Agnos - Editura si Librarie Contul meu  Conținutul coșului  Platește  
  Librarie » Catalog » EDITURA AGNOS » Blogul Agnos  |  Contul meu  |  Conținutul coșului  |  Platește   
Categorii
Editura Alias
EDITURA CHARISMA
EDITURA LUMEA CREDINTEI
PR. CONSTANTIN NECULA
PATERICE
EDITURA AGNOS
EDITURA OASTEA DOMNULUI
Toate categoriile
Noutăți ortodoxe »
<b> Parintele Valerian Grecu. Monahul din livada cu Sfinti </b> <br> Romeo Petrasciuc
Parintele Valerian Grecu. Monahul din livada cu Sfinti
Romeo Petrasciuc

12,00RON
Toate noutațile
În Curând »
<b> Indumnezeirea maidanului </b> <br> Pr. Constantin Necula </br>
Indumnezeirea maidanului
Pr. Constantin Necula

20,00RON
Căutare
 
Cuvintele căutate
Informații
Blogul Agnos
Cum comand
Expediere/Plata
Toate categoriile
Vezi Lista completa
Contactați-ne
Descoperirea si infatisarile noilor Sfinti Martiri Rafail, Nicolae si Irina 30,00RON

Descoperirea ?i ?nf??i??rile sfin?ilor noi martiri Rafail, Nicolae ?i Irina
Autor: Mitropolitul de Goumenissa, Axioupoli ?i Polykastrou, Dimitrios
Traducere: Pr. Mihail Popovici
Edi?ie ?ngrijit? de: Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula
Format: 13 X 20 cm, 560 p, 30 lei

