Tradiţie şi actualitate la Pr. Dumitru Stăniloae

Articole, PS Visarion Fara comentarii

Ştefan Lucian Toma, Tradiţie şi actualitate la Pr. Dumitru Stăniloae, Ed. Agnos, Sibiu, 2008

Una dintre ultimele apariţii editoriale ale cunoscutei Edituri Agnos (Sibiu) este cartea intitulată Tradiţie şi actualitate la Pr. Dumitru Stăniloae, al cărei autor este dl. Ştefan-Lucian Toma, consilier-secretar al Editurii Andreiana a Arhiepiscopiei Sibiului. Întocmită ca şi teză de doctorat la catedra de Dogmatică, în cadrul Facultăţii de Teologie a Universităţii Aristotel din Tesalonic (Grecia), sub îndrumarea prof. dr. Dimitrios Tselengidis, cartea reprezintă o versiune puţin îmbunătăţită a acesteia.

Citeste mai departe…

Episcopia Tulcii va avea pagină de internet

Anunturi, PS Visarion Fara comentarii

Episcopia Tulcii va avea pagină de internet

Astăzi se lansează, cu binecuvântarea P.S. Visarion, site-ul Episcopiei Ortodoxe Române Tulcea – www.episcopiatulcii.ro. Asemenea celorlalte site-uri informative, acesta îşi propune să fie un loc de informare pentru toţi cei care doresc să cunoască noua Episcopie a Tulcii.

Citeste mai departe…

Iisus Hristos ieri şi astăzi şi în veac Acelaşi este…

PS Visarion, Romeo Fara comentarii

Iisus Hristos ieri şi astăzi şi în veac Acelaşi este…”

– interviu cu P. S. Visarion, Episcopul Tulcei –

 

„Păzirea poruncilor Domnului este calea ce duce la Hristos”

Prea Sfinţite Părinte, mai are nevoie tânărul contemporan de Dumnezeu ? Credinţa în Iisus Hristos mai poate suscita interes tânărului de lângă mine ?

Dintotdeauna omul „chip şi asemănare” a lui Dumnezeu a avut o legătură specială cu Creatorul Său. Tânărul, cu atât mai mult, a simţit o chemare spre cele înalte şi inefabile, spre cineva cu care să intre în comuniune şi acest Cineva a fost Dumnezeu.

Şi în vremurile noastre toţi avem nevoie de Dumnezeu şi mai ales generaţia tânără are nevoie de comuniune cu Acesta spre a se desăvârşi, spre a progresa spre tot lucrul cel bun şi folositor şi în final pentru a dobândi viaţa cea fericită care este la Dumnezeu.

Pentru a te apropia de Dumnezeu trebuie să ai mai întâi de toate credinţă. Credinţa, acea virtute teologică pe care o primim în dar în taina Sf. Botez şi pe care căutăm să o fructificăm şi să o dezvoltăm mereu pe parcursul existenţei noastre.

Citeste mai departe…

Iisus Hristos – Izvorul cunoştinţei

Articole, PS Visarion 1 Comentariu

Iisus Hristos – Izvorul cunoştinţei

Visarion Răşinăreanu
Episcop Tulcea

Omul, ca şi creatură a lui Dumnezeu, pe lângă nevoile materiale are şi nevoi spirituale.

Aşa precum trupul său însetează şi flămânzeşte, tot aşa însetează şi flămânzeşte şi sufletul său. În ce constă oare această sete sufletească a omului? În aceea de a cunoaşte adevărul, de a descifra tainele Universului, de a înţelege corect sensul vieţii şi, nu în ultimul rând, de a da răspuns marilor întrebări existenţiale care stau în faţa lui de când a apărut el pe pământ.

Citeste mai departe…

Izvorul Tămăduirii

Predici, PS Visarion 1 Comentariu

Izvorul Tămăduirii

Visarion Răşinăreanu
Episcop Tulcea

În prima vineri din Săptămâna Luminată, Biserica Ortodoxă face prăznuirea Izvorului Tămăduirii. Este o sărbătoare închinată Maicii Domnului, amintind de minunea petrecută în sec. VII pe timpul împăratului Leon Machelie al Bizanţului, minune ce a fost săvârşită de către Sf. Fecioară Maria. Sărbătoarea aceasta este deci de dată mai recentă dar cu toate acestea este adânc înrădăcinată în conştiinţa popoarelor ortodoxe din Balcani, de limbă greacă, slavonă sau latină. Grecii o numesc „Zoodohos Pighi” adică „Izvorul purtător de viaţă” şi o cinstesc cu un fast deosebit. În Atena, chiar în centrul oraşului există o măreaţă biserică închinată Maicii Domnului şi care poartă numele acestui praznic, ba mai mult, un întreg cartier de la periferia Atenei poartă numele de Zoodohos Pighi. În Constantinopol se află până astăzi izvorul unde s-a petrecut minunea aceasta, în Mănăstirea Balucli, unde se găsesc şi mormintele patriarhilor ecumenici.

