Povestea zilei, 26-04-2010 – “Răsplata binefacerii”

Povestea zilei Fara comentarii

Răsplata binefacerii

Dragostea părintelui Filaret, stareţul Sfintei Mănăstiri Konstamonitou, nu se răsfrângea doar asupra oamenilor, ci şi asupra celor ce nu cuvântă, asupra animalelor şi a naturii, în general. Această dragoste faţă de natura necuvântătoare este o caracteristică a vieţii harismatice a robilor aleşi ai lui Dumnezeu.
Într-o zi, în faţa chiliei bătrânului, gălăgie mare. Două rândunele începuseră să se certe grozav! Părintele se nelinişti, auzindu-le, aşa că ieşi afară, unde văzu ceva groaznic. Rândunica mai puternică o lovea cu ciocul pe cealaltă, ciugulind-o în adevăratul sens al cuvântului. Fără să mai pregete, luă în mâini, cu multă blândeţe, rândunica rănită, salvând-o de loviturile celeilalte, îngrijind-o foarte bine, rândunica a supravieţuit.
De atunci, aşa cum făcea şi leul Sfântului Gherasim Iordanitul, rândunica salvată îl urma pe bătrân peste tot, arătându-şi astfel recunoştinţa şi credinţa! Zbura în faţa lui, plutea jucăuş şi-apoi iar se-ascundea, cântând neîncetat.
Într-o zi bătrânul ieşise puţin afară din chilie, fie ca să dea slavă lui Dumnezeu, „în lucrurile Sale”, fie să se roage în linişte. Rândunica, prietenă şi tovarăşă credincioasă, zbura veselă lângă el.
Bătrânul se opri într-un luminiş, puţin mai departe de mănăstire, şi, fără să bage de seamă, aţipi. Deodată însă, rândunica începu să se agite şi să zboare deasupra capului bătrânului, ciripind tare, ca să-l trezească şi să-l ferească de primejdie.
Când se trezi bătrânul, ce văzu? La mică distanţă se afla o târâtoare uriaşă… Astfel, rândunica ce-l însoţea peste tot, răsplăti cu mila sa, milostenia părintelui.
(Filaret Konstamonitul)

“Darurile Sfântului Duh”, editura Sophia, 2006 – Darul îmblânzirii fiarelor