Text prezentare

Niciodat? nu am citit carte mai frumoas? despre prezența sfinților ?n viața oamenilor ca aceasta. Am vrut s? ?ncep așa prefața la ediția rom?neasc?. Și spun un adev?r. Simțit? p?n? ?n inima mea și izvor?nd curaj sufletului meu. Am parcurs traducerea din elin? a P?rintelui Ovidiu Popovici pe ?ntreaga perioad? a unui an greu. O carte? Am ?nceput s? o citesc ca o fil? de Acatist. Din martie. La vremea aceasta, m?ine re?ncep școlile, ?mi dau seama c? sunt aproape trist c? s-a ?ncheiat volumul I al acestei m?rturii despre slava lui Dumnezeu f?cut? cunoscut? oamenilor prin Sfinți. M-a ?nsoțit ?n toate clipele grele ale acestui an pandemic. Și am citat din povestea ei celor derutați de moartea celor dragi, de frica bolii. Am povestit medicilor și asistentelor la telefon. C?nd le era greu la ATI. Acolo unde se joac? medical viața noastr? azi. Personal am scos ap? limpede dintr-un izvor neașteptat. Nu v? g?ndiți c? nu știam viața lor. Un alt prieten bun, P?rintele Ștefan Toma, ast?zi preot al Patriarhiei Ecumenice la Berlin, ne-a d?ruit o prim? lucrare despre viața Sfinților Rafail, Irina și Nicolae, traduc?nd o lucrare a aceluiași P?rinte Mitropolit, Dimitrios, Mitropolit de Gumenissa, Axiupolis și Polikastru, Viața din morminte (Ed. Agnos / Andreiana, Sibiu, 2008). Am tres?rit și atunci de emoție și drag pentru acești noi martiri ai iubirii pentru Hristos Domnul. M-am ?nc?ntat de memoria fabuloas? a Doamnei Maria Tsolaki și de harisma de scriitor a P?rintelui Mitropolit. Acum am descoperit c? familia insularilor din Lesvos e mult mai mare și minunea strecurat? de Dumnezeu ?n mijlocul lor ne-a cuprins pe noi. Ca un rug aprins de Duhul Sf?nt care nu ?nceteaz? s? ne topeasc? inima ?n poc?inț? și r?vn? pentru ?mp?r?ția lui Dumnezeu.
M? ?ncerca de dou? s?pt?m?ni un g?nd la scris prefața aceasta. Am tot l?sat traducerea din m?n?, de aceea ritmul apariției c?rții e unul cam lent, iertați-m?. Am putut duce doar c?teva pagini pe zi ?n inima mea obosit? de purtarea și durerea din jur. P?n? am descoperit c? povestea c?rții, ?nt?lnirea cu Sfinții și familia lor ce-și așteapt? ?nvierea, mi-a schimbat de fapt slujirea, ?nțelegerea Jertfei M?ntuitorului și acestor suflete alese. M-am ?mprietenit nu numai cu cei trei Sfinți, ci am purtat ?n rug?ciunea Altarului și pe Ignatios, vechiul stareț al M?n?stirii Sf?ntului Rafail, m-am atașat de primarul-martir Vasile, de m?icuța Irinuc?i – ce va fi fost ?n inima ei c?nd și-a v?zut prunca t?iat? –, prin inima c?reia a trecut sabia Crucii martiriului acesteia. M-am așezat cuminte ?n banca rug?ciunii dinaintea ?nv?ț?torului Theodoros și abia c?nd am sf?rșit editarea c?rții mi-am dat seama c? am ?nceput lucrul la ea ?n 14 martie și am finalizat-o acum, ?n seara ce leag? 13 de 14 septembrie. ?n 14 martie 1454, veți citi, cele petrecute cu dragii c?rții acesteia, oameni ca noi ce s-au f?cut cu totul asemeni Domnului Hristos prin r?stignire și moarte. Povestea crește ?n intensitate și leag? anii 1410- 1463 cu anii 1959-1961 asemeni unui pod de Har prin care Hristos, și numai El, a reușit s? lege cele v?zute cu cele nev?zute. Iar cele nev?zute s? ni se ?nf?țișeze cu at?ta limpezime. Și s? ne sprijine ?n m?rturia grea a anului 2020. C?nd Biserica a fost atacat? pentru practica ?mp?rt?șirii cu lingurița, ochii mi-au c?zut pe cele aflate la o a doua ori a treia s?p?tur? – c? nu pot fi numite cercet?ri arheologice expedițiile ?ntreprinse de strașnicii ț?rani greci ?n culmea de lumin? ?n care cerul i-a adus aproape pe Sfinți – și anume o Evanghelie ?n parte ars? și o linguriț? de ?mp?rt?șire. P?rghiile materiale ale umplerii de har a lumii creștine de atunci și de acum.
Am pl?ns pe alocuri la m?rturisirile Doamnei Maria. Dinaintea simplit?ții ei și a celor din satul ce a devenit, prin sfinții aceștia, universal. Un sat-clopot prin care trece calea m?ntuirii unui neam ales, precum este neamul grecilor, dar și al nostru, al celor ce ?mp?rt?șim aceeași credinț? cu ei: Ortodoxia creștin?! Neamul creștinesc ?ntreg are rod duhovnicesc din ?nflorirea martirilor ce ne sunt prezentați ?n cartea aceasta. Apoi, spre deosebire de multe alte c?rți cu sfinți, volumul acesta are comentarii duhovnicești de ad?nc? evlavie și cultur? a Evangheliei ce sunt aduse la sufletul nostru din pana P?rintelui Mitropolit Dimitrios. Scrise cu literele privegherii și r?bd?rii. ?n caligrafia Duhului Sf?nt ce a scris mai ?nt?i ?n inima celor s?rmani și necunosc?tori de carte – ?n parte – și apoi ?n inima acestui B?rbat al Bisericii.
Dac? m? ?ntreb ce a schimbat cel mai mult cartea ?n iconomia sufleteasc? personal?, pot afirma simplu: credința! Mi-am adus aminte de o pagin? scris? de Mitropolitul Antonie de Suroj ?ntr-o carte cu un titlu sugestiv – Ești creștin sau doar bisericos? –, vorbind despre experiența momentului credinței: „Sf?ntul Macarie Egipteanul ne zugr?vește o imagine: aceea a unui om care st? ?ntr-o barc? mic?, noaptea, av?nd tot cerul deasupra lui și privind spre ?n?lțimi... Și orele trec. Vine apoi refluxul, iar apele retr?g?ndu-se, barca r?m?ne pe nisip. Dar el simte ?nc? ?n trupul s?u – ca și cum nimic nu s-ar fi ?nt?mplat – sentimentul pe care ?l avea atunci c?nd barca era pe valuri. Și apoi vine dimineața, iar cerul se lumineaz? și el nu vede stelele. Totul s-a schimbat. ?ns? ceva r?m?ne totuși neschimbat. El știe cu siguranț? ceea ce a tr?it ?n noaptea precedent?”. Acest adev?r, de memorie duhovniceasc?, l-am descoperit ?n cartea pe care v? rog s? o citiți. Un soi de jurnal de bord al acost?rii unei cor?bii minunate ?n portul de Sus al credinței. Un exercițiu de credinț?. Pe care l-am descoperit asemeni muntelui pe care-l știi statornic ?n miezul ceții, dincolo de ea. C?ci dincolo de ceața zilelor noastre – absurd? și coroziv? – este Hristos-Muntele, Hristos-Piatra.
Un prim volum dintr-o serie de volume mai consistente dedicate cunoașterii Sfinților Rafail, Irina și Nicolae? Putem g?ndi și așa. Avem ?n m?inile noastre un catehism de lumin?. Re?nv?ț?m, cot la cot cu oamenii din sat, cu preotul ori vl?dicul vremii de atunci, povestea nepoveste a Sfinților. Ne apropiem tem?tori de moaștele lor. De ar?t?rile lor epifanice. De iubirea lor care umple de lumin? totul. Pornind de la colina de la Karyes, din insula Lesvos. Un fel de ?nviere continu?. ?ncerc de zile bune s? ?mi dau seama cu ce anume seam?n? cartea aceasta. Acum știu. Cu zorii ?nvierii. ?n ziua cea adev?rat?, ziua ne?nserat? a ?mp?r?ției.

P?rintele Constantin NECULA

Acest produs a fost adaugat la data de Marți 02 Februarie, 2021.
IMAGE_BUTTON_REVIEWS
Anunțuri
InvitatieDeParticipare
Notificari »
IMAGE_BUTTON_NOTIFICATIONSAnunta-ma noutatile la Descoperirea si infatisarile noilor Sfinti Martiri Rafail, Nicolae si Irina
Spune-i unui prieten
 
Spune-i unui prieten despre acest produs.
Păreri »
IMAGE_BUTTON_WRITE_REVIEWScrie o părere despre carte!

Copyright © 2024 Agnos - Editura si Librarie
Powered by osCommerce

   


radio oastea domnului