Agnos - Editura si Librarie Contul meu  Conținutul coșului  Platește  
  Librarie » Catalog » EDITURA AGNOS » Blogul Agnos  |  Contul meu  |  Conținutul coșului  |  Platește   
Categorii
CARTI DE RUGACIUNI
CARTI PENTRU COPII
Editura Alias
EDITURA AREOPAG
EDITURA CHARISMA
EDITURA LUMEA CREDINTEI
MAICA ECATERINA FERMO
MARTURISITORI
PR. CONSTANTIN NECULA
SYNAXIS
TALCUIRI
PATERICE
IR. TEOFAN MADA
EDITURA AGNOS
EDITURA CATISMA
EDITURA EGUMENITA
EDITURA OASTEA DOMNULUI
EDITURA SOPHIA
ALTE EDITURI
Toate categoriile
Noutăți ortodoxe »
<b> Bucuria insingurarii </b> <br> Pr. Constantin Necula
Bucuria insingurarii
Pr. Constantin Necula

20,00RON
Toate noutațile
În Curând »
<b> Indumnezeirea maidanului </b> <br> Pr. Constantin Necula </br>
Indumnezeirea maidanului
Pr. Constantin Necula

20,00RON
Căutare
 
Cuvintele căutate
Informații
Blogul Agnos
Cum comand
Expediere/Plata
Toate categoriile
Vezi Lista completa
Contactați-ne
Botezul in Traditia Patristica
Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin Voicu
15,00RON

CUVÂNT ÎNAINTE

Lucrarea de față este o desfătare duhovnicească prin care Părintele profesor Constantin Voicu ne îmbie cu roadele bunei miresme duhovnicești ale Sfinților Părinți despre Sfânta Taină a Botezului. Suntem invitați să vedem cu mintea și sufletul bogăția darurilor duhovnicești ale Sfântului Botez așa cum l-au perceput autorii creștini din epoca patristică. Rând pe rând, vom gusta din învățăturile Părinților Apostolici, teologilor alexandrini, ierusalimiteni, capadocieni, egipteni, sirieni. Nu sunt ignorați nici Părinții din Apus sau autorii creștini filocalici. învățătura despre botez, o regăsim în lucrarea de față așa cum ne-au lăsat-o cei mai de seamă autori patristici din Imperiul Bizantin din secolele VII-XV.
Părintele Profesor lasă sfinții scriitori ai Bisericii să vorbească despre Taina prin care omul dobândește deplina libertate în fața păcatului. Cel botezat devine următor al lui Hristos prin har și darurile primite. Contribuția Părintelui Profesor este aparte întrucât vasta experiență acumulată la catedra de Patrologie și literatură postpatristică din Sibiu este de mare folos în vederea îndrumării oricărui cititor doritor să înțeleagă mai bine acest mister al renașterii la o nouă viață în Hristos. Este o lucrare alcătuită cu migală și împărtășește învățătura curată a Ortodoxiei într-un limbaj adecvat, semn al unei temeinice experiențe didactice. Profităm de ocazie, și amintim aici doar cele trei volume de Patrologie apărute în anul 2009 primele două volume și, în anul 2010, al treilea. Toate aceste lucrări ale Părintelui Profesor înzestrează domeniul atât de atrăgător al studiilor patristice drept pentru care le recomandăm tuturor spre citire.

