SFÂNTA SCRIPTURĂ -izvor al revelaţiei divine

Cristian Muntean 1 Comentariu

SFÂNTA SCRIPTURĂ -izvor al revelaţiei divine

Pr. Dr. Cristian Muntean, în Legea Românească nr.3/1994

Sfânta Scriptură sau Biblia vine din limba greacă denumind însăşi semnul de carte. Ea este o colecţie de cărţi sfinte, scrise de prooroci, apostoli şi alţi oameni aleşi, sub inspiraţia Duhului Sânt, ce cuprinde adevăruri de credinţă, norme de purtare, precum şi unele relatări istorice, pe care Dumnezeu le-a descoperit spre a fi scrise, păstrate şi transmise credincioşilor în scopul mântuirii. Deoarece ea cuprinde adevăruri descoperite de Dumnezeu, i s-a spus şi Cuvântul lui Dumnezeu. Intervalul de timp în care s-a compus este de aproximativ 1500 de ani, adică începând de la Moise (1500 – 1400 î.Hr.) şi până la autorul Apocalipsei, Sfântul Ioan Teologul, ultima carte – în timp – a Noului Testament scrisă în jurul anului 100 (d.Hr.).

Cuprinzând colecţia cărţilor sfinte ale Vechiului şi Noului Testament, Biblia se deosebeşte de celelalte cărţi doar în măsura în care cititorul este conştient şi se află sub pavăza credinţei. Aceste deosebiri sunt:

a) cuprinsul este revelat de Dumnezeu;
b) deşi cuprinde numeroase cărţi, care au fost scrise de autori diferiţi, posedă o unitate desăvârşită;
c) are o putere covârşitoare asupra sufletului omenesc de a-1 transforma, căci: „Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător şi mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri şi pătrunde până la despărţitura sufletului şi duhului, dintre încheieturi şi măduvă şi destoinic este să judece simţurile şi cugetările inimii”. (Evr. 4, 12)

Citeste mai departe…