Update – K. K. Şi Pr. Mihail Stanciu reloaded! Înşelarea continuă!!!

Klaus Kenneth, Romeo 39 Comentarii

De curând, Părintele Mihail Stanciu, fost stareţ al Mănăstirii Antim din Bucureşti ¬- şi blogger în cea mai mare parte a timpului -, în stilul său caracteristic de a-şi da cu părerea despre orice mişcă în Biserica Ortodoxă, a mai bifat un subiect la zi (de la care, fie vorba între noi, se pare că i s-a tras şi pierderea stăreţiei): Klaus Kenneth.

De data aceasta, Părintele Mihail catadicseşte să se lege nici mai mult, nici mai puţin decât de Pr. Prof. Vasile Mihoc, redutabilul profesor de teologie de la Sibiu, care l-a invitat pe Klaus Kenneth în biserica sa şi l-a îndemnat să ţină un cuvânt de învăţătură credincioşilor prezenţi la Sf. Liturghie. Şi se lamentează, destul de jenant, acelaşi Pr. Mihail, întrebându-se cum de e posibil ca un teolog de talia Pr. Prof. Vasile Mihoc să se lase înşelat de Klaus Kenneth şi să aibă, culmea, opinie separată de cea a Pr. Mihail Stanciu!
În continuarea materialului, acelaşi Pr. Mihail (căruia îi face plăcere să se semneze întotdeauna, pe blog, cu Pater Mihail, de parcă denumirea noastră românească de părinte l-ar stânjeni oarecum… Din smerenie, desigur!), lansează, în accepţia sa, o dezvăluire incendiară: „Ţin să reamintesc de la bun început și să precizez faptul că titlul best-seller-ului lui K.K. în limba română (“2 milioane de kilometri în căutarea Adevărului”) nu reprezintă traducerea reală și exactă, în limba germană el fiind “Zwei Millionen Kilometer auf der Suche” (2 milioane de kilometri în căutare), coperta originală nici măcar amintind de Hristos sau de Crucea Sa. Chiar nu pot înțelege de ce traducătorii români i-au adăugat Adevărul, când tocmai Acesta îi lipsește…”.
Dacă Pr. Mihail Stanciu ar fi avut până acum vreun contact cât de cât direct cu vreo editură şi ar fi reuşit să îşi ducă la bun sfârşit vreo carte personală pe care să încerce să o publice undeva (ne cerem iertare Părintelui că l-am putea suspecta de aşa ceva…), ar fi ştiut şi că autorul, în momentul în care trimite manuscrisul spre publicare unei edituri, îi dă acesteia dreptul să intervină, uneori extrem de mult, în iconomia acelei cărţi. Scriitori celebri au apărut publicaţi cu titluri total diferite de cele pe care ei le propuseseră iniţial. A se vedea Emil Cioran cu Schimbarea la faţă a României, George Călinescu cu Enigma Otiliei etc. Klaus Kenneth şi-a denumit cartea Două milioane de kilometri în căutarea Adevărului. Acesta este titlul original al cărţii! Editorii germani, deoarece cartea apărea într-o ţară eminamente catolică, au renunţat la partea finală, din raţiuni destul de evidente. Raţiuni care, desigur, îi scapă prea uşor Părintelui Mihail. Mai mult decât atât, în ceea ce priveşte coperta, orice autor ştie că aceasta e treaba editurii şi a modului în care ştie acea editură să îşi vândă produsul, pentru a-şi recupera banii investiţi.
Şi, ca şi cum acestea nu ar fi fost de ajuns, Părintele Mihail revine, zice el, să prezinte parte din „ideile, unele neclare, altele eretice de-a dreptul, promovate duminică de K.K. în biserica din Sibiu”.
Şi, spune el:
„1. Trecând peste stilu-i caracteristic destins, necoerent logic, fără continuitate, presărat cu glumițe și mișcări scenice de tip du-te – vino prin biserică, gesticulări teatralicești și vocalizări avocățești, mai întâi de toate nu L-a mărturisit pe Iisus Hristos – Domn și Dumnezeu. Tot timpul vorbea numai de Gott (Dumnezeu) fără să facă referiri precise la Mântuitorul nostru Iisus Hristos și la Biserica Lui care este una – Ortodoxă, la Tainele Bisericii fără de care nu există viață duhovnicească.”
Pentru oricine a asistat la cuvântul lui Klaus Kenneth din acea duminică, aceste afirmaţii sunt nu doar gratuite, ci de-a dreptul mincinoase. Îl rugăm pe Pr. Mihail să posteze predica lui Klaus, pentru a-şi argumenta acuzaţiile. În acea predică, Klaus Kenneth a vorbit, în cea mai mare parte, despre Taina Sfintei Împărtăşanii şi necesitatea ei ultimativă, despre importanţa icoanelor, despre Maica Domnului etc.
„2. S-a apucat să interpreteze în mod personal scrisul din aureola Mântuitorului Hristos, arătând că literele grecești “Ο ΩΝ” (rostite O On și traduse prin “Cel ce este”) ar fi tot una cu mantra “aum” din “religiile” orientale. Doamne ferește! Înseamnă că marele predicator K.K. nu face diferența între personalismul creștin și golul depersonalizant al drăcismelor orientale, între numele persoanei dumnezeiești a Fiului și neantul cosmic impersonal, între rugăciunea ca dialog interpersonal treaz și incantația repetată hipnotică.E foarte gravă asocierea și echivalarea aceasta și este o erezie ucigașă de suflet.”
Total fals! Nu a fost vorba niciun moment de asemănarea dintre acele litere greceşti şi mantrele orientale! Şi asta poate verifica oricine din înregistrările audio pe care vom încerca să le obţinem şi le vom posta pe site.
„3. Spre finalul poliloghiei sale, K.K. a propus, și toți, inclusiv părintele Mihoc, au executat (mai puțin câțiva martori oculari care n-au căzut în plasă și care observau stupefiați ce se petrecea în jurul lor), câteva minute de liniște, cu ochii închiși, timp în care el (K.K. adică) le sugera să lase toate resentimentele și grijile deoparte, să-i considere pe toți oamenii frați, să-și imagineze bunătate și înțelegere etc. (mesaje iubiriste adogmatice), atenție!, nu să se roage! Atmosfera părea una de ședință de hipnoză și sugestie în masă, nu de prezență vie și trează în Duhul și în Biserica lui Hristos.”
În cheia interpretărilor de mai sus, nu mai miră pe nimeni până unde poate ajunge fabulaţia Părintelui Mihail. Şi, aşa după cum ne-a obişnuit fostul stareţ al Mănăstirii Antim, lucrurile luate din context şi prezentate tendenţios pot crea, într-adevăr, diversiune în rândul celor neinformaţi.
Mai redăm doar un fragment dintr-un comentariu al stareţului blogger la articlul său (vechea practică românească: el scrie, el comentează…):
„Greșelile dogmatice, mistice și practice sunt multe și repetate la fiecare ieșire la rampă a lui K.K., însă ele sunt amestecate, iată, și cu unele lucruri adevărate, clare, iar multora le scapă din atenție. Ce rămâne în sufletul unui ascultător este tonul și atitudinea (transmise de K.K.) de dispreț față de ierarhia văzută, față unele lipsuri reale ale oamenilor din Biserică. Ciudat este că K.K. niciodată nu a îndemnat pe oameni să se roage pentru ca Dumnezeu să curețe și să vindece aceste lipsuri. Ca și cum te-ai putea mântui fără Biserică, Sfinte Taine, preoția și dogmele revelate și întemeiate de Domnul Hristos. Noi să ne asumăm unii pe alții în rugăciune “și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm”.
Aş avea doar câteva întrebări pentru Pater Mihail:
1. Dacă am înţeles bine, sunteţi monah. Din câte ni s-a spus în facultăţile de teologie şi din practica monahală, orice acţiune a unui monah – cu atât mai mult una ce ţine de propovăduire – se face doar cu binecuvântarea duhovnicului şi, în cazul d-voastră, cu a ierarhului locului. V-am ruga respectuos să ne spuneţi cu a cui binecuvântare duceţi această campanie împotriva lui Klaus şi dacă ştie vreunul din ierarhii Bisericii Ortodoxe Române despre ceea ce aţi scris referitor la acest subiect.