Citeste mai departe…

Rămâi cu noi, Doamne…

Predici, PS Visarion Fara comentarii

Rămâi cu noi, Doamne…

Visarion Răşinăreanu
Episcop Tulcea

Prăznuim şi în acest an de graţie, iară şi iară, Învierea lui Hristos, zi plină de bucurie, de speranţă şi de lumină.

Zi binecuvântată de Domnul, făcută de El special pentru a ne bucura şi a ne veseli într-ânsa (Ps. 117, 24).

Zi a păcii şi a harului izvorâte din mormântul dătător de viaţă al Celui care călcând cu moartea pe moarte ne-a deschis nouă uşile vieţii celei veşnice şi ale zilei celei neînserate a Împrărţiei lui Hristos.

Citeste mai departe…

Ziua Învierii – Ziua Domnului

Predici, PS Visarion 1 Comentariu

Ziua Învierii – Ziua Domnului

Visarion Răşinăreanu
Episcop Tulcea

Această aleasă şi sfântă zi, cea dintâi a săptămânii este împărăteasă şi doamnă, a praznicelor praznic şi sărbătoare a sărbătorilor în care binecuvântăm pe Hristos în veci.

(din Canonul Învierii)

Am ajuns şi în acest an să prăznuim marele praznic al Învierii Domnului, căruia ne-a învrednicit Dumnezeu să i ne închinăm cu credinţă şi cu dragoste.

Citeste mai departe…

Hristos a înviat!

Predici, PS Visarion Fara comentarii

Hristos a înviat!

Visarion Răşinăreanu
Episcop Tulcea

După o perioadă de 40 de zile de post şi rugăciune, vreme în care ne-am curăţit simţirile şi ne-am pregătit sufletul ca să-L întâmpinăm pe Hristos cu bucurie şi să primim lumina Învierii Lui în inimile noastre, prăznuim şi în acest an de graţie Ziua Cea Mare şi Sfântă a Învierii Domnului.

Ne-a învrednicit Părintele luminilor (Iacob 1, 17) să ajungem şi în acest an de sfârşit de mileniu să prăznuim Paştile lui Dumnezeu cele mântuitoare, Paştile cele mari şi sfinte şi să cântăm împreună cu Biserica imnul de biruinţă: Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le.

Citeste mai departe…

Dă-mi mie pe Străinul acesta…

Predici, PS Visarion Fara comentarii

Dă-mi mie pe Străinul acesta…
– meditaţie la Vinerea Mare –

Visarion Răşinăreanu
Episcop Tulcea

Pentru fiecare creştin în general şi pentru creştinul ortodox în special, ziua de Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor are o semnificaţie deosebită.

Sfânta şi Marea zi Vineri e o zi însemnată în calendarul liturgic, o zi de doliu pentru întreaga Biserica ce comemorează în această zi patimile cele înfricoşătoare, moartea şi îngroparea Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Tristă zi are astăzi sfânta noastră Biserică!

Citeste mai departe…

În mormânt Viaţă…

Predici, PS Visarion Fara comentarii

În mormânt Viaţă…
(Vinerea Mare)

Visarion Răşinăreanu
Episcop Tulcea

În viaţa de credinţă şi har a Bisericii lui Hristos, Vinerea Patimilor, ziua răstignirii pe cruce a Mântuitorului, Mirele Bisericii, ziua împăcării noastre cu Dumnezeu, Părintele nostru, ocupă un loc însemnat.

Este o zi de reculegere profundă, o zi de meditare la patima şi moartea Domnului, zi pe care credincioşii o închină cu rugăciuni şi imne de o frumuseţe deosebită, morţii dătătoare de viaţă şi izvorâtoare de iertare a Aceluia care S-a întrupat, S-a răstignit, a murit şi S-a îngropat pentru noi şi pentru a noastră mântuire.

Citeste mai departe…

« Precedenta