Povestea zilei, 12-04-2010 – “Călăuza Sfintei Teodora”

Povestea zilei Fara comentarii

Călăuza Sfintei Teodora

Altă dată, Sfânta Teodora a primit poruncă să ducă o scrisoare unui pustnic ce se nevoia într-o zonă foarte îndepărtată. Drumul era foarte primejdios, căci trecea prin locuri pline de animale carnivore şi târâtoare veninoase. Însă ce-a iconomisit pronia dumnezeiască pentru adevărata roabă a lui Dumnezeu!
După ce sfânta, în deplină ascultare, a primit porunca, a pornit de îndată, fără a se gândi la greutăţile şi primejdiile drumului. După ce s-a îndepărtat destul de mult de mănăstire, s-a rătăcit, nemaiştiind încotro să se îndrepte. Atunci Dumnezeu i-a scos în cale o fiară ce, în loc să o sfâşie, i-a slujit drept călăuză. Acea sălbăticiune, necugetătoare, i-a arătat drumul drept spre chilia pustnicului căruia trebuia să-i dea scrisoarea.
Pronia dumnezeiască a apărat-o pe sfântă şi la întoarcere, căci fiara a însoţit-o până a ajuns la mănăstire. Însă îndată ce sfânta a trecut pragul mănăstirii şi s-a dus la stareţ să-i ceară binecuvântare, fiara s-a năpustit spre paznic, prinzându-l în gheare. A început, aşadar, paznicul să strige, dar nimeni nu cuteza să se apropie. Auzindu-i strigătele, roaba lui Dumnezeu a dat fuga la el, izbăvindu-şi fratele de la moarte sigură! Apoi i-a uns rănile cu untdelemn şi îndată s-au tămăduit.
(Sinaxar)

“Darurile Sfântului Duh”, editura Sophia, 2006 – Darul îmblânzirii fiarelor