2. După cum ştim, în practica ortodoxă, cuvântul duhovnicului este decisiv pentru manifestările ucenicului. Klaus Kenneth are binecuvântarea Pr. Zaharia Zaharou de a susţine conferinţe în România (lucru de care vă feriţi să amintiţi, desigur, şi despre care aţi putut afla foarte uşor de la Părintele Zahara însuşi, de când a fost în România) şi, mai mult decât atât, are binecuvântarea fiecărui ierarh al locurilor în care conferenţiază. Cum vă puteţi permite, ca monah al acestei Biserici (e drept, unul din miile de monahi români), să contestaţi autoritatea bisericească în virtutea căreia funcţionaţi? Şi, totodată, să anulaţi complet instituţia duhovniciei, acea instituţie în baza căreia Klaus Kenneth a primit binecuvântarea de a propovădui în România?!
3. Puteţi numi câteva nume de ierarhi sau teologi de marcă din ţara noastră care să vă susţină punctul de vedere? Cunoaştem în schimb o mulţime de oameni care, spre deosebire de d-voastră, l-au cunoscut personal, i-au citit cărţile, i le-au prefaţat, i le-au recomandat…
Vă susţineţi afirmaţia că următoarele personalităţi sunt în înşelare?
Pr. Sofronie Saharov (care i-a dat binecuvântarea pentru apariţia cărţii)
Pr. Zaharia Zaharou (care i-a dat binecuvântarea pentru conferinţele din România)
Pr. Rafail Noica (cu care, deşi retras total din lume, s-a întâlnit în România. A se vedea inclusiv pozele cu cei doi, în volumul Călător pe pământ românesc, http://www.agnos.ro/blog/2010/04/22/calator-pe-pamant-romanesc-o-noua-carte-klaus-kenneth/)
Stareţii Mănăstirilor Lupşa, Lainici, Albac etc. (http://www.agnos.ro/blog/2010/05/20/klaus-kenneth-la-manastirea-lainici-mai-2010/)
ÎPS Dr. Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului (care i-a dat binecuvântarea pentru publicarea cărţii în limba română)

ÎPS Andrei Andreicuţ, Mitropolitul Clujului, Crişanei şi Maramureşului (care l-a invitat special la Alba Iulia, în primăvara anului trecut, pentru a susţine o prelegere în cadrul unui simpozion internaţional organizat de Facultatea de Teologie din Alba şi, în câteva rânduri, pentru susţinere de conferinţe)
ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei (care l-a invitat special la Iaşi pentru susţinerea unei conferinţe şi care l-a avut oaspete la masă. A se vedea http://www.agnos.ro/blog/2010/06/04/klaus-kenneth-la-iasi-si-in-pelerinaj-in-bucovina-si-ucraina/)
PS Lucian Mic, Episcopul Caransebeşului (http://www.agnos.ro/blog/2010/05/19/klaus-kenneth-in-conferinta-la-caransebes-mai-2010/)
PS Gurie, Episcopul Devei (http://www.agnos.ro/blog/2010/05/19/klaus-kenneth-la-deva-2010/)
ÎPS Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului (cu a cărui binecuvântare a conferenţiat la Curtea de Argeş)
ÎPS Bartolomeu Anania (cu a cărui binecuvântare a conferenţiat la Cluj, în două rânduri. http://www.agnos.ro/blog/2010/05/25/klaus-kenneth-la-cluj-mai-2010/)
Şi lista ar putea continua mult încă…
De asemenea, credeţi că sunt în înşelare foarte mulţi din părinţii profesori de teologie, care recomandă inclusiv ca lectură obligatorie cartea Două milioane de kilometri în căutarea adevărului?
4. Klaus Kenneth a fost invitat în repetate rânduri în emisiunile Trustului Patriarhiei, Trinitas TV (în două rânduri), Radio Trinitas (în trei rânduri), Ziarul Lumina (unde a avut trei interviuri generoase). Pe lângă acestea, a părut într-o mulţime de media eparhiale locale. Sfinţia Voastră dezavuaţi aceste iniţiative ale oamenilor Patriarhiei Române? În ce parte vă poziţionaţi referitor la cele semnalate? Şi, nu în ultimul rând: Sfinţia Voastră de ce Patriarhie aparţineţi?
5. Cum vă permiteţi să ignoraţi şi să blamaţi întreaga ierarhie bisericească, suspectând-o de tot felul de lucruri şi expunând-o propriilor d-voastră orgolii, doar pentru a vă face rating unui blog pentru care, oricum, nu aveţi binecuvântare?
6. De când unui monah îi revine ascultarea de blogger şi cum se împacă aceasta cu ritmul şi canonul de rugăciune, retragere din lume, nevoinţă, asceză etc. specific oricărui călugăr?

