Povestea zilei, 03-11-2009 – “Cei doi răufăcători”

Povestea zilei Fara comentarii

Cei doi răufăcători

Un meşter a pus în biserica centrului monahal rusesc de la Optina un iconostas nou. După ce sfârşi cu iconostasul, se pregătea să plece, însă stareţul Ambrozie (1812-1891) a văzut cu ochii duhovniceşti o vedenie cumplită: într-o pădure, chiar lângă drum, stăteau doi oameni înarmaţi cu cuţite. Erau amândoi foşti ucenici ai meşterului acela. Desigur, ştiau că se întorcea având cu el o însemnată sumă de bani, aşa că îl aşteptau să treacă prin acel loc, având de gând să-l tâlhărească.
Chiar când se pregătea să plece, salutându-l pe stareţ, acesta din urmă îl invită să vină iar la el a doua zi de dimineaţă, să bea împreună un ceai. Atunci meşterul, deşi se grăbea să se-ntoarcă acasă, nu a îndrăznit să refuze invitaţia. Dimineaţa, când s-au întâlnit, stareţul l-a chemat iar după-amiaza. Iar după-amiaza l-a invitat să mai treacă pe la el şi a doua zi dimineaţa. În felul acesta şi-a amânat plecarea cu vreo trei zile!
La început s-a întristat, socotind că prea mult întârzia în acel loc. Totuşi, când a aflat că trei zile şi trei nopţi stătuseră cei doi acolo, aşteptându-l să-l prăduiască, tare s-a mai bucurat.
(Stareţul Ambrozie)

“Darurile Sfântului Duh”, editura Sophia, 2006