Update – K. K. Şi Pr. Mihail Stanciu reloaded! Înşelarea continuă!!!

2:17 am Klaus Kenneth, Romeo                                                     

De curând, Părintele Mihail Stanciu, fost stareţ al Mănăstirii Antim din Bucureşti ¬- şi blogger în cea mai mare parte a timpului -, în stilul său caracteristic de a-şi da cu părerea despre orice mişcă în Biserica Ortodoxă, a mai bifat un subiect la zi (de la care, fie vorba între noi, se pare că i s-a tras şi pierderea stăreţiei): Klaus Kenneth.

De data aceasta, Părintele Mihail catadicseşte să se lege nici mai mult, nici mai puţin decât de Pr. Prof. Vasile Mihoc, redutabilul profesor de teologie de la Sibiu, care l-a invitat pe Klaus Kenneth în biserica sa şi l-a îndemnat să ţină un cuvânt de învăţătură credincioşilor prezenţi la Sf. Liturghie. Şi se lamentează, destul de jenant, acelaşi Pr. Mihail, întrebându-se cum de e posibil ca un teolog de talia Pr. Prof. Vasile Mihoc să se lase înşelat de Klaus Kenneth şi să aibă, culmea, opinie separată de cea a Pr. Mihail Stanciu!
În continuarea materialului, acelaşi Pr. Mihail (căruia îi face plăcere să se semneze întotdeauna, pe blog, cu Pater Mihail, de parcă denumirea noastră românească de părinte l-ar stânjeni oarecum… Din smerenie, desigur!), lansează, în accepţia sa, o dezvăluire incendiară: „Ţin să reamintesc de la bun început și să precizez faptul că titlul best-seller-ului lui K.K. în limba română (“2 milioane de kilometri în căutarea Adevărului”) nu reprezintă traducerea reală și exactă, în limba germană el fiind “Zwei Millionen Kilometer auf der Suche” (2 milioane de kilometri în căutare), coperta originală nici măcar amintind de Hristos sau de Crucea Sa. Chiar nu pot înțelege de ce traducătorii români i-au adăugat Adevărul, când tocmai Acesta îi lipsește…”.
Dacă Pr. Mihail Stanciu ar fi avut până acum vreun contact cât de cât direct cu vreo editură şi ar fi reuşit să îşi ducă la bun sfârşit vreo carte personală pe care să încerce să o publice undeva (ne cerem iertare Părintelui că l-am putea suspecta de aşa ceva…), ar fi ştiut şi că autorul, în momentul în care trimite manuscrisul spre publicare unei edituri, îi dă acesteia dreptul să intervină, uneori extrem de mult, în iconomia acelei cărţi. Scriitori celebri au apărut publicaţi cu titluri total diferite de cele pe care ei le propuseseră iniţial. A se vedea Emil Cioran cu Schimbarea la faţă a României, George Călinescu cu Enigma Otiliei etc. Klaus Kenneth şi-a denumit cartea Două milioane de kilometri în căutarea Adevărului. Acesta este titlul original al cărţii! Editorii germani, deoarece cartea apărea într-o ţară eminamente catolică, au renunţat la partea finală, din raţiuni destul de evidente. Raţiuni care, desigur, îi scapă prea uşor Părintelui Mihail. Mai mult decât atât, în ceea ce priveşte coperta, orice autor ştie că aceasta e treaba editurii şi a modului în care ştie acea editură să îşi vândă produsul, pentru a-şi recupera banii investiţi.
Şi, ca şi cum acestea nu ar fi fost de ajuns, Părintele Mihail revine, zice el, să prezinte parte din „ideile, unele neclare, altele eretice de-a dreptul, promovate duminică de K.K. în biserica din Sibiu”.
Şi, spune el:
„1. Trecând peste stilu-i caracteristic destins, necoerent logic, fără continuitate, presărat cu glumițe și mișcări scenice de tip du-te – vino prin biserică, gesticulări teatralicești și vocalizări avocățești, mai întâi de toate nu L-a mărturisit pe Iisus Hristos – Domn și Dumnezeu. Tot timpul vorbea numai de Gott (Dumnezeu) fără să facă referiri precise la Mântuitorul nostru Iisus Hristos și la Biserica Lui care este una – Ortodoxă, la Tainele Bisericii fără de care nu există viață duhovnicească.”
Pentru oricine a asistat la cuvântul lui Klaus Kenneth din acea duminică, aceste afirmaţii sunt nu doar gratuite, ci de-a dreptul mincinoase. Îl rugăm pe Pr. Mihail să posteze predica lui Klaus, pentru a-şi argumenta acuzaţiile. În acea predică, Klaus Kenneth a vorbit, în cea mai mare parte, despre Taina Sfintei Împărtăşanii şi necesitatea ei ultimativă, despre importanţa icoanelor, despre Maica Domnului etc.
„2. S-a apucat să interpreteze în mod personal scrisul din aureola Mântuitorului Hristos, arătând că literele grecești “Ο ΩΝ” (rostite O On și traduse prin “Cel ce este”) ar fi tot una cu mantra “aum” din “religiile” orientale. Doamne ferește! Înseamnă că marele predicator K.K. nu face diferența între personalismul creștin și golul depersonalizant al drăcismelor orientale, între numele persoanei dumnezeiești a Fiului și neantul cosmic impersonal, între rugăciunea ca dialog interpersonal treaz și incantația repetată hipnotică.E foarte gravă asocierea și echivalarea aceasta și este o erezie ucigașă de suflet.”
Total fals! Nu a fost vorba niciun moment de asemănarea dintre acele litere greceşti şi mantrele orientale! Şi asta poate verifica oricine din înregistrările audio pe care vom încerca să le obţinem şi le vom posta pe site.
„3. Spre finalul poliloghiei sale, K.K. a propus, și toți, inclusiv părintele Mihoc, au executat (mai puțin câțiva martori oculari care n-au căzut în plasă și care observau stupefiați ce se petrecea în jurul lor), câteva minute de liniște, cu ochii închiși, timp în care el (K.K. adică) le sugera să lase toate resentimentele și grijile deoparte, să-i considere pe toți oamenii frați, să-și imagineze bunătate și înțelegere etc. (mesaje iubiriste adogmatice), atenție!, nu să se roage! Atmosfera părea una de ședință de hipnoză și sugestie în masă, nu de prezență vie și trează în Duhul și în Biserica lui Hristos.”
În cheia interpretărilor de mai sus, nu mai miră pe nimeni până unde poate ajunge fabulaţia Părintelui Mihail. Şi, aşa după cum ne-a obişnuit fostul stareţ al Mănăstirii Antim, lucrurile luate din context şi prezentate tendenţios pot crea, într-adevăr, diversiune în rândul celor neinformaţi.
Mai redăm doar un fragment dintr-un comentariu al stareţului blogger la articlul său (vechea practică românească: el scrie, el comentează…):
„Greșelile dogmatice, mistice și practice sunt multe și repetate la fiecare ieșire la rampă a lui K.K., însă ele sunt amestecate, iată, și cu unele lucruri adevărate, clare, iar multora le scapă din atenție. Ce rămâne în sufletul unui ascultător este tonul și atitudinea (transmise de K.K.) de dispreț față de ierarhia văzută, față unele lipsuri reale ale oamenilor din Biserică. Ciudat este că K.K. niciodată nu a îndemnat pe oameni să se roage pentru ca Dumnezeu să curețe și să vindece aceste lipsuri. Ca și cum te-ai putea mântui fără Biserică, Sfinte Taine, preoția și dogmele revelate și întemeiate de Domnul Hristos. Noi să ne asumăm unii pe alții în rugăciune “și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm”.
Aş avea doar câteva întrebări pentru Pater Mihail:
1. Dacă am înţeles bine, sunteţi monah. Din câte ni s-a spus în facultăţile de teologie şi din practica monahală, orice acţiune a unui monah – cu atât mai mult una ce ţine de propovăduire – se face doar cu binecuvântarea duhovnicului şi, în cazul d-voastră, cu a ierarhului locului. V-am ruga respectuos să ne spuneţi cu a cui binecuvântare duceţi această campanie împotriva lui Klaus şi dacă ştie vreunul din ierarhii Bisericii Ortodoxe Române despre ceea ce aţi scris referitor la acest subiect.