Aşteptăm cu sincer interes răspunsul la aceste întrebări.

Romeo Petraşciuc

 A se citi şi:


http://www.agnos.ro/blog/2010/05/13/pr-mihail-stanciu-versus-klaus-kenneth/ 

 http://www.agnos.ro/blog/2010/08/03/pr-mihail-stanciu-alias-pater-mihail-nu-mai-e-staret-al-manastirii-antim/

http://www.libertatea.ro/detalii/articol/ispita-staretului-blogger-29435.html 

Cuvant despre vremurile din urma (Klaus Kenneth)

Klaus Kenneth Fara comentarii

Klaus poate că e unul din „tipii” aceia ciudaţi despre care vorbea un părinte duhovnicesc din veacul al IV-lea. Spun „ciudat”, pentru că în generaţia noastră am văzut, de la al Doilea Război Mondial încoace, un declin incredibil al societăţii nu doar în Occident, ci peste tot în lume. Internetul, www, invazia non-valorilor în toate domeniile vieţii noastre, controlul gândurilor prin televizor şi celelalte mijloace mass-media au creat mai mulţi robi patimilor şi au îmbolnăvit mai mult suflete cu dorinţa de sex, putere şi bani decât s-a întâmplat în orice altă generaţie de mai înainte. Apostazia generală şi alungarea lui Hristos din societate ne-au lăsat lipsiţi de apărare şi dezorientaţi, dar căutând în continuare după ceva „adevărat”. Părintele acela duhovnicesc despre care vă spuneam – îmi pare rău că i-am uitat numele, dar, dacă veţi citi vieţile sfinţilor, îl veţi găsi – vorbea cu un ucenic despre sfârşitul lumii. Tânărul vieţuitor l-a întrebat pe stareţ:„Ce am reuşit noi să facem, Avva?”
„Am reuşit să facem jumătate din ceea ce au făcut părinţii de dinaintea noastră” a fost răspunsul bătrânului.
„Ce vor putea atunci să facă monahii care vor veni după noi?” a continuat ucenicul.
„Ei vor face jumătate din ceea ce am reuşit noi să facem”.
„Atunci, ce le va rămâne de făcut ultimilor creştini? Ce vor mai putea ei să facă?” a vrut să ştie tânărul călugăr.
„Ei abia dacă vor putea să îşi păstreze credinţa, dar vor fi mai slăviţi în ceruri decât părinţii care puteau să învie morţii”.
Părintele a continuat să explice că vor fi atâtea ispite, tentaţii şi ademeniri, încât doar cu mare greutate şi cu multă nevoinţă creştinii acelor – acestor, de fapt – vremuri vor putea să îşi păstreze credinţa.
Aceste cuvinte sunt deci pentru tine şi pentru mine. Şi noi ne luptăm împotriva acestor măreţe cântări de sirenă de pe internet, căzând, ridicându-ne, căzând din nou şi încă o dată ridicându-ne, căci Dumnezeul nostru, Care este Dragoste, nu ne lasă singuri.

