Bucuresti. Conferinţa “Sfarşitul lumii – între profeţii şi obsesii”, marţi 27.01

Anunturi Fara comentarii

afis-bucuresti_bun.jpg

Grupul Areopag va invita la CONFERINTA CU TEMA „SFÂRŞITUL LUMII – ÎNTRE PROFEŢII ŞI OBSESII” -MARŢI, 27. 01. 2009, ora 18.00 LOCAŢIE: Sala DALLES, lângă Librăria Noi. Vor vorbi: Ierom. IOAN ŞIŞMANIAN (de la mănăstirea Petru Vodă), Maica ECATERINA FERMO, LAURENŢIU DUMITRU, DANION VASILE. Conferinţa va fi transmisă în direct pe www.ortodoxradio.ro. Se vor lansa volumele „Stareţii despre vremurile din urmă” şi „Zorii Apocalipsei”. Rog anuntati mai departe, pe e-mail-uri, messenger sau, cel mai eficient, prin viu grai…

Zaheu – vameşul din Ierihon

Pr. Constantin Necula, Predici Fara comentarii

„Ca si acesta este fiu al lui Avraam…“
(Duminica a XXXII-a dupa Rusalii; Luca XIX, 1-10)

Şi intrând, trecea prin Ierihon.
Şi iată un bărbat, cu numele Zaheu, şi acesta era mai-marele vameşilor şi era bogat.
Şi căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulţime, pentru că era mic de statură.
Şi alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă.
Şi când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân.
Şi a coborât degrabă şi L-a primit, bucurându-se.
Şi văzând, toţi murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos.
Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit.
Şi a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al lui Avraam.
Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut.

Vezi mai departe aici:

Vezi si: