Povestea zilei, 26-06-2013 – “Conditiile iertarii”

Povestea zilei Fara comentarii

– Dacă facem păcate şi ne spovedim, Dumnezeu ne iartă păcatele?

– Da, dacă împlinim condiţiile iertării; iar între condiţiile iertării, în primul rând este părăsirea păcatului. Pocăinţa este părăsirea păcatului. Dacă părăseşti păcatul, e nădejde de iertare, însă dacă nu părăseşti păcatul, nu te iartă Dumnezeu.

arhim. Teofil Părăian – Din ospăţul credinţei

Povestea zilei, 25-06-2013 – “Raportul intre Dumnezeu si oameni”

Povestea zilei Fara comentarii

– Ce reprezintă adevărul: „Dumnezeu este iubire”?

– Dragă, cuvântul acesta, „Dumnezeu este iubire”, e scris în Sfânta Scriptură a Noului Testament. În Epistola I Sobornicească a Sfântului Ioan, în capitolul al 4-lea, este de două ori afirmat adevărul că „Dumnezeu este iubire” (4, 8; 4, 16). Asta nu înseamnă că esenţa lui Dumnezeu este iubire, ci înseamnă că, în raport cu oamenii, lucrul cel mai de căpetenie este iubirea lui Dumnezeu faţă de lume. „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Unul-Născut Fiul Său L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3, 16). Asta înseamnă că raportul între Dumnezeu şi oameni se realizează prin iubire, mai ales prin iubire. De aceea se spune că Dumnezeu este iubire, dar nu se spune că iubirea este Dumnezeu. Dacă nu se spune că iubirea este Dumnezeu, înseamnă că „Dumnezeu e mai presus de ceea ce poate omul cugeta şi spune”, cum zice Sfântul Simeon Noul Teolog. Dar două lucruri se afirmă în mod special în Scriptură: că Dumnezeu este duh şi că Dumnezeu este iubire. Părintele Arsenie Boca are cuvântul acesta: „Iubirea lui Dumnezeu faţă de cel mai mare păcătos este mai mare decât iubirea celui mai mare sfânt faţă de Dumnezeu”.

arhim. Teofil Părăian – Din ospăţul credinţei