(Fragment din “2 milioane de kilometri în căutarea Adevărului, Editura Agnos, 2009)

Klaus Kenneth la Târgul de Carte şi Revistă Religioasă de la Sibiu

Klaus Kenneth, Romeo 2 Comentarii

Klaus Kenneth la Târgul de Carte şi Revistă Religioasă de la Sibiu

UPDATE: 04.10.2010

Sâmbătă, 09 octombrie, ora 18:00, în foaierul Bibliotecii ASTRA din Sibiu, în cadrul Târgului de Carte şi Revista Religioasă, Editura Agnos va lansa o nouă carte purtând semnătura lui Klaus Kenneth. De ce sunt ortodox – volumul în discuţie – cuprinde două conferinţe susţinute în cadrul turneelor lui Klaus în România (Sibiu şi Deva), o serie de convorbiri realizate de Romeo Petraşciuc şi Raluca Toderel, precum şi o parte din emisiunile şi interviurile acordate de Klaus în România.

Prezentarea cărţii va fi făcută de Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula şi Klaus Kenneth, invitat special la Sibiu pentru acest eveniment.

Cu ocazia venirii sale în România, Klaus Kenneth va mai fi prezent, cu câte o conferinţă, în Târgu Mureş (duminică, 3 oct., ora 18:45, Parohia Sf. Ana, B-dul Pandurilor, nr. 69), Satu Mare (luni, 04. oct., Parohia Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, Cap pod Golescu) şi Zalău (Sala protopopiatului din Zalău, ora 18).

Vom reveni cu amănunte de la fiecare din aceste manifestări.

Editura Agnos

Ultima conferinţă Klaus Kenneth – mai 2010

Klaus Kenneth Fara comentarii

Ultima conferinţă Klaus Kenneth

31 mai e ziua ultimei conferinţe a lui Klaus Kenneth din acest turneu al său în România. Suceava este, de această dată, oraşul care găzduieşte întâlnirea cu mărturisitorul elveţian. Conferinţa, organizată de ASCOR Suceava şi Editura Agnos, s-a desfăşurat la Casa de Cultură din cetatea moldavă.

Au fost prezenţi, împreună cu credincioşii, numeroşi preoţi, măicuţe, atât din Suceava, cât şi din zonele limitrofe (inclusiv un grup de măicuţe din Eparhia Romanului), care au ţinut să îl cunoască personal pe Klaus Kenneth.

Cina a fost servită la Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, la invitaţia Pr. Vartolomeu, stareţul acestei mănăstiri.

Tot în această zi, Klaus Kenneth a vizitat şi Mănăstirea Dragomirna.

În 1 iunie, la ora 6:00, Klaus a zburat din Suceava spre Bucureşti, iar de aici, la ora prânzului, spre Elveţia.

Într-un viitor apropiat, Klaus Kenneth va reveni în România. Vom reveni cu amănuntele acestui nou turneu la vremea potrivită.

Editura Agnos

suceava600.JPG

Vezi si:

Conferinţă Klaus Kenneth la Botoşani – mai 2010

Klaus Kenneth Fara comentarii

Conferinţă Klaus Kenneth la Botoşani

Botoşaniul e unul din oraşele în care au fost organizate cel mai bine conferinţele lui Klaus Kenneth. Prin implicarea Părintelui Protopop Lucian Leonte, Sala mare a Teatrului Judeţean Mihai Eminescu s-a dovedit extrem de bine pregătită pentru o astfel de întâlnire. O atmosferă frumoasă, primitoare, care a imprimat o notă aparte acestui loc de ţară. Şi o întâlnire de suflet, care s-a prelungit până după miezul nopţii.

După conferinţă, Klaus Kenneth a fost invitat pentru cină la Mănăstirea Popăuţi.

Editura Agnos

botosani.JPG

Vezi si:

Klaus Kenneth la Iaşi şi în pelerinaj în Bucovina şi Ucraina

Klaus Kenneth 3 Comentarii

Klaus Kenneth la Iaşi şi în pelerinaj în Bucovina şi Ucraina

 

Ziua de joi, 27 mai, 2010, a fost una cu totul deosebită.

iasi600.jpgCu binecuvântarea ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, în prezenţa câtorva sute de credincioşi, Klaus Kenneth a susţinut o conferinţă şi în Iaşi, în Aula Magna „Mihai Eminescu” a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.

