MASTER PENTRU FORMAREA INTERPREŢILOR ÎN LIMBAJUL MIMICO-GESTUAL

Anunturi 1 Comentariu


O INIŢIATIVĂ UNICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL POSTUNIVERSITAR DIN ROMÂNIA: PROGRAM DE MASTER PENTRU FORMAREA INTERPREŢILOR ÎN LIMBAJUL MIMICO-GESTUAL LA UNIVERSITATEA DE STAT DIN PITEŞTI

            Cu binecuvântarea Preasfinţiei Sale, Preasfinţitului Părinte Calinic, Episcopul Argeşului şi Muscelului, începând cu toamna acestui an, la Universitatea de Stat din Piteşti – Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfânta Muceniţă Filoteia”, se va organiza un program de studii postuniversitare pentru formarea interpreţilor autorizaţi în limbajul mimico-gestual, intitulat Teologie – Misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual, elaborat în conformitate cu standardele Uniunii Europene şi acreditat A.R.A.C.I.S., rod al colaborării dintre această instituţie şi Asociaţia Naţională a Surzilor din România, precum şi al strădaniilor Preacucerniciei Sale, Preacucernicului Părinte Consilier Eparhial conf. univ. dr. Constantin Onu, de a oferi comunităţilor persoanelor surde din cuprinsul României interpreţi cu pregătire de specialitate, cunoscători ai limbajului mimico-gestual românesc, care să îşi desfăşoare activitatea în instituţiile publice din structurile administrative locale şi naţionale.

Palnul de învăţământ al acestui program de master pentru formarea interpreţilor în limbajul mimico gestual va fi structurat după cum urmează:

Anul I, semestrul 1: Limbajul mimico-gestual românesc (disciplină obligatorie); Simbolistica semnelor (disciplină obligatorie); Gramatica limbajului mimico-gestual românesc (disciplină obligatorie); Psihopedagogia persoanei surde (disciplină obligatorie); Limbajul mimico-gestual american (disciplină obligatorie); Fundamentele biblice (disciplină obligatorie); Teoria şi practica traducerii (disciplină opţională); Comunicare non-verbală (disciplină opţională); Limba engleză – curs practic (disciplină liber aleasă);

Anul I, semestrul 2: Limbajul mimico-gestual românesc (disciplină obligatorie); Simbolistica semnelor (disciplină obligatorie); Gramatica limbajului mimico-gestual românesc (disciplină obligatorie); Limbajul mimico-gestual american (disciplină obligatorie); Lingvistică generală (disciplină obligatorie); Teologie sistematică şi simbolică (disciplină obligatorie); Istoria limbajului mimico-gestual (disciplină opţională); Tehnici de argumentare (disciplină opţională); Limba engleză – curs practic (disciplină liber aleasă);

Anul II, semestrul 1: Limbajul mimico-gestual românesc (disciplină obligatorie); Simbolistica semnelor (disciplină obligatorie); Gramatica limbajului mimico-gestual românesc (disciplină obligatorie); Persoana surdă – cultură şi comunitate (disciplină obligatorie); Limbajul mimico-gestual american (disciplină obligatorie); Misiune şi slujire (disciplină obligatorie); Coregrafie gestuală – cor şi teatru (disciplină opţională); Manipularea prin limbaj (disciplină opţională); Limba engleză – curs practic (disciplină liber aleasă);

Anul II, semestrul 2: Limbajul mimico-gestual românesc (disciplină obligatorie); Simbolistica semnelor (disciplină obligatorie); Gramatica limbajului mimico-gestual românesc (disciplină obligatorie); Statutul interpretului de limbaj mimico-gestual (disciplină obligatorie); Interpretare simultană şi consecutivă (disciplină obligatorie); Coregrafie gestuală – cor şi teatru (disciplină opţională); Gesturi şi comunicare culturală (disciplină opţională); Limba engleză – curs practic (disciplină liber aleasă).

Finalitatea acestui program de studii postuniversitare, elaborat în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap şi al ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate, publicat în M.O. 662 / 27 septembrie 2007, este pregătirea de personal specializat autorizat, cunoscător al limbajului mimico-gestual, care să funcţioneze ca interpreţi în cadrul instituţiilor publice, preoţi şi cântăreţi bisericeşti în comunităţile locale ale surzilor ortodocşi, ghizi pentru mănăstirile monumente istorice sau care au muzee în cadrul incintei, interpreţi care să traducă în limbajul mimico-gestual emisiunile posturilor de televiziune sau profesori în centrele şcolare speciale pentru surzi şi hipoacuzici.

Înscrierea la acest program de studii postuniversitare, căruia i-au fost alocate 50 de locuri, se poate face la secretariatul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfânta Muceniţă Filoteia” din Piteşti (Str. Gheorghe Doja, nr. 41, cod 110253, Piteşti, jud. Argeş, România, telefon: 0348 / 453 311), în perioada 2-7 septembrie 2009. Pentru mai multe detalii, doritorii îl pot contacta pe Pr. conf. univ. dr. Constantin Onu la numărul de telefon: 0722 483 296 sau la adresa de e-mail: sfpalama pe serverul yahoo.com.