Povestea zilei, 18-11-2013 – “Credinta si iubirea”

Povestea zilei Fara comentarii

– Cât de mare este virtutea dragostei în credinţă, faţă de rugăciune, post şi slujbele Bisericii?

– Dragă, toate sunt importante, adică nu înseamnă că, dacă faci rugăciune, n-ai iubire, dacă faci post, n-ai iubire. Toate trebuie urmărite la importanţa pe care o au. Adică un om care crede în Dumnezeu nu are lucruri pe care le socoteşte importante, şi altele care nu sunt importante; toate sunt importante. Bineînţeles că iubirea e mai presus de altceva, pentru că ne-a spus Domnul Hristos aşa. A zis: „După aceasta vor cunoaşte oamenii că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea iubire unii către alţii” (Ioan 13, 35). E în prim-plan iubirea şi credinţa. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Galateni, zice că „în Iisus Hristos, nici tăierea împrejur nu foloseşte la nimic, nici netăierea împrejur, ci credinţa lucrătoare în iubire” (Galateni 5, 6). Deci credinţa şi iubirea. Întrebarea pe care a pus-o Domnul Hristos unui om căruia îi dăduse vedere a fost: „Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?” (Ioan 9, 35). Iar Sfântului Apostol Petru de trei ori i-a pus întrebarea – după ce Domnul Hristos a înviat din morţi: „Mă iubeşti tu pe Mine?” (Ioan, cap. 21). Deci credinţa şi iubirea sunt în prim-plan.

arhim. Teofil Părăian – Din ospăţul credinţei

Povestea zilei, 17-11-2013 – “Ce nu putem noi”

Povestea zilei Fara comentarii

– Ce putem face în privinţa răului care vine din gândul ascuns care este imprimat ca idee psiho-fiziologică şi care depăşeşte nivelul conştiinţei?

– Dragă, ce nu putem noi, face Dumnezeu. Ne rugăm lui Dumnezeu să se risipească vrăjmaşii Lui.

arhim. Teofil Părăian – Din ospăţul credinţei

Povestea zilei, 16-11-2013 – “Atitudine hotarata”

Povestea zilei Fara comentarii

– Ce atitudine ar trebui să avem faţă de aşa-zişii „creştini” care umblă din uşă în uşă?

– Păi, o atitudine hotărâtă: când vine să te înveţe ceva, zici: „Hai să te învăţ şi eu ceva! Zi după mine: «Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită…»”. Iar dacă zici aşa, el îţi spune: „Dar ştiţi, noi avem… – Ai altă credinţă? Du-te pe-aici încolo!”

arhim. Teofil Părăian – Din ospăţul credinţei

Povestea zilei, 15-11-2013 – “Sa surpi mandria”

Povestea zilei Fara comentarii

– În faptul de a fi creator, inclusiv în ceea ce priveşte aspectele creştine ale vieţii, nu e cumva ascuns un duh al mândriei? Faptul de a crea te expune mai mult mândriei decât alte domenii ale vieţii, nu credeţi? Ce se poate face pentru a preîntâmpina păcatul trufiei?

– Foarte simplu: faci binele şi Îi dai slavă lui Dumnezeu, pentru că binele pe care-l faci e şi de la Dumnezeu, nu-i numai de la tine; şi-atunci, binele pe care-l faci trebuie să te ducă la smerenie, nu la mândrie. Iar dacă te duce la mândrie, trebuie să surpi mândria… să te gândeşti că nu e cazul să te mândreşti cu lucruri care nu sunt numai ale tale, ci sunt şi de la Dumnezeu (şi mai ales de la Dumnezeu).

arhim. Teofil Părăian – Din ospăţul credinţei