La ora 18:00, sala mare a Universităţii era deja pregătită de sărbătoare. Iniţiativa ASCOR Iaşi şi implicarea celor de aici au făcut şi din această întâlnire o reuşită. Astfel, după câteva ore de împreună-şedere, de dragul lui Hristos, cu credincioşii ieşeni (şi nu doar ieşeni, unii dintre cei prezenţi ajungând aici special pentru a asista la conferinţă, de la Galaţi, Vaslui etc.), Klaus Kenneth a mai zăbovit până târziu, înspre noapte, pentru a da autografe pe noile apariţii editoriale şi pentru a răspunde întrebărilor celor care îl aşteptau pentru aceasta.

cu-ips-teofan600.jpgA doua zi, la ora 8: 30, Klaus Kenneth şi însoţitorii săi au fost invitaţi la micul dejun de către ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, care şi-a exprimat dorinţa de a-l cunoaşte personal pe Klaus Kenneth. În discuţiile purtate cu acest prilej, ÎPS Teofan a precizat importanţa rolului lui Klaus şi a celor asemenea lui în mărturisirea lui Hristos, cu vreme şi fără de vreme. De asemenea, ÎPS şi-a exprimat şi bucuria lecturii unei cărţi autobiografice, cum e „Două milioane de kilometri în căutarea Adevărului”.

La ora 10:00, Klaus Kenneth a fost invitat la „Centrul de formare şi consiliere Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, coordonat de Maica Siluana Vlad. Aici, maicile au prezentat parte din munca lor, specificul activităţii în care sunt implicate, problemele cu care se confruntă, bucuriile unei astfel de activităţi. Discuţiile s-au purtat mai apoi la un ceai, până la ora 12:00, oră la care Klaus Kenneth a ajuns în studiourile Radio Trinitas, pentru înregistrarea unei emisiuni.

la-centrul-sfintii-arhangheli600.jpgDupă emisiune, invitatul e aşteptat pentru masa de prânz la Mănăstirea Sfinţii Trei Ierarhi, de către Pr. Nechifor, Stareţul acestei mănăstiri, cu care se cunoaşte de la Essex.

În seara zilei de 28 mai, Klaus Kenneth a poposit la Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului, Boroaia (Târgu Neamţ).

În ziua de 29 mai, Kenneth a vizitat Cetatea Sucevei, Mănăstirile Putna, Suceviţa, Moldoviţa şi Voroneţ.

Ziua de 30 mai a fost rezervată unui pelerinaj în Ucraina, mai exact vizitării Mănăstirii Bănceni şi a Complexului Molniţa.

În seara aceleiaşi zile, Klaus Kenneth e aşteptat la Botoşani, pentru conferinţa din acest oraş.

Editura Agnos

Vezi si:

Conferinţa Klaus Kenneth la Buzău

Klaus Kenneth Fara comentarii

Conferinţa Klaus Kenneth la Buzău

În 25 mai, începând cu ora 18:00, Klaus Kenneth a fost prezent, la Consiliul Judeţean (Sala de Conferinţe), la o întâlnire cu credincioşii din această parte a ţării. Sala, extrem de generoasă, a fost şi de această dată extrem de primitoare, preoţi şi credincioşi mobilizându-se pentru a-l întâmpina pe Klaus şi la Buzău. Cuvântul de deschidere a fost rostit pe Pr. George Sava, Director al Seminarului Teologic, care a ţinut să îţi exprime bucuria găzduirii unui asemenea invitat, precum şi importanţa prezenţei, pentru acest spaţiu, a lui Kenneth.

Întâlnirea a ţinut peste trei ore, vreme în care cei prezenţi au avut ocazia să îşi împărtăşească gândurile, întrebările invitatului lor din această seară.

A doua zi, Klaus Kenneth a fost invitat la o întâlnire cu elevii Seminarului Teologic din Buzău.