2. După cum ştim, în practica ortodoxă, cuvântul duhovnicului este decisiv pentru manifestările ucenicului. Klaus Kenneth are binecuvântarea Pr. Zaharia Zaharou de a susţine conferinţe în România (lucru de care vă feriţi să amintiţi, desigur, şi despre care aţi putut afla foarte uşor de la Părintele Zahara însuşi, de când a fost în România) şi, mai mult decât atât, are binecuvântarea fiecărui ierarh al locurilor în care conferenţiază. Cum vă puteţi permite, ca monah al acestei Biserici (e drept, unul din miile de monahi români), să contestaţi autoritatea bisericească în virtutea căreia funcţionaţi? Şi, totodată, să anulaţi complet instituţia duhovniciei, acea instituţie în baza căreia Klaus Kenneth a primit binecuvântarea de a propovădui în România?!
3. Puteţi numi câteva nume de ierarhi sau teologi de marcă din ţara noastră care să vă susţină punctul de vedere? Cunoaştem în schimb o mulţime de oameni care, spre deosebire de d-voastră, l-au cunoscut personal, i-au citit cărţile, i le-au prefaţat, i le-au recomandat…
Vă susţineţi afirmaţia că următoarele personalităţi sunt în înşelare?
Pr. Sofronie Saharov (care i-a dat binecuvântarea pentru apariţia cărţii)
Pr. Zaharia Zaharou (care i-a dat binecuvântarea pentru conferinţele din România)
Pr. Rafail Noica (cu care, deşi retras total din lume, s-a întâlnit în România. A se vedea inclusiv pozele cu cei doi, în volumul Călător pe pământ românesc, http://www.agnos.ro/blog/2010/04/22/calator-pe-pamant-romanesc-o-noua-carte-klaus-kenneth/)
Stareţii Mănăstirilor Lupşa, Lainici, Albac etc. (http://www.agnos.ro/blog/2010/05/20/klaus-kenneth-la-manastirea-lainici-mai-2010/)
ÎPS Dr. Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului (care i-a dat binecuvântarea pentru publicarea cărţii în limba română)

ÎPS Andrei Andreicuţ, Mitropolitul Clujului, Crişanei şi Maramureşului (care l-a invitat special la Alba Iulia, în primăvara anului trecut, pentru a susţine o prelegere în cadrul unui simpozion internaţional organizat de Facultatea de Teologie din Alba şi, în câteva rânduri, pentru susţinere de conferinţe)
ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei (care l-a invitat special la Iaşi pentru susţinerea unei conferinţe şi care l-a avut oaspete la masă. A se vedea http://www.agnos.ro/blog/2010/06/04/klaus-kenneth-la-iasi-si-in-pelerinaj-in-bucovina-si-ucraina/)
PS Lucian Mic, Episcopul Caransebeşului (http://www.agnos.ro/blog/2010/05/19/klaus-kenneth-in-conferinta-la-caransebes-mai-2010/)
PS Gurie, Episcopul Devei (http://www.agnos.ro/blog/2010/05/19/klaus-kenneth-la-deva-2010/)
ÎPS Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului (cu a cărui binecuvântare a conferenţiat la Curtea de Argeş)
ÎPS Bartolomeu Anania (cu a cărui binecuvântare a conferenţiat la Cluj, în două rânduri. http://www.agnos.ro/blog/2010/05/25/klaus-kenneth-la-cluj-mai-2010/)
Şi lista ar putea continua mult încă…
De asemenea, credeţi că sunt în înşelare foarte mulţi din părinţii profesori de teologie, care recomandă inclusiv ca lectură obligatorie cartea Două milioane de kilometri în căutarea adevărului?
4. Klaus Kenneth a fost invitat în repetate rânduri în emisiunile Trustului Patriarhiei, Trinitas TV (în două rânduri), Radio Trinitas (în trei rânduri), Ziarul Lumina (unde a avut trei interviuri generoase). Pe lângă acestea, a părut într-o mulţime de media eparhiale locale. Sfinţia Voastră dezavuaţi aceste iniţiative ale oamenilor Patriarhiei Române? În ce parte vă poziţionaţi referitor la cele semnalate? Şi, nu în ultimul rând: Sfinţia Voastră de ce Patriarhie aparţineţi?
5. Cum vă permiteţi să ignoraţi şi să blamaţi întreaga ierarhie bisericească, suspectând-o de tot felul de lucruri şi expunând-o propriilor d-voastră orgolii, doar pentru a vă face rating unui blog pentru care, oricum, nu aveţi binecuvântare?
6. De când unui monah îi revine ascultarea de blogger şi cum se împacă aceasta cu ritmul şi canonul de rugăciune, retragere din lume, nevoinţă, asceză etc. specific oricărui călugăr?

Aşteptăm cu sincer interes răspunsul la aceste întrebări.

Romeo Petraşciuc

 A se citi şi:


http://www.agnos.ro/blog/2010/05/13/pr-mihail-stanciu-versus-klaus-kenneth/ 

 http://www.agnos.ro/blog/2010/08/03/pr-mihail-stanciu-alias-pater-mihail-nu-mai-e-staret-al-manastirii-antim/

http://www.libertatea.ro/detalii/articol/ispita-staretului-blogger-29435.html 

39 Raspunsuri

 1. Dumi Says:

  Am apucat sa vad ultimele fragmente dintr-o emisiune a lui Cristi Tabara in care K.K a fost invitat. Nu stiu despre ce s-a discutat in cadrul emisiunii dar finalul in zanganit de chitara al unui asa zis “mare predicator” a picat precum o nuca in perete.

  Daca ar fi trait parintele Cleopa ma intreb ce parere ar fi avut referitor la modul original de a “marturisi” al fratelui K.K.

  A pleca de la ingaduinta acordata de cativa ierarhi si preoti ortodocsi expunerii unor cuvinte despre experientele spirituale ale lui K.K si a stampila drept bun orice a iesit si iese din cugetul acestuia este o cale foarte lunga.

  Trist si patul ca articolul in bincunoscutul stil can-can-istic al lui F.B isi gaseste loc ca referinta in continutul acestei postari.

  Iubitorii invataturilor ortodoxe autentice care au iradiat si iradiaza din vetre monahale precum Sihastria si Antimul stiu de ce abordarea parintelui Mihail Stanciu referitor la acest subiect de discutie incomodeaza. Cei care nu isi vor fi dat seama, pot lectura cateva scrieri parintelui (precum “False traditii si libertăti în Ortodoxia de azi” sau ” Despre semne minuni si vindecari paranormale”), realizand astfel ca diversele critici la adresa personajului K.K. sunt facute, la urma urmei, spre binele lui.

