Povestea zilei, 18-05-2010 – “Sfântul Acoperământ”

Povestea zilei Fara comentarii

Sfântul Acoperământ

În Paraclisul Sfintelor Moaşte (în partea sudică a Bisericii Vlaherne din Constantinopol) se păstrau veşmântul, vălul şi o parte din cingătoarea Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu. Odată Sfântul Andrei cel nebun pentru Hristos, dimpreună cu ucenicul său Epifanie, se duse la un priveghi la acest paraclis.
Pe la miezul nopţii, Sfântul Andrei o văzu pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, îndreptându-se dinspre Porţile Împărăteşti spre jertfelnic. Părea foarte înaltă, înconjurată fiind de un alai de sfinţi învesmântaţi în alb. Printre aceştia, îi vedea bine pe Sfântul Ioan înaintemergătorul şi pe Sfântul Ioan Teologul, care şedeau la dreapta şi la stânga Maicii Domnului. Dintre Sfinţii învesmântaţi în alb, cum am spus, unii mergeau înaintea Maicii Domnului, iar alţii o urmau, cântând imnuri şi cântări duhovniceşti.
Când se apropie de amvon, Sfântul Andrei îi zise lui Epifanie:
– Fiule, o vezi pe Doamna şi Stăpâna lumii?
– Da, cinstite părinte, răspunse tânărul.
Între timp, Maica Domnului îngenunchease şi se ruga deja de ceva vreme. Se ruga Fiului ei pentru mântuirea lumii şi vărsa lacrimi fierbinţi ce-i brăzdau frumosul chip. După ce sfârşi rugăciunea, intră în jertfelnic, unde se rugă pentru creştinii ce participau la priveghi.
Când şi-a sfârşit şi această rugăciune, şi-a scos de pe cap minunatul mafor, cu un gest plin de graţie şi simplitate şi, fiind acesta mare şi larg, îl întinse, cu sfintele-i mâini, ca pe un acoperământ, asupra celor adunaţi în biserică. Cei doi l-au văzut astfel multă vreme, întins asupra celor de faţă şi răspândind dumnezeiască slavă. Cât timp se vedea acolo Maica Domnului, se vedea şi sfântul său veşmânt răspândind har. Când Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu începu a se sui la ceruri, şi Sfântul Acoperământ prinse a se împuţina uşor-uşor, dispărând în cele din urmă de tot.
Această vedenie, pe care, prin mijlocirile Sfântului Andrei, s-a învrednicit a o vedea si ucenicul Epifanie, constituie momentul ce a întemeiat sărbătoarea Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului.
(Sfântul Andrei cel nebun pentru Hristos)

“Darurile Sfântului Duh” II, editura Sophia, 2006 – Darul vedeniilor