† Nicolae Mitropolitul Banatului


INTRODUCERE

Sfintele Taine sunt săvârșite de către Biserică sau de către Hristos în Biserică asupra unor persoane care vor să devină mădulare ale trupului tainic al Mântuitorului, unindu-se în acest sens cu Hristos. Fără îndoială este însă faptul că Tainele Bisericii urmăresc unirea celui care le primește cu Hristos și încorporarea acestuia în Biserică, deschizându-i astfel posibilitatea accederii la Împărăția cea veșnică. Ori începutul acestui drum de unire cu Hristos este reprezentat de Botez, prin intermediul căruia omul dobândește libertatea față de păcat, devenind imitator al lui Hristos prin har. Îngropându-se împreună cu Hristos prin Botez, omul moare cu trupul păcatului, omoară în trupul său moartea ca sursă a păcatului, devenind liber față de acesta.
Dar, în același timp, Botezul este și o renaștere, o nouă naștere. Duhul Sfânt se unește cu omul în apa Botezului, restaurând chipul lui Dumnezeu din om, căci chipul celui botezat este „imprimat” de chipul lui Hristos. Botezul este înnoire și luminare, dar și un început de drum împreună cu Hristos în Biserică. „Îndreptatu-te-ai, luminatu-te-ai, sfințitu-te-ai, spălatu-te-ai”. Cu aceste cuvinte, ca un corolar al actului săvârșit, anunță preotul efectele harice ale Tainei. Aceste efecte harice, care constituie partea nevăzută a acestei Taine, se reduc la minunata lucrare a îndreptării și sfințirii. De acum încolo, întreaga viață a celui botezat devine o continuă înfrumusețare a chipului curățit prin harul botezului realizată prin intermediul virtuților.
Pornind de la aceste succinte precizări, lucrarea de față se prezintă ca o extindere a unui număr de 4 articole redactate pe parcursul activității noastre didactice. Mai precis, este vorba de „Botezul de la Hristos în lumina Sfinților Părinți”, „Botezul prin întreita cufundare în numele Sfintei Treimi în lumina Sfinților Părinți”, „Taina Sfântului Botez în lumina harului, după Sfinții Părinți”, „Cine poate boteza?”, reluate și în lucrarea noastră Studii de Teologie Patristică, în care am încercat, pornind de la textul Sfinților Părinți, să prezentăm atât bogăția de sensuri și idei doctrinare care se regăsește în operele patristice dedicate Botezului, cât și evoluția ritualului și a interpretării actelor liturgice. Descoperind de fiecare dată noi și noi sensuri și idei, am considerat de bun agur realizarea unei incursiuni în principalele opere patristice care tratează Taina Sfântului Botez.
În al doilea rând, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2011 ca „Anul omagial al Sfântului Botez și al Sfintei Cununii în Patriarhia Română”, fapt care a generat o serie de manifestări cu caracter științific și teologic (simpozioane, sesiuni de comunicări) dedicate celor două Taine, în cadrul cărora au fost tratate o serie de aspecte referitoare la însemnătatea acestora în viața Bisericii. În concordanță cu hotărârea sinodală, lucrarea de față se înscrie pe linia unor lucrări apărute pe parcursul acestui an în cuprinsul Patriarhiei axate pe descoperirea și revelarea sensurilor patristice ale Tainei Botezului. Nu în ultimul rând, considerăm necesare unele precizări. În lucrarea de față ne-am oprit asupra principalilor Sfinți Părinți ai Bisericii care au tratat în opera lor aspecte referitoare la Taina Botezului, urmărind totodată o prezentare și a evoluției ritualului baptismal, fără a intra în prea multe amănunte, fiind interesați mai mult de semnificația mistico-teologică acordată ritualului și a efectelor sale asupra celui botezat. În acest sens, am considerat absolut necesară prezentarea câtorva aspecte referitoare la Botez în Noul Testament, trecând apoi prin teologia baptismală a Părinților Apostolici, a apologeților, a alexandrinilor (Clement și Origen), a Părinților secolelor IV-VI (perioadă în care apar catehezele mistagogice și operele patristice dedicate Tainei) și a unor autori bizantini mai reprezentativi.
Biserica este indisolubil legată de Botez. Însăși fundamentul existenței creștine este Botezul, prin care suntem încorporați în comunitatea creștină, sau mai exact ansamblul celor trei Taine ale inițierii creștine: Botez, Mirungere, Euharistie. În acest sens, încă de la apariția primelor comunități creștine și până la dezvoltarea doctrinei acesteia, gândirea teologică a acordat un rol important Botezului, semnificații pe le propune să le descopere și lucrarea de față.

Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin Voicu

CUPRINS

Introducere

I. BOTEZUL ÎN BISERICA PRIMARĂ
1. Scurte precizări terminologice
2. Botezul lui Ioan Botezătorul
3. Botezul lui Iisus în Iordan
4. Botezul în Biserica primară
4.1. Câteva precizări legate de instituirea Tainei
4.2. Botezul în primele comunități creștine
5. Elementele constitutive ale Botezului
5.1. Pregătirea pentru Botez
5.2. Mărturisirea credinței
5.3. Prezența apei baptismale
5.4. Botezul „în numele lui Iisus”
5.5. Iertarea păcatelor și nașterea la o nouă viață
5.6. Darul baptismal al Duhului

II. BOTEZUL ÎN EPOCA PĂRINȚILOR APOSTOLICI
1. Învățătura celor Doisprezece Apostoli
2. A doua Epistolă către Corinteni a Sfântului Clement Romanul
3. Ignatie al Antiohiei
4. Epistola lui Barnaba
5. Păstorul lui Herma

III. APOLOGEȚII CREȘTINI DESPRE BOTEZ
1. Iustin Martirul și Filosoful
2. Meliton de Sardes
3. Teofil al Antiohiei
4. Tertulian
5. Sfântul Ciprian al Cartaginei
6. Ipolit al Romei

IV. DOCTRINA CREȘTINĂ DESPRE BOTEZ ÎN ALEXANDRIA
1. Clement Alexandrinul
2. Origen

VI. BOTEZUL ÎN SECOLELE IV-VI
1. Ierusalim
1.1. Sfântul Chiril al Ierusalimului
2. Capadocia
2.1. Sfântul Vasile cel Mare
2.2. Sfântul Grigorie de Nissa
3. Antiohia
3.1. Constituțiile apostolice
3.2. Sfântul Ioan Gură de Aur
3.3. Teodor de Mopsuestia
4. Egipt
4.1. Serapion de Thmuis
5. Apusul creștin
5.1. Sfântul Ambrozie al Milanului
6.2. Fericitul Augustin
6. Părinți duhovnicești și filocalici
6.1. Omiliile macariene
6.2. Sfântul Diadoh al Foticeei
6.3. Sfântul Marcu Ascetul
7. Siria-Palestina secolelor V-VI
7.1. Corpusul Areopagitic

VII. AUTORI BIZANTINI DIN SECOLELE VII-XV
1. Sfântul Maxim Mărturisitorul
2. Sfântul Ioan Damaschin
3. Sfântul Simeon Noul Teolog
4. Sfântul Nicolae Cabasila
5. Sfântul Simeon al Tesalonicului

Concluzii
Listă de abrevieri
Bibliografie

Acest produs a fost adaugat la data de Luni 05 Martie, 2012.

Stocul a fost epuizat.
Puteti achizitiona acest produs la o data viitoare
IMAGE_BUTTON_REVIEWS
Clientii care au cumparat acest produs, au mai cumparat:
<b> Pe cine incomodeaza ora de religie? Intre datul legii si darul lui Dumnezeu </b> <br> Preot Constantin Necula
Pe cine incomodeaza ora de religie? Intre datul legii si darul lui Dumnezeu
Preot Constantin Necula
<b> 200 de intamplari nostime din viata Parintilor </b> <br> Romeo Petrasciuc
200 de intamplari nostime din viata Parintilor
Romeo Petrasciuc
<b> Anatomia sufletului </b> <br> Pr. Constantin Necula
Anatomia sufletului
Pr. Constantin Necula
<b> Cum sa iesim din mediocritate </b> <br> Pr. Constantin Necula
Cum sa iesim din mediocritate
Pr. Constantin Necula
<b> Vindecarile lui Hristos si vindecarea noastra </b> <br> Pr. Constantin Necula
Vindecarile lui Hristos si vindecarea noastra
Pr. Constantin Necula
<b> Iisus Hristos curajul nostru </b> <br> Pr. Constantin Necula
Iisus Hristos curajul nostru
Pr. Constantin Necula
Coșul dvs. »
1 x  Poet de contrabanda
Cezar Haiura
13,00RON
Anunțuri
discount
Notificari »
IMAGE_BUTTON_NOTIFICATIONSAnunta-ma noutatile la Botezul in Traditia Patristica
Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin Voicu
Spune-i unui prieten
 
Spune-i unui prieten despre acest produs.
Păreri »
IMAGE_BUTTON_WRITE_REVIEWScrie o părere despre carte!

Copyright © 2020 Agnos - Editura si Librarie
Powered by osCommerce

   


natura