  Pace si multumiri anticipate pentru intelegere si postarea comentariului

 2. Sanda Says:

  Nu stiu cat adevar este in acuzele pe care le vad mereu in presa, la tv si acum si aici.Nici nu-si dau seama cat de mult rau fac unor suflete care acum isi gasesc drum si care-si formeaza o parere din aceste surse.Preotul ca si dascalul sunt stalpi ai societatii.Ei trebuie sa fie etalon de moralitate si ce vedem noi tot mai des?Eu nici nu cutez sa povestesc asa ceva pentru a nu mai adauga inca un exemplu distrugator.Si preotii sunt oameni cu slabiciuni si incercari,uneori mai grele decat cele la care suntem supusi noi oamenii obisnuiti pt. ca dansii sunt tinta.Dar dansii trebuie sa inteleaga ca sunt raspunzatori pentru sufletele noastre si ale copiilor nostri.Am cunoscut preoti care faceau sufletele sa se deschida ca o floare si care mangaiau si indrumau.Ei sunt adevaratii soldati in oastea Domnului si merita rugaciunile noastre.Sa ne ajute Dumnezeu si Maica Domnului pe toti!

 3. Editura Agnos Says:

  Referitor la cele scrise de Dumi…

  Din fericire, Ortodoxia opereaza cu certitudini, si nu cu “daca”, “poate”, “eu cred ca…”.
  Nu stim si nici nu cred ca putem macar presune ce ar fi spus pr. Cleopa despre Klaus Kenneth, insa stim ce spun despre el Pr. Zaharia Zaharou, Pr. Rafail Noica, arhierei ai Bisericii Ortodoxe Romane, profesori de teologie….
  In ceea ce priveste vetrele monahale, nu noi suntem in masura sa evaluam diferenta gradului de duhovnicie dintre Manastirile Sihastria si Antim, pe care le enumerati d-voastra, si Manastirile Lupsa, Lainici, Albac, Sf. Trei Ierahi din Iasi (ca sa enumeram doar cateva din locurile in care Klaus a fost invitat deseori de parintii stareti ai acestor sfinte lacasuri).
  Poate ar mai trebui precizat, in ceea ce priveste emisiunea “Ca la carte” a lui Cristian Tabara, de pe TVR 1, ca acel format de emisiune este unul de factura culturala, si nu religioasa, iar Klaus a fost invitat in calitate de autor al volumului “Doua milioane de kilometri in cautarea Adevarului” si, nu in ultimul rand, in calitate de muzician. Klaus Kenneth e, intre altele, si muzician.
  Si, apropo de modul atipic pentru calapodul unor anumite rigiditati de a intelege Ortodoxia, ne afirmam inca o data mahnirea ca Dumnezeu, uneori, actioneaza cum crede El de cuviinta sa o faca asupra unor suflete, si nu dupa cum credem noi ca ar trebui sa o faca.

 4. Miruna Andreescu Says:

  Eu, una, care frecventez mănăstirea Antim de 16 ani, știu că Părintele Mihail a coordonat și scris 6 cărți până acum. Cred că ar trebui să vă înformați mai bine, nu să-l calomniați mizerabil și intimidant…

 5. Editura Agnos Says:

  Pentru Miruna…
  Am cautat asiduu pe internet, in toate librariile ortodoxe, macar un titlu de carte semnat de Pr. mihail Stanciu… Poate ne puteti ajuta. Da, stim ca sunt si autori care isi publica “opera” in 10-20 de exemplare, in cate o editura minuscula. Nu despre astfel de autori insa vorbim aici. Cat priveste coordonarea unor volume, termenul pentru o asemenea responsabilitate e tocmai cel de coordonator, si nu de… autor.
  Daca frecventati de 16 ani Manastirea Antim, poate ne puteti spune si noua cate ceva despre Pr. Mihail Stanciu versus Pr. Ilarion Argatu…

 6. Editura Agnos Says:

  Pentru Miruna…

  Editarea unei carti in Romania si pretutindeni se face dupa legi si reglemantari specifice. Forul superior ce avizeaza orice aparitie editoriala, in cazul nostru, e Biblioteca Nationala a Romaniei. Ca sa intelegeti cate ceva despre acest sistem, trebuie sa stiti ca orice carte care nu are “binecuvantarea” Bibliotecii Nationale se considera a fi o carte piratata, care eludeaza legile de gen in rigoare pe teritoriul Romaniei. Daca veti cauta pe site-ul Bibliotecii Nationale a Romaniei, intre autorii din Romania care au publicat in ultimii 20 de ani nu veti gasi nici urma de vreun autor cu numele Mihail Stanciu.
  Nu as risca sa trag anumite concluzii, daca, intr-adevar, ceea ce ati spus d-voastra mai sus ar fi adevarat…
  Desi, cineva care deconsidera cu totul ierarhia superioara a Bisericii din care face parte, nu vad de ce nu ar eluda si legislatia Bibliotecii Nationale a Romaniei.

  Pentru conformitate, puteti verifica si d-voastra, accesand: http://aleph.bibnat.ro:8991/F

 7. un_crestin Says:

  Comentariile Agnost sunt facute cu rea vointa. Basacalie dar evita sa raspunda la ceea ce Parintele Mihail a pus in evidenta – ereziile, de fapt mai mult scamatoriile acestui anti-ortodox jalnic.
  Iata postarea originala:
  http://blog.patermihail.ro/arhive/1823

 8. un_crestin Says:

  Articolul Dv. are un singur adevar in el. Faptul ca dezvaluirea acestui inselator KK a atras razbunarea celor care au fost autorii din umbra ai propagandei anti-ortodoxe prin (nu numai) KK.

  Gura pacatosului adevar graieste:
  “De curând, Părintele Mihail Stanciu, fost stareţ al Mănăstirii Antim din Bucureşti ¬- şi blogger în cea mai mare parte a timpului -, în stilul său caracteristic de a-şi da cu părerea despre orice mişcă în Biserica Ortodoxă, a mai bifat un subiect la zi (de la care, fie vorba între noi, se pare că i s-a tras şi pierderea stăreţiei): Klaus Kenneth.”

 9. un_crestin Says:

  Altii care au sesizat inselaciunea pe care numai daca nu vrei nu o vezi:
  http://corortodox.blogspot.com/2010/05/intoarcerea-la-hristos-dupa-ioan.html

 10. Miruna Andreescu Says:

  Toate cărțile au binecuvântare arhierească, 4 fiind tipărite la Editura Basilica, una la Sophia și una la editura Așezământului Sfântul Apostol Andrei. Încercați, totuși, să fiți mai reținuți cu acuzele nefondate.

 11. Editura Agnos Says:

  Pentru un_crestin

  Spre deosebire de blogul Pr. Mihail Stanciu, noi chiar publicam si comentariile ce ar putea sa nu ne convina. Suntem mereu instiintati de credinciosi care trimit comentarii pe blogul Pr. Mihail si nu li se posteaza opiniile. In ceea ce priveste editarea de a raspunde la acuzele Pr. Mihail, ar fi bine totusi sa cititi si articolul nostru. Ati fi vazut ca raspunde punctual la acele acuze. Si am mai avea o intrebare: oare toti ierarhii si teologii enumerati de noi (la care se adauga o multime de alte nume sonore ale teologiei romanesti), “este prosti” – daca e sa folosim un limbaj familiar stilului de comentarii de pe blogul lui Pater Mihail -, doar fostul staret de la Antim si vreo cativa ilustri anonimi au dreptate? Cantariti, va rog, calitatea persoanelor care il aprecieaza pe Klaus si a celor care il contesta. E un exercitiu de bun simt si de logica elementara…

 12. Editura Agnos Says:

  Pentru Miruna…

  Oare avem de a face, si in cazul d-voastra, cu stilul caracteristic blogului pe care il sustineti? Adica sa afirmati lucruri care nu pot fi nicicum argumentate?
  Aveti mai jos lista cartilor aparute la Editura Sophia de-a lungul vremii si la Editura Basilica. La Editura Asezamantului Sfantul Apostol Andrei…, nu exista nicio editura cu acest nume inregistrata la Biblioteca Nationala a Romaniei.
  Daca gasiti cumva vreo carte semnata de Pr. Mihail, va rugam mult sa ne semnalati si noua… In afara de aceea a Pr. Adrian Fageteanu, la care se adauga, nu am inteles niciodata de ce, si el…

  Editura Basilica
  http://www.editurapatriarhiei.ro/advanced_search_result.php?keywords=mihail+stanciu&osCsid=32ae5c03207674b539335955edde80ad&x=0&y=0

  Editura Sophia

  http://www.sophia.ro/carti-aparute-ro.htm

  Si poate ne dati si o explicatie de ce in Catalogul Bibliotecii Nationale a Romaniei nu apare nicio carte din cele presupuse de-voastra a fi publicate.

