Povestea zilei, 14-05-2010 – “Fiica regelui”

8:21 am Povestea zilei                                                     

Fiica regelui

O vedenie de care s-a învrednicit, tânăr fiind, Sfântul dragostei, patriarhul Alexandriei, Ioan Milostivul (+11 noiembrie 619) i-a pecetluit toată viaţa.
„Odată, povesteşte Sfântul, pe când aveam cam cincisprezece ani şi trăiam în Cipru, într-o noapte, am visat o preafrumoasă fată, minunat împodobită şi strălucitoare ca soarele! Pe cap avea cunună de frunze de măslin. Păşind ca pe nori, fata se opri lângă mine şi mă lovi uşor pe-o parte. Trezindu-mă înfricoşat, ce-mi fu dat să văd?! Fata se afla cu adevărat în faţa mea… Atunci am priceput că nu era femeie. Fără şovăire, mi-am făcut semnul Sfintei Cruci şi-am
întrebat-o:
– Cine eşti si cum de-ai venit aici la ora asta?
Atunci ea surâse, iar chipul ei, luminat şi împăcat, străluci mai puternic. Îndreptându-şi privirea blândă spre mine, îmi răspunse:
– Eu sunt prima fiică a Marelui Împărat!
Îndată ce-am auzit aceste cuvinte nelumeşti, am căzut în genunchi şi m-am închinat, în timp ce ea continuă:
– De mă primeşti şi de voieşti să te însoţesc mereu, cât vei trăi, te voi înfăţişa dinaintea marelui Împărat şi te voi face casnic şi prieten al Său! Nimeni altul nu are atâta curaj şi îndrăzneală înaintea Sa, aşa cum am eu. Ajunge că eu L-am convins să arate oamenilor atâta dragoste.
Prin mine S-a coborât pe pământ şi S-a întrupat, spre a mântui neamul omenesc.
Sfârşind aceste cuvinte, pieri deodată. Imediat ce mi-am revenit din uluirea acestei vedenii, m-am străduit să desluşesc această minunată întâmplare. Oare ce înseamnă pentru mine? m-am întrebat. Atunci am priceput că fata încununată cu frunze de măslin era milostenia. Căci ce altceva decât dumnezeiasca milă şi milosârdia L-au făcut pe Dumnezeul cerurilor să Se pogoare pe pământ şi să Se întrupeze?”
(Sfântul dragostei)

“Darurile Sfântului Duh” II, editura Sophia, 2006 – Darul vedeniilor

Lasa un comentariu

Comentariul tau

Nota: Nu trimiteti comentariul de mai multe ori. Toate comentarile sunt moderate. Vor aparea dupa aprobarea administratorului.

Poti folosi si tagurile acestea: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>