Agnos - Editura si Librarie Contul meu  Conþinutul coºului  Plateºte  
  Librarie » Catalog » EDITURA AGNOS » Blogul Agnos  |  Contul meu  |  Conþinutul coºului  |  Plateºte   
Categorii
Editura Alias
EDITURA CHARISMA
EDITURA LUMEA CREDINTEI
PR. CONSTANTIN NECULA
PATERICE
EDITURA AGNOS
EDITURA OASTEA DOMNULUI
Toate categoriile
Noutãþi ortodoxe »
<b> Poet de contrabanda </b> <br> Cezar Haiura
Poet de contrabanda
Cezar Haiura

13,00RON
Toate noutaþile
În Curând »
<b> Indumnezeirea maidanului </b> <br> Pr. Constantin Necula </br>
Indumnezeirea maidanului
Pr. Constantin Necula

20,00RON
Cãutare
 
Cuvintele cãutate
Informaþii
Blogul Agnos
Cum comand
Expediere/Plata
Toate categoriile
Vezi Lista completa
Contactaþi-ne
Portile Cerului. Cateheze radio-difuzate despre Sfintele Taine
Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula
30,00RON

Sfintele Taine, Porþi ale Cerului

Iniþial, Porþile Cerului. Cateheze radio-difuzate a apãrut structurat în douã volume, ca o prelungire a unor discuþii de studio (www.radiooasteadomnului.ro), consumate la Sibiu, în care l-am provocat pe Pr. Constantin Necula sã ne traducã Sfintele Taine. Formatul emisiunii (în prima parte) era acela al unei tãlmãciri a Tainei - într-o maieuticã teologicã în care Pãrintele Constantin s-a dovedit de fiecare datã nu doar un liturgist de excepþie, ci ºi un pedagog de vocaþie, cu temele mereu la zi -, urmatã de o a doua parte, extins-dialogalã a discuþiei, în care ascultãtorii aveau posibilitatea sã adreseze în direct întrebãri pe tema propusã.
Cea de-a doua ediþie s-a impus nu doar ca necesitate de lecturã pentru mediul teologic, ci ºi ca un mod de reiterare a unor adevãruri ºi conþinuturi pe care prea adesea le indexãm doar la perimetrul strict liturgic, eludând ºi dilând accesibilitatea Tainei pentru o mare parte din credincioºi.
Pãrintele Constantin Necula este, de aceastã datã, cel chemat sã destãinuiascã aceste Porþi ale Cerului, care sunt Sfintele Taine. În stilul sãu inconfundabil, tumultuos ºi original, deopotrivã teologic ºi extrem de accesibil ca adresabilitate, Pãrintele reuºeºesc sã Îl facã pe Dumnezeu sã Se reveleze fiecãruia în parte la persoana a II-a singular, adicã într-o adresabilitate directã, familiarã, chemându-l pe fiecare pe nume la Taina Iubirii, a aºezãrii în Împãrãþia Tainelor.
În fond, ceea ce l-a legitimat pe Pãrintele Constantin Necula pentru aceste discuþii e tocmai aceastã savuroasã inadaptabilitate la vulg, la relativismul agresiv ºi harisma chemãrii la un proces profund, de duratã al statorniciei în curaj a mãrturisirii, care se manifestã, cum altfel, decât printr-o trãire responsabilã, lucidã, a Crezului Bisericii, dez-vãluit de Sfintele Taine.
Pe de altã parte, Porþile Cerului vine sã ne arate cã audiþia poate crea, uneori, pretexte pentru text. ªi nu orice fel de text, ci unul cu puterea exemplului, a bine-cuvântãrii. Paginile acestea, nãscute, searã de searã, în direct, într-un creuzet al intrãrii în taina... Sfintelor Taine, nu sunt altceva decât încã o probã a faptului cã Biserica e o prezenþã modernã copleºitoare, care face, din uºa fiecãrei Taine, fereastrã de har spre Împãrãþia lui Dumnezeu.
De aceea, cartea aceasta este, dincolo de orice altcevqa, o ridicare din taina omenescului (de multe ori a prea omenescului...) cãtre Poarta Cerului, având ca izvoare de putere ºi har Sfintele Taine.
Fie nouã aceste pagini îndemn la determinarea de a nu uita, nicio clipã, cã suntem împreunã-lucrãtori la viaþa Bisericii, la aplicabilitatea Tainelor aici , pentru Dincolo , adicã pentru Veºnicie...

