Povestea zilei, 09.10.2009 – “Darul străvederii: Avva Teodor şi avva Pammon”

Povestea zilei Fara comentarii

Darul străvederii: Avva Teodor şi avva Pammon

„Stâlpul Ortodoxiei”, patriarhul Alexandriei, Sfântul Atanasie cel Mare (295-373), a fost înştiinţat într-o bună zi că împăratul Iulian Apostatul voia să-l prindă. De aceea, s-a ascuns în necuprinsul pustiei Egiptului, unde s-a întâlnit cu avva Teodor şi avva Pammon. Sfântul voia să se ascundă pe corăbioara avvei Teodor, care era acoperită din toate părţile. Atunci avva Pammon, văzându-l cuprins de nelinişte, a încercat să-l mângâie.
Auzindu-i spusele. Sfântul Atanasie cel Mare i-a răspuns:
– Crede-mă. Am mai multă încredere în Dumnezeu în ceasul prigoanei, decât în vreme de pace, fiindcă sunt încredinţat că, dacă mor pentru Hristos, atunci voi afla milă la El.
În timp ce Sfântul Atanasie spunea acestea, avva Teodor, privindu-l pe avva Pammon, surâse. Acela-i răspunse tot cu un surâs. Atunci, Sfântul Atanasie, supărat, îi întrebă:
– De ce râdeţi de cuvintele mele? Nu cumva mă dispreţuiţi, socotindu-mă fricos?
Atunci avva Teodor spuse către avva Pammon:
– Spune-i tu de ce-am surâs.
– Tu trebuie să-i spui, îi răspunse acela. Atunci avva Teodor îi dezvălui pricina pentru care surâsese:
– Chiar în aceste clipe Iulian Apostatul a murit în Persia!
Prin urmare, darul străvederii, pe care îl aveau din belşug avva Teodor şi avva Pammon, a străbătut tot Orientul mijlociu, înştiinţându-i de sfârşitul prigoanei pornite împotriva Bisericii de acest trufaş împărat idolatru. De bună seamă, nu s-au bucurat de moartea lui, ci datorită faptului că, pentru Biserică, începea o nouă epocă.
(Monahismul ortodox răsăritean)

“Darurile Sfântului Duh”, editura Sophia, 2006