Povestea zilei, 06.10.2009 – “Darul străvederii: Cei doi călători în pustie”

Povestea zilei Fara comentarii

Darul străvederii: Cei doi călători în pustie

În timp ce mergeau prin deşert, îndreptându-se spre Sfântul Antonie cel Mare, doi călugări rămaseră fără apă. Unul muri de sete, iar celălalt, nemaiputând merge înainte, căzu în nisip, aşteptându-şi sfârşitul.
Sfântul Antonie cel Mare, care stătea pe munte, chemă doi călugări ce se aflau în vizită la el, zicându-le:
– Luaţi repede două ulcioare cu apă şi mergeţi iute pe drumul spre Egipt, căci din doi călugări ce voiau să vină la noi, unul a murit de sete, iar celălalt va muri şi el, dacă nu ajungeţi la timp să-i daţi apă.
După ce-au mers cale de-o zi, cei doi fraţi au dat peste călugărul mort pe care l-au îngropat. Pe celălalt l-au adus în simţiri, dându-i apă, după care l-au dus la Sfântul Antonie.
De bună seamă, Sfântul Antonie nu era răspunzător de moartea călugărului, această întâmplare datorându-se necercetatelor căi ale Domnului. De mirare este cum sfântul, aflat la o distanţă atât de mare, s-a învrednicit, prin voia lui Dumnezeu, să vadă ce se întâmpla. Smerenia şi rugăciunea sunt cele ce l-au purtat spre darul străvederii.
(Viaţa Sfântului Antonie)

Sufletul Sfântului Ammun

Altă dată, în timp ce se ruga, Sfântul Antonie cel Mare a văzut sufletul Fericitului Ammun Nitriotul, urcându-se cu slavă mare la ceruri, pentru care l-a fericit. Trebuie spus că muntele unde se afla Sfântul Antonie se află la treisprezece zile de mers de Nitria, locul unde adormise în Domnul Sfântul Ammun.
(Viaţa Sfântului Antonie)

“Darurile Sfântului Duh”, editura Sophia, 2006