Profesorul Constantin Emilian Bucescu la Centenarul Radu Gyr în 2005

11:24 am Audio                                                     

Vă prezentăm o înregistrare inedită de la Centenarul Radu Gyr sărbătorit la Sibiu in 2005. Înregistrarea îl surprinde pe profesorul Constantin Emilian Bucescu care recită și face o analiză a poeziei concentraționare românesti. – Radu Gyr, Nichifor Crainic, Andrei Ciurunga.

Adăugăm și o scurtă prezentare a profesorului Constantin Emilian Bucescu, trecut la domnul în ajunul Nașterii Domnului din 2007, facută de prof. dr.Adrian Botez.

Cel ce acum este la îngeri (rob al Lui Dumnezeu, chemat, în 24 decembrie 2007, întru cele nevăzute ale Luminii…), prof. univ. CONSTANTIN EM. BUCESCU, a avut HARUL DUMNEZEIESC AL LOGOS-ULUI TOTAL DECIS, LOIAL, CONVINGĂTOR ŞI CHIAR CONVERTITOR. Uneori, perioadele ciceroniene ale Discursului său de FOC ajungeau chiar să biciuiască, întru Lumină, întunericul instalat, atât de vinovat comod, în conştiinţele noastre…Harul Oratoriei Creştin-Ortodoxe, pe care numai Nae Ionescu l-a dezvoltat întru deplinătate, la noi…

…CREŞTIN LOIAL FAŢĂ DE CREŞTINISMUL-LOGOS, PÂNĂ LA MARTIRIU ŞI MUCENICIE… – moartea lui CONSTANTIN EM. BUCESCU s-a tras tot din indiferenţa/neglijenţa lui faţă de chinurile şi primejdiile trupului său, pentru a se grăbi spre predicarea celor ale Duhului, “faţă către faţă” cu studenţii, cu oamenii de tot felul şi înţelegerea…! Nu doar în cuvântările strălucit-erudite şi enciclopediste (dar nu „enciclopediste” în sensul veacului ateu, cel de-al XVIII-lea, care nu s-a curmat, în cele ce-au venit asupra noastră…! – CI CUNOAŞTEREA DE TOATE, ÎNTRU DUMNEZEIRE ŞI, DECI, ÎNTRU UNICA MÂNTUIRE POSIBILĂ: PRIN IUBIREA ŞI AMINTIREA HRISTOSULUI – SPRE ÎNVIEREA NEAMULUI!), pe care le-a rostit, cu glas imperial, pentru românii (bătrâni şi tineri, deopotrivă!) din ţară şi străinătate (Spania, Germania, Elveţia etc.) „Perioadele Oratoriei de Foc” şi-au făcut efectul convingător şi convertitor. Nu doar ca dascăl de Religie „postdecembrist”, pentru fragezii copii, pe care-i catehiza, în şcolile gimnaziale, ca nimeni altul, cu harul său de teolog care nu apucase a fi hirotonisit, din pricina arestării „cu duba” stalinistă…(nu doar pentru că aparţinea Frăţiilor de Cruce, cât, mai cu seamă, pentru copierea şi răspândirea unui cântec profund „subminator de regim”…: Deşteaptă-te, române!”…) şi-a dovedit valenţele de convingere şi convertire/metanoia. Şi nici măcar ca orator al Almei Mater, în primul rând – prin iniţiativa Înalt-Preasfinţitului Teodosie Snagoveanu… ca profesor universitar la Tomis (unde CONSTANTIN EM. BUCESCU re-înfiinţase Catedra de Ascetică şi Mistică Creştin-Ortodoxă, ca demn urmaş al lui Nichifor Crainic, ctitorul ei, între 1941 – 1944…!) n-a săvârşit cele mai uimitoare şi minunate lucrări metanoice…!

…Pe când lucra la Biblioteca Centrală Universitară – Bucureşti, politrucii regimului comunist îl mutaseră de la Biblioteca Filologiei, la Biblioteca de Matematică…De ce? Că doar era un filolog „de forţă”, de mare, neîntrecută erudiţie (memoria lui „de elefant”, cum i se zicea, uimise şi va uimi, până în ultima clipă a vieţii sale, pe toţi câţi îi formaseră vreodată auditoriul…şi aceştia nu erau nişte terchea-berchea, ci oameni „cu doxă” multă!) – în plus, urmase şi cursurile de biblioteconomie…Păi, cum „de ce”?! TOCMAI DE AIA!!! Pentru că era…”prea de forţă”!!! Pentru că bietul bibliotecar îi …încreştina, prin devoţiunea sa ortodoxă totală şi prin harul vorbei şi al Duhului, pe studenţii şi chiar pe profesorii „împrumutători de Carte”! Cu răbdare îngerească, săpând spre LUMINARE, precum apa în stâncă – îi făcea să dobândească…ADEVĂRATA ŞI UNICA ŞTIINŢĂ A CĂRŢII…!

….Şi l-au mutat, de la cărţile beletristice, care pot „sminti” mai uşor şi mai lin omul, înspre cele duhovniceşti – l-au mutat, zic, la „secile” cărţi de matematică…”Doar n-o să ţină predici cu teorema lui Pitagora!” – se grozăveau, de reuşita lor „mutare”, superiorii săi ierarhici (nişte politruci care, din partea Cărţii, nu meritau nici să-i sărute poalele vestmântului, umilului CONSTANTIN… – “întru Dumnezeul Constanţei”). Cu smerenie, dar şi cu bucuria victoriei Spiritului asupra…mlaştinii, CONSTANTIN EM. BUCESCU, martirul mult-binefăcător al închisorilor special „amenajate” pentru legionari…bunul samarinean care, prin vorbele sale sprintene, de duh, dar şi prin rugăciunea fierbinte, îi scăpase, pe mulţi camarazi, de moarte (…prin optimismul său profund creştin, care-i vindeca pe camarazi, până şi disperarea durerilor torturii, până şi gândul sinuciderii – erau învinse!) – îmi povestea cum ajunsese s-o încreştineze până şi pe…”ŞEFA”!

