Epistole   -  Cuviosul Paisie Aghioritul
Mica Filocalie  - Pr. Paisie Aghioritul
Patimi și virtuți – Vol. 5 - Cuv. Paisie Aghioritul
Cu durere si dragoste pentru omul contemporan - Cuv. Paisie Aghioritul
Parinti aghioriti. Flori din gradina Maicii Domnului  - Cuv. Paisie Aghioritul