Povestea zilei, 09-04-2010 – “Sfânta Teodora şi crocodilul”

Povestea zilei Fara comentarii

Sfânta Teodora şi crocodilul

Lângă mănăstirea în care se nevoia Sfânta Teodora Patricia (ce se arăta a fi călugăr), se afla un lac. În acest lac vieţuia un crocodil care sfâşia pe loc orice om sau animal se apropia de el.
Era atât de periculos, încât stareţul Alexandriei, Grigorie, a pus acolo un soldat de pază ca să-i înştiinţeze pe trecători să nu se apropie de lac.
Stareţul mănăstirii, ştiind că Sfânta Teodora ducea o viaţă îngerească şi, fiind încredinţat de faptul că Harul lui Dumnezeu o păzea, într-o zi a chemat-o şi i-a spus:
– Frate Teodor, ia un ulcior şi du-te să aduci apă din lac.
Sfânta, îndată ce i s-a poruncit, s-a grăbit să facă ce i s-a spus, deşi ştia cât de primejdios era. O asemenea purtare îi impunea ascultarea desăvârşită faţă de stareţul mănăstirii. Mulţi au încercat să o împiedice să se apropie de lac. Ea însă era de neclintit în ascultarea ei; căci, socotea sfânta, mai înfricoşătoare era moartea sufletului, prin neascultare, decât moartea trupului în gura fiarei. Prin urmare, fără a da ascultare nimănui, s-a îndreptat spre marginea lacului.
Mult s-au mai mirat cei ce se uitau la ea, văzând-o cum, aburcându-se pe spinarea crocodilului, pătrunzând astfel spre mijlocul lacului, a umplut ulciorul, scufundându-l în apă şi s-a întors apoi la malul lacului!
Îndată ce sfânta a păşit pe uscat fiara a murit. Cei ce au urmărit această scenă uimitoare, au povestit tuturor despre această desăvârşită ascultare, mulţumindu-I lui Dumnezeu pentru mântuirea lor.
(Sinaxar)

“Darurile Sfântului Duh”, editura Sophia, 2006 – Darul îmblânzirii fiarelor