Romeo PETRAªCIUC

A fost de la Dumnezeu ºi de la Profesorii mei de teologie sã-mi fie descoperit conþinutul de credinþã al Bisericii mele, cu transparenþa textului liturgic, sacru ºi poetic deopotrivã ºi, aflându-l, sã nu mai pot rupe cuvinte decât la aceastã ºcoalã de sensuri ºi adâncimi, cum n-am aflat o alta mai minunatã. Mereu în ea îmi reconturez mãrturia ºi orice redimensionare de sens îmi apare ca o biruinþã împotriva non-sensului discursului tehnic ce-mi bântuie cotidianul, în contextul cãruia pânã ºi Hristos ar trebui sã Se supunã funcþionarismului alambicat, care sperã sã ne mântuie identitãþile. N-am aflat cale de rostire mai adecvatã a rosturilor liturgice ce-mi irigã conºtiinþa creºtinã decât aceasta, pe care textul liturgic mi-a dãruit-o.
Ce veþi citi nu are pretenþia unui tratat de dogmaticã. N-are, în fond, nicio pretenþie. Este doar încercarea de a propovãdui cât mai viu cuvintele care ne-au construit credinþa, care ne-au restituit-o atunci când totul pãrea cã ne va fi insuficient pentru a învia la Hristos un popor furat de comunism, dar ai cãrui martiri l-au restaurat pe oasele lor pline de luminã ºi pe mãrturia plinã de sens a textelor care alcãtuiesc Slujba ortodoxã, pânza freaticã fiindu-i textul ºi duhul Scripturii, cartea care face dintr-un popor Neamul Lui, al lui Hristos-Domnul.

Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin NECULA

Acest produs a fost adaugat la data de Duminicã 27 Iulie, 2014.
IMAGE_BUTTON_REVIEWS
Clientii care au cumparat acest produs, au mai cumparat:
<b>Sfantul Daniil Stalpnicul</b> <br>Pr. Constantin Necula <br>Elena Tâmpãnariu
Sfantul Daniil Stalpnicul
Pr. Constantin Necula
Elena Tâmpãnariu
<b> In asteptarea zorilor de luna. Versuri </b> <br> Constantin V. Necula
In asteptarea zorilor de luna. Versuri
Constantin V. Necula
<b> Bucuria insingurarii </b> <br> Pr. Constantin Necula
Bucuria insingurarii
Pr. Constantin Necula
<b> Bucuria credintei. Dialoguri in cetate </b> <br> Pr. Cristian Muntean <br> Pr. Constantin Necula
Bucuria credintei. Dialoguri in cetate
Pr. Cristian Muntean
Pr. Constantin Necula
<b>Alegerea Patriarhului - 41 zile ale dezinformarii</b><br> Pr. Constantin Necula,Florian Bichir, Romeo Petrasciuc
Alegerea Patriarhului - 41 zile ale dezinformarii
Pr. Constantin Necula,Florian Bichir, Romeo Petrasciuc
<b> Duminici de fiecare zi </b> <br> Pr. Constantin Necula
Duminici de fiecare zi
Pr. Constantin Necula
Anunþuri
InvitatieDeParticipare
Notificari »
IMAGE_BUTTON_NOTIFICATIONSAnunta-ma noutatile la Portile Cerului. Cateheze radio-difuzate despre Sfintele Taine
Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula
Spune-i unui prieten
 
Spune-i unui prieten despre acest produs.
Pãreri »
IMAGE_BUTTON_WRITE_REVIEWScrie o pãrere despre carte!

Copyright © 2024 Agnos - Editura si Librarie
Powered by osCommerce

   


emistic