 13. Sanda Says:

  Ce inteleg eu,omul simplu, care nu stie nici cine este pr.M.Stanciu nici K.K.,care stiu doar ca sunt fete bisericesti spre care ma duc cu toata increderea si respectul?Raspundeti-mi voi?!

 14. Editura Agnos Says:

  Pentru Sanda…

  Raspunsul e unul extrem de simplu. Ori crezi ce spune Pr. Mihail Stanciu si alti cativa anonimi, ori ce spune Pr.Rafail Noica, Pr. Prof. vasile Mihoc, toti ierarhii pe care ii vezi nominalizati in articolul de mai sus… Si mai e un lucru foarte important de precizat: toti cei numiti de noi mai sus l-au intalnit personal pe Klaus Kenneth si i-au citit cartile! Adica au avut bunul simt ma intai sa se asigure cat de autentica sau nu e convertirea sa, si numai apoi sa se pronunte…

 15. Dumi Says:

  Frate Romeo,

  Oare Pr. Rafail Noica, Pr. Prof. Vasile Mihoc si toti ierarhii nominalizati anterior de tine sunt de acord cu purtarile ne-ortodoxe ale lui K.K. aduse in discutie de parintele Mihail?

  Oare parintele Mihail nu s-ar bucura ca acest K.K. sa se comporte intr-adevar ortodox lasand la o parte recuzita cu care se afiseaza pe anumite scene?

  Nu mai asocia numele unor mari duhovnici, parinti si ierarhi cu deraierile lui K.K caci gresesti…Una e sa ingadui -si probabil sa mustri in ascuns- si alta e sa lauzi in public prestatia celor de genul fratelui K.K.

  Se vede de la o posta ca tii tare mult la K.K si nu sesizezi problematica reala a acesor dezbateri. Comportamentul lui K.K incriminat de parintele Mihail nu este ortodox si aici se opreste povestea. Deocamdata, caci eu nadajduiesc ca K.K sa ia aminte la convertirile autentice ale atator occidentali si sa renunte la tot ce nu regaseste in Ortodoxie. In primul rand, ar face acest lucru spre binele sau…

  Doamne ajuta si multumesc pentru ingaduinta postarii.

 16. Dumi Says:

  raspuns lui Agnos la fraza

  “Daca gasiti cumva vreo carte semnata de Pr. Mihail, va rugam mult sa ne semnalati si noua… In afara de aceea a Pr. Adrian Fageteanu, la care se adauga, nu am inteles niciodata de ce, si el…”

  Pai, pentru a fi un ortodox exemplar, de ce altceva ar mai fi nevoie frate Romeo decat de o marturisire ortodoxa, preluata de la alti parinti si transmisa mai departe fara nici o modificare? :)

 17. Alubrebenel Says:

  Căutaţi pe site-ul Bibliotecii Academiei Române o parte dintre cărţile Părintelui Mihail Stanciu!

  Nu au fost editate in 10 exemplare, ci s-au vandut. Spre deosebire de cartile altor autori care zac pe rafturi ani de zile (nu dau nume).

  Cat despre faptul ca Biblioteca Nationala nu are cartile Parintelui Mihail, se datoreaza defectuoasei aplicari a Legii Depozitului legal.

  Ca editura ar trebui sa cunoasteti foarte bine aceasta lege si mai ales sa explicati cum de cartile Editurii Agnos lipsesc din depozitele Bibliotecii Academiei Romane, iar in depozitele BN-ului sunt doar 83. Cumva uitati sa trimiteti?? Sau poate sunteti “transparenti, profesionisti” si nu mai e nevoie sa indepliniti aceasta obligatie editoriala, chiar daca exista sanctiuni penale. Sau doar 83 sunt titlurile pe care le-ati scos in decursul anilor?? Cam slabut pt o editura care are pretentii de .. “vizibilitate”.

  Cat despre acest neamt kk, sa fim seriosi cu “priza” lui la public! Este finantat de comunitatea saseasca din Sibiu si “tolerat” de localnicii reformati, catolici si de alte culori, care nu au absolut nici o treaba cu discursul lui la chitara!

  Parintele Mihail Stanciu este un monah ravnitor si plin de dragoste fata de Ortodoxie. Ratiunea pt care a creat un blog a fost tocmai necesitatea de a fi mai mult in mijlocul credinciosilor si de a marturisi adevarul. Faptul ca pe unii ii deranjeaza propovaduirea lui Hristos si ameninta cu implinirea ascultarii (pe care Parintele Mihail o face din plin si cu multa smerenie,fapt sesizabil pt oricine il cunoaste), nu arata decat ca grupul din spatele lui kk isi doreste o turma manipulabila, condusa de nauci ca ei.

  Mai exista bloguri ortodoxe autentice si printre alti monahi. Dati o cautare pe google si veti gasi.

  Aaa! In final, v-as intreba cum explicati implicarea Comitetului Inteleptilor in actiunile Bibliotecii Judetene Astra Sibiu, la care a participat si Inaltul Streza?? Cumva miroase a masonerie?? Cumva sunt fonduri semnificative, in spatele unor manifestari asa-zis stiintifice?? Si cumva acest for il promoveaza si pe Klaus pe acolo??

 18. Cata Says:

  De putin timp am auzit de dl. Klaus vazand o emisiune a lui Cristian Tabara la tv (am prins sfarsitul).
  Am fost bucuros vazand convertirea sa, dar se spuneau si unele lucruri care mi se pareau ciudate. Asa ca am cautat si pe net sa vad despre cine e vorba. De exemplu mi-a sunat ciudat cand a spus aproximativ ca nu era ceva rau hinduismul, doar ca era mai mult ritualism. Adica faptul ca se inchina la idoli, iar unii invoca acesti zei si se lasa si posedati temporar nu era ceva rau.
  Apoi am citi si articolele Parintelui Stanciu si cele de aici, cele de aici mi se par deplasate, il ataca pe parintele doar pentru ca spune adevarul. Iar asta banuiesc ca e doar in virtutea unui aspect material, cartile fiind tiparite de editura se apara investitia si profitul, fara legatura cu adevarul.
  Cele spuse de parintele sunt corecte despre acele erori, nu am vazut deloc vreun cuvant scris aici sau pe blogul lui Laurentiu Dumitru despre acele erori ale lui Kenneth. Raspunsurile au fost doar atacuri la persoana, fara sa fie adevarul cel cautat.
  Desigur ca e de lauda convertirea sa, dar asta nu insemna ca nu trebuie aratate ratacirile, ca sa nu fie dusi in eroare si altii. Ce e bun e bun, ce e rau e rau. Din cate imi dau seama Klaus Kenneth are unele conceptii ce tin de new-age-ul mai diluat impreuna cu un ecumenism. Adica Biserica Ortodoxa e cea mai buna, dar si altele sunt ceva mai putin bune, inclusiv alte religii.
  Probabil foarte incantati sunt cei ce au deja si conceptii ecuemeniste. Am vazut ca parintele Stanciu marturiseste adevarul, anume “Cred intru Una, Sfanta, Soborniceasca si Apostoleasca Biserica”. Adica intru Una, nu mai multe. Cei care il critica marturisesc acelasi adevar? Daca nu e explicabil de ce nu e placut acel adevar.

