Recenzie: „TU, CARE JUDECI PE FRATELE TAU …”

Cristian Muntean, Recenzii Fara comentarii

ILIE A. BOULGARAKIS – „TU, CARE JUDECI PE FRATELE TAU …” Ed. Anastasia, 1999

Pr. Dr. Cristian Muntean, Legea Românească nr.2/1999

Editura Anastasia prin inspirata sa colecţie „Comorile pustiei” vine să înlocuiască un vid spiritual care ne-a marcat, în contextul modern, întreaga devenire şi istorie. Această „recuperare” duhovnicească are în vedere bogata învăţătură patristică ce deschide orizontul marii tradiţii a Bisericii creştine apostolice.

Cartea lui Ilie Boulgarakis se înscrie şi ea în această direcţie descoperindu-ne sfaturile părinţilor pustiei cu privire la „clevetire” şi „judecată” – două din păcatele la care suntem părtaşi în fiecare clipă. Cartea rămâne vie şi actuală nu numai prin titlul sugestiv: „Tu, cel ce judeci pe fratele tău …” ci şi prin inspirata alegere a temei care actualizează această meteahnă a lumii – judecata şi clevetirea – practic „devorarea” bunului nume al cuiva.

Chiar din prefaţă autorul îşi precizează opţiunea pentru această temă. Delimitează necesitatea pentru judecare când ea are ca scop o funcţionalitate oarecare cum ar fi spaţiul tehnicii, şi „bârfirea, vorbirea de rău, minciuna, mărturia mincinoasă, clevetirea” pe care le consideră „simptome clinice” ale judecăţii. Sensul judecăţii la care se opreşte autorul nu este atât axiologic cât soteriologic, ea nu se referă, din perspectiva părinţilor, la problemele cotidiene ci vizează legătura omului cu Dumnezeu în planul mântuirii. Abundenţa citatelor patristice demonstrează migăloasa muncă de cercetare care a avut ca scop direct „nevoinţa pentru refacerea frumuseţii primare” din vremea părinţilor având ca pavăză dreapta socoteală de unde porneşte urcuşul duhovnicesc.

Citeste mai departe…