BISERICA – Trup al Iui Hristos

Anunturi, Cristian Muntean Fara comentarii

BISERICA – Trup al Iui Hristos

Pr. Dr. Cristian Muntean, în Legea Românească nr.1/1995

Când vorbim despre Sfânta Biserică nu putem să nu ne gândim la relaţia dintre Dumnezeu şi om ce se poate stabili în sânul ei. Ea este întemeiată de Iisus Hristos cu scopul de a-i continua lucrarea de îndumnezeire a fiinţei umane.

Biserica este prezentată ca fiind aşezământul sfânt întemeiat de Cuvântul lui Dumnezeu spre sfinţirea şi mântuirea-oamenilor, cu alte cuvinte, Biserica e locul de reală întâlnire duhovnicească şi de vieţuire tainică împreună cu Hristos.

Numirea de Biserică se dă comunităţii celor ce formează poporul lui Dumnezeu, dintre care unii vieţuiesc aici pe pământ, iar alţii triumfă în cer. Sfinţii Părinţi definesc cele două comunităţi în termeni de Biserică luptătoare, care se războieşte împotriva păcatului aici pe pământ şi cea triumfătoare, a îngerilor, drepţilor şi sfinţilor, care a triumfat în lupta împotriva răului.

Mântuitorul a întemeiat Biserica Sa pe cruce şi a făcut-o văzută a cincizecea zi după înviere – la Rusalii – când a trimis pe Duhul Sfânt în chip de limbi de foc asupra Sf. Apostoli, care prin cuvântul propovăduirii lor, au organizat prima obşte de credincioşi.

Citeste mai departe…