Povestea zilei, 13.10.2009 – “Darul străvederii: Femeia virtuoasă”

Povestea zilei 1 Comentariu

Darul străvederii: Femeia virtuoasă

O femeie virtuoasă voia să-l vadă cu ochii ei şi să se închine Sfântului Simeon Stâlpnicul, dar nu-şi putea îndeplini voia, fiindcă în jurul stâlpului se afla o zonă unde femeile n-aveau voie să pătrundă. De aceea, femeia se gândea neîncetat cum să facă să biruie această piedică.
Şi, pe când se tot căznea cu gândurile acestea, văzu înaintea sa nişte soldaţi călări, îndreptându-se spre Sfântul Simeon. Intâlnindu-i i-a venit ideea salvatoare: se îmbrăcă degrabă în straie soldăţeşti, se sui pe-un cal, grăbind să-i prindă din urmă. Când i-a ajuns, soldaţii n-au băgat de seamă că e femeie.
O dată ajunşi în curtea unde se afla stâlpul sfântului, au hotărât că cineva trebuia să rămână acolo spre a păzi caii, aşa că l-au rugat pe soldatul ce li se alăturase, să rămână el acolo. Lăsându-l cu caii, i-au spus că, îndată ce se vor întoarce de la Sfântul Simeon, se va putea duce şi el să-l vadă. Ascultându-i, femeia cea cucernică şi-a aşteptat rândul cu răbdare.
După ce a vorbit cu soldaţii, la sfârşit, sfântul le-a spus:
– Aţi lăsat într-un loc pe-un frate-al vostru. Aşadar, când vă veţi întâlni iar cu el, să-i spuneţi că rugăciunea sa fierbinte s-a suit la tronul lui Dumnezeu, iar Domnul, care cercetează adâncul sufletului, îl binecuvântează! Prin urmare, fiind binecuvântat, nu mai e nevoie să vină până aici să discute cu mine, căci a primit bogată binecuvântare.
Îndepărtându-se de stâlpul Sfântului Simion, soldaţii se tot mirau de darul străvederii pe care-l avea sfântul, admirând virtutea aşa-zisului soldat pe care-l lăsaseră de pază. Se gândeau că, de vreme ce acest minunat sfânt ascet spusese asemenea cuvinte despre soldatul necunoscut, acela va fi fost, neîndoios, o adevărată comoară ascunsă de nebănuite virtuţi.
Iar femeia deghizată-n soldat, auzind mesajul pe care i-l trimisese sfântul, a primit cu evlavie spusele aceluia şi, bucuroasă de binecuvântarea primită, s-a întors la casa ei.
(Sinaxar IX)

“Darurile Sfântului Duh”, editura Sophia, 2006