Povestea zilei, 17-11-2009 – “Evadarea eşuată”

Povestea zilei Fara comentarii

Evadarea eşuată
Călugărul grigoriat E. se hotărî, la un moment dat, să plece din mănăstirea unde vieţuia. Aşadar, într-o noapte, fără să prindă nimeni de veste, după ce şi-a pregătit câteva lucruşoare, a atârnat o frânghie de fereastra chiliei şi-a ieşit din curte.
Abia atunci şi-a dat seama că uitase în chilie ceva foarte important: cartea de rugăciuni. Neîndoios, era o carte de mare folos. De aceea, s-a ascuns în tufişuri, undeva în susul curţii mănăstirii, aşteptând să se lumineze de ziuă şi să se deschidă poarta să poată intra. Oricum, înainte de a pleca, trebuia să-şi ia cu el cartea de rugăciuni.
La ceasul orânduit se deschise poarta şi câţiva dintre părinţi ieşiră, ducându-se fiecare la ascultarea sa. Călugărul E. îi vedea pe toţi, însă ei nu-l puteau vedea în locul unde se ascunsese. La un moment dat, a ieşit şi egumenul Atanasie, îndreptându-se încet şi sigur spre mica grădină din faţa mănăstirii. Odată ajuns în dreptul locului unde sta ascuns călugărul E., îşi îndreptă privirea în sus şi, strigând destul de tare, spuse către fratele pitit:
– Ei, părinte E.! Dă-te jos de-acolo cât mai repede!
Călugărul E. rămase mut de uimire. Buimăcit, ameţit, cuprins de ruşine, fără a-i răspunde ceva, se dădu jos. Abia atunci a priceput că duhovnicul său avea parte de daruri suprafireşti. Apoi, cu adâncă pocăinţă, s-a întors în chilia sa.
(Atanasie Grigoriatul)

“Darurile Sfântului Duh”, editura Sophia, 2006 – Darul Străvederii