 19. Editura Agnos Says:

  Pentru Alubrebenel:

  Daca ati fi accesat si link-ul din postarea referitoare la lipsa cartilor din Catalogul Bibliotecii Nationale a Romaniei, ati fi sesizat si faptul ca nu era o trimitere la Depozitul Legal de Carte existent in Biblioteca, ci la lista cartilor aparute (cu ISBN!!!) de-a lungul vremii pe teritoriul Romaniei. Ceea ce e cu totul altceva! Mai pe intelesul tuturor, Biblioteca Nationala are o evidenta exacta a tuturor aparitiilor editoriale, indiferent de tiraje, de obligativitatea trimiterii titlurilor Depozitului Legal etc. Iar vanzarea unei carti e absolut independenta de inserarea unui titlu in Catalogul la care facem referire.

  Spuneti ca sunt multe bloguri ale unor monahi pe Internet. As vrea sa ne spuneti macar unul dintre ele care are binecuvantare pentru aceasta! Iar, dupa cum stim, in monahismul ortodox cel putin, nu se face absolut nimic fara binecuvantare. Asta, pentru cine are cat de cat o asezare duhovniceasca si se supune vreunei ierarhii a Bisericii din care face parte.

  Cat despre Biblioteca Astra, ceea ce ne spuneti d-voastra acum e ca, inainte de a rapsunde invitatiei oficiale a unei institutii de cultura romanesti, fiecare ierarh ar trebui sa ceara o lista foarte riguroasa a celor care se implica in organizarea manifestarii respective (sponsori, parteneri, media etc.) si doar apoi sa accepte sau nu invitatia. Concluzia de fond a acestei mentiuni e insa, si de aceasta data, ca adeptii Pr. Mihail au o predilectie in a amenda mereu ierarhii Bisericii Ortodoxe Romane si a dezavua, de cate ori au ocazia, orice ierarhie canonica data.

 20. Cata Says:

  Am cautat acum pe site-ul Bibliotecii Academiei Române cum se sugera in mesajul de mai sus, am gasit cateva carti: http://aleph500.biblacad.ro:8991/F/ICFE48XCVB6R84FJQB245RM4NL1SQK9GJKAM23VE2CUUX2PEMT-61275?func=full-set-set&set_number=442670&set_entry=000002&format=999
  http://aleph500.biblacad.ro:8991/F/ICFE48XCVB6R84FJQB245RM4NL1SQK9GJKAM23VE2CUUX2PEMT-61441?func=full-set-set&set_number=442672&set_entry=000006&format=999
  http://aleph500.biblacad.ro:8991/F/ICFE48XCVB6R84FJQB245RM4NL1SQK9GJKAM23VE2CUUX2PEMT-61855?func=full-set-set&set_number=442685&set_entry=000003&format=999

 21. Editura Agnos Says:

  Pentru Dumi…

  “Oare Pr. Rafail Noica, Pr. Prof. Vasile Mihoc si toti ierarhii nominalizati anterior de tine sunt de acord cu purtarile ne-ortodoxe ale lui K.K. aduse in discutie de parintele Mihail?”

  Am mai avut o discutie despre “pareri” in Ortodoxie (“oare”, “daca” “poate” si altele). E destul de riscant sa operam cu astfel de termeni, pentru ca in aceeasi masura ne putem si insela, punand in carca altora ceea ce oricum, din atitudinile lor, dovedeste contrariul. Ceea ce se omite de fiecare data in aceste discutii e ca diferenta intre cei nominalizati si Pr. Mihail Stanciu e ca acestia chiar l-au intalnit pe Klaus, l-au ascultat, au avut ocazia sa ii puna tot felul de intrebari, sa ii “verifice” autenticitatea.
  Cat despre purtarile neortodoxe… Nu cred ca exista un retetar al unei purtari ortodoxe si nici ca Dumnezeu ne inchisteaza intr-un calapod procustian, dandu-ne reguli foarte exacte de manifestare. Sf. Scriptura, cand ne vorbeste de momentul Judecatii de Apoi, chiar puncteaza ca fiecare va fi judecat la “ceata, Neamul sau”, prin acesta intelegand si apartenenta la o anumita cultura, la un anumit spatiu social etc. Cred ca ne-am prea obisnuit sa catalogam oamenii in functie de noi si de un anumit tipar de manifestare. Imi povestea nu demult cineva de cum se manifesta ortodocsii din Tanzania, de pilda, catehizati, convertiti si botezati, in buna parte, prin eforturile misionare ale IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei. Mi-e frica sa ma gandesc cat de culpabili pot fi astfel de ortodocsi, in viziunea unora, doar pentru ca nu seamana deloc cu ceea ce intelegem noi, romanii, prin manifestarile plenare ale Ortodoxiei. Ceea ce numiti d-voastra ingaduinta, as transmuta-o, mai degraba, in cazul pr. Rafail Noica si al Pr. Mihoc, intr-o experienta mult mai vasta si a altor spatii ortodoxe.

  “Oare parintele Mihail nu s-ar bucura ca acest K.K. sa se comporte intr-adevar ortodox lasand la o parte recuzita cu care se afiseaza pe anumite scene?”

  Nu, nu s-ar bucura. Klaus si-a manifestat in repetate randuri dorinta de a se intalni personal cu el. Inclusiv in discutiile cu parintii de la Manastirea Lainici, i s-a spus, de catre cei intre care a “ucenicit” Pr. Mihail, ca acesta nu vrea sa se intalneasca cu el si, mai mult, ca nu se poate discuta pe aceasta tema cu el.

  “Nu mai asocia numele unor mari duhovnici, parinti si ierarhi cu deraierile lui K.K caci gresesti… Una e sa ingadui -si probabil sa mustri in ascuns- si alta e sa lauzi in public prestatia celor de genul fratelui K.K.”

  Am fost cu Klaus in majoritatea deplasarilor din Romania si m-am intalnit personal cu cei nominalizati mai sus, ierarhi si profesori de teologie. Nu poate fi vorba nicicum de ingaduinta, mai ales cand in mare parte, aceste invitatii vin direct de la aceste personalitati. Cu unii din parinti si din arhierei am avut discutii si de ore intregi, in care au fost puse si lamurite o multime de probleme. Si, unii dintre ierarhi, dupa ce au ascultat sau asistat la exact aceleasi conferinte, l-au invitat personal, independent de noi, la anumite manifestari din eparhiile respective. Cand il ingadui pe cineva si il mustri in ascuns, nu il inviti inca o data, si inca o data…

  “Se vede de la o posta ca tii tare mult la K.K si nu sesizezi problematica reala a acesor dezbateri. Comportamentul lui K.K incriminat de parintele Mihail nu este ortodox si aici se opreste povestea. Deocamdata, caci eu nadajduiesc ca K.K sa ia aminte la convertirile autentice ale atator occidentali si sa renunte la tot ce nu regaseste in Ortodoxie. In primul rand, ar face acest lucru spre binele sau…”