…”OM PERICULOS”, CE MAI! Loial credinţei sale creştin-ortodoxe – ŞI ABSOLUT REFRACTAR…”RE-EDUCĂRII” COMUNISTE!!!

…Şi acest „om periculos”, Eruditul Luminii şi, mai ales, Luminării, nu încetează să ne grăiască şi să ne mustre (o, Doamne, cât îndemn avea în el, uneori chiar, aparent, aspru… – de fapt, VINDECĂTOR DE UITARE VINOVATĂ, spre slujirea Luminii!!! – şi câtă credinţă avea, în virtutea MUSTRĂRII CREŞTINE, fără nicio răutate, dar şi fără zăbavă…cu adevărat frăţeşti!), azi şi spre pururea, pentru uitările şi zăbavele noastre îngălate…! Oare l-aţi uitat de tot, pe cel ce v-a împărtăşit din Pâinea Duhului, ani în şir?! CONSTANTIN EM. BUCESCU îl chema… – da, aşa-l cheamă şi în ceruri, acum, Dumnezeu, pe cel care v-a dat Lumină. Pentru veşnicie şi înveşnicire!

Pe Crucea Logos-ului Dumnezeiesc el s-a răstignit, pentru noi, care începem a uita de noima vorbelor…: loialitate, onoare, smerenie, omenie, demnitate senină, patriotism, familie, neam, tradiţie sfântă, ne-uitare creştină, Ortodoxie Curată şi Luminată…!

… Eminenţii redactori-martiri ai revistei Permanenţe ştiu cu câtă modestie (dar cu bucuria „trebii împlinite”, în faţa Lui!) vorbea el, în pagină, la persoana a treia, despre izbânzile sale întru Logos-ul Lui Dumnezeu (la conferinţele ţinute pretutindeni unde trebuia adusă Sfânta şi Pioasa AMINTIRE!), asupra şovăielnicilor şi uitucilor, de prin toate colţurile lumii…asupra celor care nu doar pe Dumnezeu Îl uită, când Îl uită, ci pre ei înşişi se uită şi se pierd…Şi nu doar pe martirii Legiunii Sfântului Arhanghel Mihail îi uită, când îi uită – ci îşi uită PROPRIA LEGE: apartenenţa la Epoca Re-Îndumnezeirii, prin Re-Învierea Duhului, în Umanitate şi, în primul rând, în Românitate – căci primul receptacul al Epocii Arhanghelului Mihail, în zona terestră, A FOST EMINESCU, despre care Călăuza, Trimisul şi Tălmăcitorul Logos-ului Dumnezeiesc al Arhanghelului Duhului pe Pământ – CORNELIU ZELEA CODREANU – spune, cu cea mai vie înfiorare înfrăţitoare peste veac a celor doi Martiri şi Titani ai Românităţii: „Studentul ieşean, în liniştea nopţii târzii, aude alergând înnebunit de durere pe strãzile întortocheate şi strãine ale Iaşiului, sufletul lui Mihail Eminescu, care cântã ca o nãlucã:

“Cine-a îndrãgit strãinii,
Mânca-i-ar inima câinii,
Mânca-i-ar casa pustia
Şi neamul nemernicia…”

…De o astfel de “alergare” şi ” nebunie” a trezirii întru Durerea Martiric-Mucenicească, întru Calea Duhului de Neam Re-Găsit şi Re-Trezit, de o astfel de “disperare/exasperare” activă, întru găsirea soluţiilor Duhului împotriva eredităţii leneşe, falsificate şi comune – şi pentru re-formarea ELITELOR ÎNTRU DUHUL ROMÂNESC, trebuie să ne cuprindem şi noi… Iar nu de uitarea “dascălilor de românie”, iar nu de egoismul-narcisismul sinucigaş, hypnotic, al “modernităţii”, care tinde să facă din noi turmă şi fiară, totdeodată… CI NU OM ÎNTRU RECUPERAREA RAIULUI DUMNEZEIESC!

…Probabil că eu ar trebui (şi chiar o fac!) să spun cum spunea cineva, despre Duhurile Marilor Voievozi ai Neamului: “Dumnezeu nu-i lasă să se odihnească, ci-i trimite, pe cerurile noastre, ca să ne trezească, să ne scoale din somnul nostru de moarte!” Da, Duh Luminos şi Dumnezeiesc al Lui CONSTANTIN EM. BUCESCU – tu nu ai dreptul (comun şi vulgar…) la hodină, precum nu au toţi Marii noştri Martiri-Voievozi Creştini! Tu trebuie să ne fii, să continui a ne fi, în aceste vremi de bejenie şi orbecăire a Duhului – Straja Dumnezeiască, prin care să se sperie Somnul nostru sinucigaş, neloial, (auto) trădător şi ucigaş de Neam!!!

Prof.dr.Adrian Botez:UN ORATOR ENCICLOPEDIST ORTODOX: CONSTANTIN EM. BUCESCU…:”OM PERICULOS…”!

Vezi si:

un raspuns

  1. Alexandru Says:

    Acest articol a aparut in “Monitorul ortodox” – http://vlad-mihai.blogspot.com/2010/03/monitor-ortodox-de-prin-bloguri-adunate.html

Lasa un comentariu

Comentariul tau

Nota: Nu trimiteti comentariul de mai multe ori. Toate comentarile sunt moderate. Vor aparea dupa aprobarea administratorului.

Poti folosi si tagurile acestea: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>