ASPECTUL SINERGIEI DINTRE OM ŞI DUMNEZEU

Articole, Cristian Muntean Fara comentarii

ASPECTUL SINERGIEI DINTRE OM ŞI DUMNEZEU

Pr. Dr. Cristian Muntean, Buna Vestire nr. 7-8/1994

Termenul de sinerghia exprimă acţiunea de colaborare sau de conlucrare. În teologia ortodoxă acest termen încearcă să demonstreze colaborarea omului cu Dumnezeu în actul mântuirii sau, mai precis, conlucrarea activă a voinţei omeneşti cu harul. În actul mântuirii plecăm întotdeauna de la Dumnezeu, în care suntem datori să vedem iubirea Lui faţă de lume. Sinergia stă tocmai în această iubire, prin care Dumnezeu a coborât printre noi şi ne-a chemat la dobândirea „firii celei veşnice”. Dumnezeu însuşi este iubire şi aceasta este condiţia esenţială a deschiderii divinului spre uman. Sinergia este calea prin care Dumnezeu poate intra în inimile noastre şi puntea prin care noi urcăm la El. (Ioan Bria)

În şi prin Hristos se realizează legătura obiectivă dintre Dumnezeu şi oameni. El se reia contactul cu divinul, iar în persoana Lui putem vedea prototipul sinergiei, pentru că în ea omul şi Dumnezeu sunt uniţi ipostatic. Omul poate participa la dumnezeire în baza întrupării lui Hristos. Prin El, Dumnezeu a intrat în cadrul omenescului ca persoană. Posibilitatea apropierii umanului de divin stă în coborârea pe care Dumnezeu a iniţiat-o faţă de noi.

Factorul omenesc atrage după sine şi un aspect subiectiv prin care poate fi explicată sinergia. Sf. Grigorie de Nissa o arată că omul se bucură de anumite virtuţi fiinţiale care-1 fac demn de a fi colaborator şi copărtaş al lui Dumnezeu. Sf. Părinţi descopereau această calitate a lui în caracterul său de chip al lui Dumnezeu, caracter ce-i conferă demnitatea de a răspunde chemării divine. Cerul cheamă întotdeauna, şi în această chemare se presupune şi răspunsul. Sinergia nu este decât o întrepătrundere de chemări şi răspunsuri divine şi umane. (Ioan Bria)

Citeste mai departe…