  Incerc sa nu fiu deloc subiectiv in aceste polemici. Sau, daca vreti, sa fiu obiectiv in subiectivitate. Ma doare, ca il cunosc extrem de bine pe Klaus Kenneth, iar ceea ce se scrie despre el nu seamana nicicum cu “personajul” in cauza. Am avut ocazia sa il surprind pe Klaus in programul lui foarte strict de rugaciune, de spovedanie, de impartasanie (s-a impartasit in absolut fiecare duminica in care a fost in Romania, primind dezlegare in acest sens…), in actiunile sale de zi cu zi. Si niciodata nu l-am regasit cu un limbaj atat de dur la adresa altora, cum regasesc pe blogurile de profil. Dimpotriva, si nu exagerez deloc, in repetate randuri si-a exprimat iubirea pentru astfel de oameni si regretul ca nu se poate adapta de fiecare data cum ar vrea unii sau altii sa o faca.
  Cunosc destule figuri de convertiti occidentali si, credeti-ma, unii nu s-ar incadra nicicum in tiparele de intelegere ale multora dintre ortodocsii nostri. Din fericire, la poarta Raiului ne asteapta Hristos, si nu unul dintre cei asemenea noua…
  O lectura paradigmatica in acest sens: Nebunul, de Savatie Bastovoi. Ma mir cum o asemenea lectura nu a fost blamata cu ostentatie, pentru modelul de sfintenie pe care il ofera…

  “Doamne ajuta si multumesc pentru ingaduinta postarii.”

  Incercati sa postati un comentariu pe blogul parintelui Mihail, in care sa faceti opinie separata de el, si veti vedea ce se intampla :)…

 22. Alubrebenel Says:

  Clasificarea ISBN nu are absolut nici o legatura cu indeplinirea indatoririlor fata de Legea Depozitului legal a fiecarei edituri care functioneaza pe teritoriul tarii.

  ISBN-ul nu este dat de autor, deci “vina” pe care i-o atribuiti Parintelui Mihail in aceasta problema este hilara, daca nu ar fi penibila. Cat despre evidenta BN-ului asupra aparitiilor editoriale, sa fim seriosi! Oamenii sunt depasiti de situatie. Doamna Târziman abia reuşeşte să facă puţină ordine în haosul existent acolo. Ei nu mai sunt in stare sa mentina evidenta cartilor aparute la edituri mari. Ca sa nu mai spunem ca multe edituri trag ţeapă şi nu-şi trimit cataloagele cu ultimele noutăţi. Si nu ma refer la edituri obscure de periferie, ci la cele care au pretentii sa fie respectate.
  Relaţia dintre Serviciile Achiziţie-Catalogare de la BN este sincopată adesea.

  Cat despre profesionalismul editurilor, sa o lasam balta! Pun pe piata titluri pe care nu le semnaleaza bibliotecilor mari din tara, le vand la un alt preţ decat cel oficial… Dar, sa nu deviem de la subiect. Oricum, sunt in tema, asta fiind una din problemele care s-a discutat vineri la Biblioteca Astra din Sibiu.. Deci, sa nu vindem castraveti gradinarului!

  In alta ordine de idei, Parintele Mihail a reeditat Operele Sf. Antim, cu un studiu lamuritor pe literatura veche (si nu numai), acest lucru implicand solide cunostinte de paleografie, filologie, istorie bisericeasca si teologie.

  Cat despre alte bloguri ale monahilor, imi pare rau, dar de ce sa va vand gloante??? Sa luati si pe alti la ciuruit???

  Oricum, mai bine ar fi sa va vedeti problemele din editura, sa le rezolvati si sa lasati sfaturile despre smerenie si blandete! Nu prea cadreaza. E o fisura intre atitudine, mod de gandire si aceste virtuti!

  Si o precizare fundamentala pt limbajul pe care il folositi (pretins ortodox): Parintele Mihail nu are adepti, ci ucenici si fii duhovnicesti ca oricare alt parinte ortodox. Un alde kk sigur are adepti, ca la orice grupare sectara. Iar intre ei nu incape comparatie. Decat intr-o minte bolnava sau a uneia care face deja parte dintr-un grup de interese.

 23. Editura Agnos Says:

  Pentru Alubrebenet…

  Ne bucuram ca sunteti in asentimentul nostru… Intr-adevar, exact acelasi lucru il spuneam si noi: “Clasificarea ISBN nu are absolut nicio legatura cu indeplinirea indatoririlor fata de Legea Depozitului legal a fiecarei edituri care functioneaza pe teritoriul tarii”. Asa e. Nu am cautat nicicum sa identificam vreun titlu semnat de Pr. Mihail in Depozitul Legal al Bibliotecii Nationale, ci in clasificarea ISBN.
  Atribuirea Codurilor ISBN se face de catre Editura, si nu vad care ar fi surplusul de munca al doamnei Tarziman sau al celorlalti oameni de la Biblioteca Nationala in aceasta poveste. Procedura e una extrem de simpla: ti se atribuie, ca editura, o serie de 10 coduri ISBN, tu le atribui titlurilor pe care vrei sa le editezi, iar, dupa ce le epuizezi, ceri o alta serie de 10 coduri, care ti se furnizeaza – atentie! -, doar dupa ce trimiti o dare de seama foarte succinta asupra modului cum ai atribuit aceste coduri si pe ce titluri. Uneori, si gradinarii ar mai trebui sa cumpere castraveti…

  “Cat despre profesionalismul editurilor, sa o lasam balta! Pun pe piata titluri pe care nu le semnaleaza bibliotecilor mari din tara, le vand la un alt preţ decat cel oficial…”

  Ne cerem iertare, insa nu gasim logica… Cine stabileste pretul “oficial” al unei carti? Si exista un asemenea pret pe piata de carte? E prima oara cand luam cunostinta de acest lucru. Ca orice societate care isi promoveaza un produs, editura are dreptul sa negocieze preturile, sa acorde anumite discounturi, sa faca tot felul de campanii cu vanzare de carte promotionala etc.

  Din cate lasati sa se citeasca in subtext, sunteti foarte bine afiliata Bibliotecii ASTRA din Sibiu. Ar trebui sa imputati invitatia IPS Laurentiu la acea manifestare direct sefilor d-voastra. Si nu sa afle despre atitudinea d-voastra din alte surse. Aceasta s-ar numi, intr-adevar, marturisire de credinta.

  “In alta ordine de idei, Parintele Mihail a reeditat Operele Sf. Antim, cu un studiu lamuritor pe literatura veche (si nu numai), acest lucru implicand solide cunostinte de paleografie, filologie, istorie bisericeasca si teologie.”

  Cunoastem si noi din practica editoriala a unora (si nu putini), opere ale unor personalitati de marca coordonate de nume a caror contributie s-a rezumat, in cea mai mare parte, fie la finantarea aparitiei acelor carti, fie la bifarea a inca unei distinctii. Daca ati fi citit mai atenta ceea ce am scris referitor la cartile Pr. Mihail, ati fi si sesizat ca ne-am referit, cu predilectie, la cartile de autor, si nu la cele in care apare si el, intre altii…

  “Si o precizare fundamentala pt limbajul pe care il folositi (pretins ortodox): Parintele Mihail nu are adepti, ci ucenici si fii duhovnicesti ca oricare alt parinte ortodox. Un alde kk sigur are adepti, ca la orice grupare sectara. Iar intre ei nu incape comparatie. Decat intr-o minte bolnava sau a uneia care face deja parte dintr-un grup de interese.”