Editura Agnos

buzau600.JPG

Vezi si:

Conferinţa Klaus Kenneth Piteşti – mai 2010 (audio)

Klaus Kenneth, Romeo Fara comentarii

Conferinţa Klaus Kenneth Piteşti

 

Luni, 24 mai, a. c., de Sărbătoarea Sfintei Treimi, Klaus Kenneth a fost prezent cu o conferinţă la Piteşti. Cu binecuvântarea ÎPS Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, începând cu ora 17:00, în Sala Amfiteatru a Muzeului Judeţean, Klaus Kenneth s-a întâlnit cu credincioşii piteşteni, prilej cu care a lansat şi cele două noi volume: Călător pe pământ românesc. Convorbiri. File de jurnal şi Zei, idoli, guru. Marile religii ale lumii văzute prin ochii creştinismului.

În deschiderea întâlnirii, Laurenţiu Dumitru a făcut o prezentare a invitatului, precum şi o radiografiere a volumului Două milioane de kilometri în căutarea Adevărului (pe care a îngrijit-o, ca editor, împreună cu Radu Hagiu). De asemenea, teologul piteştean a ţinut să răspundă şi anumitor provocări ale unor detractori ai lui Klaus.

Conferinţa s-a încheiat într-o atmosferă extrem de călduroasă, Piteştiul dovedindu-se, şi de această dată, o cetate în care ospeţia este la ea acasă.

Astăzi, 25 mai, Klaus Kenneth se va întâlni cu ÎPS Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului.

Editura Agnos

pitesti450.jpg

Vezi si:

Klaus Kenneth a conferenţiat la Câmpina – mai 2010

Klaus Kenneth, Romeo 3 Comentarii

Klaus Kenneth a conferenţiat la Câmpina

 

Joi, 21 mai, a. c., de Sărbătoarea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, Klaus Kenneth a fost invitat la Câmpina (Prahova), pentru a se întâlni cu credincioşii parohiei „Sf. Nicolae”.

O parohie-comunitate ce impresionează prin modul în care ştie să îşi cultive dragul de Hristos prin părtăşie, fidelitate, lucrare misionară conjugată. Seara, începând cu ora 18: 30, în sala de festivităţi a parohiei, devenită şi de astă dată neîncăpătoare, Klaus Kenneth a vorbit despre ceea ce a făcut Dumnezeu pentru el, chemându-l spre Adevăr, după o pribegie de pste 40 de ani.

Ziua de 21 mai a fost una în care această zonă a Câmpinei a rămas fără lumină, din cauza unei pene de curent. De aceea conferinţa din această seară s-a ţinut la lumina lumânărilor, imprimând întâlnirii o suavitate de comunitate primară, adunată în jurul Cuvântului lui Dumnezeu. Manifestarea a durat aproape patru ore, Klaus Kenneth oferind apoi autografe, la aceeaşi lumină de lumânare, tuturor celor cu care s-a bucurat de aceste minunate momente.

Următoarea conferinţă a lui Klaus Kenneth va fi la Piteşti, luni, 24 mai, a. c., în Sala Amfiteatru a Muzeului Judeţean, începând cu ora 17:00.

Editura Agnos

sala-de-festivitati-campina400.jpg

Vezi si:

Klaus Kenneth la Cluj – mai 2010 (audio)

Klaus Kenneth, Romeo 1 Comentariu

Klaus Kenneth la Cluj

Joi, 20 mai, a. c., la invitaţia ASCOR, la Cluj, în Aula Magna a Universităţii Babeş-Bolyai, începând cu ora 19:00, Klaus Kenneth a susţinut conferinţa cu tema Zei, idoli, guru. Marile religii ale lumii văzute prin ochii creştinismului. Şi de această dată întâlnirea a fost una extrem de caldă, cele câteva sute de participanţi asaltându-l cu întrebări şi întreţinând o atmosferă frumoasă, bucuroasă, până spre ora 11 din noapte. „Sesiunea de autografe”, pe cele două titluri noi ale lui Klaus Kenneth (Călător pe pământ românesc. Convorbiri. File de jurnal şi Zei, idoli, guru. Marile religii ale lumii văzute prin ochii creştinismului) a făcut trecerea întâlnirii înspre cea de a doua zi. Zi de joi, în care Klaus e aşteptat pentru o altă conferinţă, la Câmpina (Prahova).

Vă prezentăm mai jos și înregistrarea audio a conferinței.

Editura Agnos

cluj400.jpg

 

Vezi și:

« Precedenta