la învierea lui Hristos, puterea de a muri şi de a trăi în prezent viaţa veşnică.

O mamă care creşte copilul trebuie să fie echilibrată, să aibă chipul icoanei în inimă, să aibă chipul sfintei cruci în minte, să ştie drumul bisericii ca să poată pregăti un prunc pentru viaţă. De aceea, dacă ne lipseşte ceva la ora aceasta ne lipsesc tocmai mame sfinte care să dea sfinţi, să dea eroi, să dea martiri, să dea intelectuali, să dea genii care să stârnească tot ce are mai bun poporul acesta.

Rugăciunea mamei pentru pruncii ei este mai puternică şi mai ascultată decât chiar rugăciunea preotului.Rugăciunea mamei nu are egal pe lumea asta.

În osteneala mamelor stă prezentul şi viitorul naţiei… Dincolo de ce dă societatea unui om, sămânţa primă este pusă în suflet de mama.

Iubirea Iui Dumnezeu se poate simţi şi fizic atunci când El coboară în inima omului aducându-i căldura rugăciunii neîncetate: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul.”

Biserica vie a lui Hristos nu poate Fi înfrântă atât timp cât mai sunt rugători şi postitori, cunoscuţi sau necunoscuţi… Puterea bisericii stă în puterea fiecărui om care intră în ea. Celelalte puteri sunt conjuncturale.

Credinţa noastră nu-i puţin lucru, este mărturisită de Sfinţii Părinţi prin viaţa, cu cuvântul şi chiar cu moartea lor. Biserica noastră creştin ortodoxă nu e o scornire omenească, e din veşnicie, nu-i o instituţie pământească, e de la Dumnezeu. Trebuie să păstrăm linia sfinţilor; ei nu treceau uşor cu vederea, povăţuiau, mustrau şi săreau când era vorba de erezie.Biserica Ortodoxă este veşnică prin Hristos Dumnezeu.

E netrecătoare, nu are nevoie să se amestece cu nimic altceva ca să nu se dilueze. Se apropie, dar nu se amestecă… Noi avem ierarhi de mare valoare şi capacitate intelectuală. Dacă aceşti ierarhi ai noştri s-ar pune de acord cu privire la unitatea noastră şi a acţiunii împotriva acestui întuneric, am face minuni.

Omul a venit pe lume curat, sprinten, vesel. Singur îşi împovărează viaţa, singur se bagă în jugul patimilor, singur devine posac şi asta pentru că el nu se mai raportează la Dumnezeu, el se raportează numai la averea vecinului, la luxul nemăsurat pe care l-a văzut undeva.

Cel ce îl iubeşte pe Dumnezeu duce o viaţă îngerească pe pământ. El posteşte, veghează, se roagă şi are tot gândul bun pentru semenul său.

Cel ce cugetă la moarte scapă de moarte, iar cel ce cugetă numai la plăcerile acestei vieţi trecătoare îşi câştigă moarte. Nu de moarte trebuie să ne temem noi, pentru că moartea este nemurire, ci de pierderea sufletului să ne temem.

Raiul se cumpără cu credinţă multă şi nu cu saci de bani.

Ce minune mai mare decât aceea că închisorile noastre din perioada comunistă au produs atâţia sfinţi şi martiri care lucrează cu duhul lor, cu rugăciunea lor. cu exemplul lor la temelia României eterne…!

Este adevărat că necazurile oamenilor s-au înmulţit acum mai mult ca oricând, dar asta nu este din cauza lui Dumnezeu ci din cauza păcatelor oamenilor, pe care ei acum mai mult ca oricând le săvârşesc tară discernământ, aproape ca nişte animale. Sunt cam dur. dar aceasta este realitatea.

Cei închişi, cei care suferă, au altă capacitate de a recepta minunile, de a înţelege miracolul vieţii. Dar miracolul acesta trebuie înţeles în fiecare clipă, nu numai când eşti la ananghie, nu numai când simţi încercarea lui Dumnezeu. Pe omul pregătit nu-l sperie nici moartea, nu-l surprinde nici judecata cu traista goală.

Raiul este în inima fiecăruia. Nu-ţi vezi inima din cauza gândurilor şi a faptelor? Rugăciunea este darea la o parte a gândurilor şi cheia Raiului, e cărarea prin inima Raiului.

Zilnic se petrec minuni, cu fiecare om în parte, cu societatea în general, totul e să le vedem, să le înţelegem…

Tinerii îl vor găsi pe Dumnezeu şi îi vor găsi şi pe cei care au trăit în Duh şi Adevăr dacă-i vor căuta, dacă vor voi cu tot dinadinsul să trăiască şi ei în adevăr o viaţă de valoare, curată şi aptă pentru veşnicie.

Cuvântul care trebuie să se audă astăzi înlăuntrul Bisericii este: înapoi la învăţătura nevoitorilor purtători de Hristos, la Sfinţii Părinţi, la Sfinţii proslăviţi de Dumnezeu cu sfinte moaşte. Ei sunt modelele Bisericii Ortodoxe.

Materialismul, viaţa trupească, senzuală, axarea pe bunăstarea pământească, toate acestea îi aruncă pe oameni în anormalitate. Nu mai simt plăcerea pentru ceea ce e firesc, normal, natural, nu se mai mulţumesc cu ce le-a dat Dumnezeu, ci, în starea lor de răzvrătire împotriva Creatorului lor, caută cu nesaţ destrăbălarea, excentricitatea.

Icoana este cea mai bună formă de educaţie, este o învăţare a iubirii. Civilizaţia betonului nu poate oferi o soluţie de educaţie pentru tineret. Numai credinţa îl poate ajuta în viaţă, îl poate dumiri pe tânăr. Iar icoana este o expresie a credinţei. Ca să nu mai vorbim despre icoanele făcătoare de minuni, care sunt mărturii neîndoielnice ale iubirii lui Dumnezeu faţă de om. Iar România este plină de astfel de icoane.

Noi purtam această cruce a Gherlei, a Aiudului, a Sighetului, pentru ca să răsplătim toate păcatele neamului nostru, de la începuturile vietii politice după secolul XIX si pînă-n prezent. Dacă va veni peste noi o altă pedeapsă, si care va veni numaidecît, va veni pentru nerecunoştinţa noastră a românilor ortodocşi care călcăm pe jertfele martirilor. Oriunde ne-am îndrepta e picătură de sînge pe metru patrat.

Acum prigonirea Bisericii îmbracă altă formă. Vrăjmaşii vin cu „drepturile omului”, cu „libertatea de conştiinţă”, după care se ascunde imoralitatea cea mai mare. Ţinta este distrugerea neamului. Şi suntem atacaţi în ce este mai profund în noi: credinţa strămoşească. S-au găsit oameni care să apere icoanele, dar această bătălie nu e totul, ci doar un semit a ceea ce va veni.

Trebuie să fim optimişti, să avem toată convingerea că Hristos rămâne acelaşi astăzi şi în viitor. Hristos nu va fi învins niciodată!

un raspuns

  1. blogul lui laurentiu dumitru » Blog Archive » Linkurile zilei, 10.02.2009 Says:

    […] Linkurile zilei, 10.02.2009 February 11, 2009 12:17 am laurentiu Linkurile zilei De când mi-e frica de Dumnezeu, nu-mi mai este frica de nimic: 90 de ani de viata ai parintelui Jus… […]

Lasa un comentariu

Comentariul tau

Nota: Nu trimiteti comentariul de mai multe ori. Toate comentarile sunt moderate. Vor aparea dupa aprobarea administratorului.

Poti folosi si tagurile acestea: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>