  Vorbiti de limbajul folosit… Da, intr-adevar, ne-ati mai oferit o mostra… “Minti bolnave” si alte sintagme de acest gen puteti regasi extrem de frecvent in limbajul “ucenicilor” – cum le spuneti d- voastra – pr. Mihail. Si apropo de ucenici… Poate nu ar fi lipsita de importanta parcurgerea anumitor lecturi despre ce implica o relatie autentica intre duhovnic si ucenic. Ma indoiesc ca multi dintre cei care il aclama pe Pr. Mihail l-au intalnit macar o data personal si, cu atat mai putin, ca au ajuns la el la spovedanie…

  PS Sintagma aceea cu “castravetii vanduti gradinarului” e de retinut…

 24. Alubrebenel Says:

  Din pacate, nu cred ca mai are sens sa arat cat de mult gresiti in gasirea vinovatiilor P. Mihail.

  Faptul ca volumele P. Mihail nu se regasesc in cataloagele BN şi ISBN, nu reprezinta vina Sfintiei-Sale, ci a editurii care lucreaza cu mai putine coduri. Catalogarea cartilor la BN, cu norme mici de lucru, este o atributie a dnei Tarziman, a sarcinilor pe care dansa le imparte. Deci, faptul ca au ramas in urma cu catalogarea cartilor, o priveste oarecum si pe dansa.

  Inteleg perfect ce inseamna autor, co-autor si editor. Insa, contributia unui co-autor nu este inferioara dpdv calitativ, ci (eventual) dpdv al extinderii textului.

  Din pacate, observ ca discutati despre cartile unui (co) autor, fara sa-i fi citit/rasfoit volumele. Este impardonabil, mai ales ca asta e o conditie fundamentala in profesarea meseriei dvs. Mai ales daca va doriti o editura functionala (si respectabila).

  Cat despre restul, ramaneti avocatul lui kk. Sau adeptul. Eu inchei aici.

 25. raz Says:

  mai draga editura agnos, m-am uitat si eu pe portofoliul vostru, si sincer, sunt cam “subtiri” titlurile 😉

  in alta ordine de ide, sunteti exemplul perfect de “politic corect” 😉

  parintii astia Mihoc, Constantin Necula, din cate am observat eu (si nu doar eu) sunt cam deschisi spre ecumenism 😉 sa nu mai zic de ierarhi gen Laurentiu Streza, Andrei Andreicut, etc…

  voi daca ierarhii va spun sa sarutati mana papei, faceti ascultare?! in cazul afirmativ, m-am cam lamurit cu voi (nu ca nu eram lamurit)…il aparati pe klaus asa cu atata ardoare, parca ar fi guru-ul vostru, nu alta 😉

  nu va deranjeaza un pic ca absolut toti care comenteaza la voi va sunt opozanti?? chiar nici unul sa nu va sustina punctul de vedere? hmmm…pai daca aici, pe blogul vostru, nu e nimeni in asentimentul vostru, inseamna ca e ceva in neregula, voi chiar nu observati?!?!

  cred ca sunteti tare necajiti ca lumea si-a dat seama de treaba asta cu klaus si nu prea mai cumpara cartile lui (ca de altfel si in cazul dan puric;)

  iar argumentele voastre cu ascultarea, cu ierarhii care l-au binecuvantat, ma fac sa rad…:))) repet, daca ierarhii nostri vor urma exemplul ierarhilor tradatori de pe vremea Sfantului Marcu Eugenicul, si se vor uni cu papa, ii veti urma? 😉

  Doamne ajuta si minte luminata!

 26. Editura Agnos Says:

  Pentru raz…

  Dincolo de faptul ca limba romana e nu e unul din elementele d-voastra forte, nici familiarizarea cu diferite functii ierarhice din Biserica Ortodoxa nu va e chiar la suflet. Pentru d-voastra, chiar minimul de respect pe care il comporta o functie, ca mod de adresabilitate cand e vorba de un arhiereu, e destul de greu de insusit.

  Cat priveste portofoliul editurii, si aici ar fi necesar un exercitiu de logica sa va dati seama ca portofoliul unei edituri nu consta in cartile afisate pe site. Daca ati citit antetul site-ului, ati fi vazut ca acolo scrie destul de lizibil: Libraria Agnos. De aceea, sunt postate on-line doar cartile care se regasesc pe stoc la momentul actual sau cele cu stoc epuizat, insa care sunt in curs de reeditare. Pentru oricine cunoaste putin domeniul, faptul ca Editura Agnos are cca. 200 de titluri publicate in doar cativa ani, de cand functioneaza, nu cred ca e deloc de ignorat.

  Ne “place” predilectia pentru datul cu parerea, de altfel, sport national la romani: “Daca ierarhii va spun sa…” Noi inca mai credem in Duhul Sfant Care lucreaza in Biserica lui Hristos si ne temem sa blamam – asa cum o fac sustinatorii Pr. Mihail – ierarhia Bisericii noastre.
  In ceea ce priveste “multimea” celor care il sustin pe Pr. Mihail, credem ca Lapusneanu e, in continuare, mai mult decat actual… Experienta a demonstrat cu exces de relevanta ca nu cantitatea e datatoare de norma intr-o disputa, ci calitatea celor angajati in ea. Tine de noi sa “simtim” unde ne regasim mai in largul nostru: ori cu multimea anonimilor, care jubileaza ca si-au gasit, in sfarsit, un lider, ori cu ceilalti, pe care ii legitimeaza ani si ani de experienta si de punere in slujba Bisericii.

  PS. Va spunem cu mana pe inima ca scrierile lui Klaus se vand neasteptat de bine, in continuare. Si, sincer, in ultimele doua saptamani, de cand s-a iscat din nou acest scandal, comenzile pentru cartile sale sunt chiar semnificative. Asta, apropo de publicitatea prin negatie…

 27. Elena G. Says:

  Multumesc mult domnule Romeo P.!

  Iata cum Dumnezeu scoate uleiul la suprafata! Cum separa neghina de grau!

  Cinste si respect acestui parinte caruia domnina voastra ii face “proces de intentie”, parinte care marturiseste curat SFANTA ORTODOXIE, care apara sufletele credinciosilor de a se pierde in meandrele in care-i atrage vicleanul vrajmas – ca sa le piarda!

  Slava Domnului! Stiam eu ca nu ne lasa EL fara de povatuitori autentici!

  Domnul sa va pazeasca de a cadea in groapa pe care – o sapati – altora!

  Cu stima,
  Elena G.

 28. raz Says:

  Va multumesc pentru observatia cu limba romana! Ce sa spun, asa e cand nu ai de ce te lua. Ma grabeam, de obicei recitesc ce scriu, dar de data asta nu am considerat necesar sa dau atata atentie formei. 😉

  Referitor la limba romana, va asigur ca am facut gramatica in gimnaziu acum multi ani, pe vremea cand din fericire se mai facea scoala in adevaratul sens al cuvantului, iar profesorul meu de limba romana (Dumnezeu sa il odihneasca) a fost extrem de exigent si foarte bine pregatit si asta chiar m-a ajutat. Nu sunt unul din cei care confunda fi cu fii, ati cu a-ti (apropo de gramatica, stiti care este conjugarea verbului a continua la persoana I singular? 😉 )

  Iar referitor la ierarhi, intr-adevar, sunt mai “razvratit” de felul meu, dar am eu alte pacate mai mari, sa fie asta problema mea cea mai mare, cu “judecata” ierarhilor!!!

  Nu consider ca ii judec, dar dvs. se pare ca sunteti tipul de intelectual “elitist”, gen Razvan Bucuroiu/Codrescu/Puric, si extrem de politic corect! Mi se pare normal ca ierarhii nostri (si chiar stareti de manastiri) sa nu faca parte din loji masonice! Dvs. nu? Vi se pare ca ierarhii nostri marturisesc Adevarul?? Asta cu Duhul Sfant, Dumnezeu stie. Clar ca avem ierarhii pe care ii meritam, pentru pacatele noastre, dar asta nu inseamna ca nu trebuie sa atragem atentia asupra deraierilor si ca trebuie sa tacem malc in fata lor si sa acceptam orice erezie si tradare!

  Referitor la prietenul vostru klaus, sa fie sanatos, sa vanda carti cu milioanele, eu ma bucur ca totusi, in ciuda miilor de cumparatori din ultimele doua saptamani, nu il apara nici unul dintre cititorii sai…;)

  M-am convins si cu Editura Agnos (ca si cu Trinitas, Lumina, Lumea Credintei), dar bine ca nu sunteti singurii pe piata!

  Doamne ajuta1

 29. Editura Agnos Says:

  Se omite – intentionat, zicem noi – sa se faca referiri la turneele lui Klaus Kenneth in celelalte tari ortodoxe. In afara de Romania, Klaus e chemat frecvent sa conferentieze in Grecia, Bulgaria, Cipru si in comunitatile ortodoxe din Occident. Un parinte de la Lupsa, proaspat intors din Grecia, ne povestea cum cartea “Doua milioane de kilometri in cautarea Adevarului” se gaseste in doua editii consecutive in limba greaca si cum in niciuna din discutiile purtate cu preotii si credinciosii greci nu a intalnit ranchiuna sau incrancenarea romaneasca. Or mai avea si grecii de invatat ce e aceea Ortodoxia, nu stim ce sa zicem… Sau si acolo toti sunt “in inselare”.
  Spre exemplificare, dam mai jos doar cateva link-uri din turneele din Grecia si Cipru. Cel putin in Grecia, organizatorii au beneficiat de prezenta a numerosi ierarhi la fiecare dintre conferinte, dupa cum se poate observa din trimiterile date. Lucru ce se poate verifica destul de usor, de altfel, de catre cei care se indoiesc de aceasta.

  http://www.youtube.com/watch?v=OIeMRRiEI3U
  http://vimeo.com/11001676
  http://www.archive.org/details/NIKOLAOS_MESOGAIAS-KLAUS_KENNETH
  http://www.youtube.com/watch?v=wfSF2ftcpfw&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=c602pk8SLFM&feature=related,

 30. Ana Says:

  @ raz: Verbul a continua, pers I sg: eu continui. Daca nu sunteti de acord, e tocmai din cauza ca ati facut gimnaziul “acum multi ani”. Pentru nelamuriri, consulati DOOM-ul. In ceea ce priveste faptul ca nu exista pe acest blog aparatori ai lui Klaus, sa stiti ca e din cauza ca, pana acum, am considerat ca personalul editurii a spus tot ce a fost de spus. Oare nu stiti vorba lui Lapusneanu cu privire la cantitate?

 31. raz Says:

  stimata doamna Ana,

  permiteti-mi va rog sa nu fiu de acord cu dvs. Forma corecta este “eu continuu”. Ia cititi un pic aici 😉 Si distinsii domni au facut gimnaziul acum multi ani 😉 Nu inseamna ca daca DOOM reformeaza regulile, aceste schimbari sunt si corecte 😉

  Referitor la klaus, nu prea mai am nimic de zic, m-am lamurit in privinta celor de la Agnos…promovati-l in continuare, prin asta chiar veti face un serviciu ortodoxiei, pentru ca la un moment-dat se va da singur in vileag 😉

  Referitor la ortodoxia grecilor, cand ati fost ultima oara intr-o biserica in Grecia? Eu am fost acum vreo 2 luni, de Nasterea Maicii Domnului, intr-o biserica foarte mare, unde in afara de grupul nostru de pelerini, mai erau vreo 10 greci. In schimb, pe drumul spre biserica, erau deja populate tavernele si cafenelele de pensionari la sacou si cravata care isi sorbeau cafeaua de dimineata si savurau eventual si o tigara 😉 Asta cu ocazia unui mare praznic!!!

  Nu ii invatam noi pe greci ortodoxia, dar ei se cam lasa pe o ureche, marsand pe increstinarea lor timpurie si pe marii sfinti pe care i-au dat. Oare sfintii lor ar fi de acord cu aceasta atitudine?

  Dar ia mergeti va rog intr-o biserica din Rusia cu ocazia unei Sfinte Liturghii, nu a unei mari sarbatori, sa vedeti diferenta 😉

  Sanatate si Doamne ajuta!

 32. raz Says:

  pentru Ana…

  http://www.pruteanu.ro/4doarovorba/emis-s-024-obiectii-doom.htm

 33. Av. George P. Says:

  Editura Agnos, etimilogic vorbind… nu ar trebui să vândă cărți despre credință. Agnosticismul e concepția filozofică potrivit căreia adevărul anumitor afirmații, mai ales afirmații teologice privind existența unui Dumnezeu sau a unor zei, este fie necunoscut, fie imposibil de aflat. Agnosticii (îndoială/necredință) sunt frații vitregi ai ateilor (necredință) și veri primari ai sataniștilor (anti-creștini).

  extras din articolul ”KK – CHING” – http://blog.pustniculdigital.info/articole/321/

 34. Miruna Andreescu Says:

  Nu vă convine că și alți Părinți cunosc problema pe care o ascundeți sub potopul de calomnii? De ce ați retras comentariul anterior? Sunteți niște mincinoși și profitori. Să vă dea Dumnezeu după cât adevăr aveți în voi!

 35. Admin Says:

  Pentru doamna Miruna Andreescu: Spre deosebire de parintele Mihail Stanciu, noi publicam si comentariile care ne sunt potrivnice. A publica insa link-uri si a le face reclama gratuita celorlalti ni se pare prea mult. De aceea nu am publicat comentariul dumneavoastra cu link.
  Da, cu inima deschisa putem zice si noi cu dumneavoastra: “Sa ne dea Dumnezeu dupa cat adevar este in inima noastra”. Amin.

 36. Ana Says:

  Pentru raz:
  Daca nu recunoasteti autoritatea Academiei, dupa care reguli stabiliti ce este “corect” si ce nu in gramatica? De ce folositi scrierea cu “â”? Dupa cine va ghidati? La fel ca in Biserica, unde exista o ierarhie, si in filologia romana exista o astfel de ierarhie ce trebuie respectata. Iar rostul acesteia este tocmai de a preintampina haosul care altfel nu ar intarzia sa apara…

 37. Ana Says:

  Pentru Av. George P.: Dati dovada de cunostinte superficiale. Agnosticismul e una, “agnos”, in greaca, e cu totul alta. V-as spune direct ce inseamna, dar ma gandesc sa nu va opresc de la nitica lectura – cu siguranta va va fi de folos.

 38. Sanda Says:

  Imi pare rau ca in loc sa citim lucruri interesante si de larg interes suntem pe cale a transforma acest blog in ceea ce promoveaza marea majoritate a televiziunilor noastre.Ce usor sarim cu patima si ranchiuna cand avem subiecte de taifas!Ce frumoase articole sunt scrise pe blog,cu multa sensibilitate si iubire.Nu va da de gandit ca acest articol are cele mai multe comentarii??!!Celelalte au cate 1 sau 2 sau nici unul.Va rog sa ma iertati daca v-am suparat dar este trist sa citesti asa ceva in loc sa fim dornici de frumos si de smerenie adevarata!

 39. Elena G. Says:

  http://www.basilica.ro/ro/stiri_din_tara/patriarhul_romaniei_la_lansarea_volumului_iscrierii_ale_sf_antim_ivireanul_7602.html

Lasa un comentariu

Comentariul tau

Nota: Nu trimiteti comentariul de mai multe ori. Toate comentarile sunt moderate. Vor aparea dupa aprobarea administratorului.

Poti folosi si tagurile acestea: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>