ASCEZA – Cale spre desăvârşire

Cristian Muntean 3 Comentarii

ASCEZA – Cale spre desăvârşire

Pr. Dr. Cristian Muntean, Buna Vestire nr.5/1994

Spiritualitatea ortodoxă ne prezintă procesul înaintării creştinului pe drumul desăvârşirii în Hristos, prin curăţirea de patimi şi prin dobândirea virtuţilor, ce se desfăşoară într-o anumită ordine. Ea descrie modul în care creştinul poate înainta de la o curăţire de o patimă la curăţirea de alta şi, deodată cu aceasta, la dobândirea diferitelor virtuţi ce se înscriu pe o anumită scară de desăvârşire culminând în iubire, starea care concentrează curăţirea de toate patimile şi dobândirea esenţei vieţii – mântuirea. Înaintând spre această stare, omul înaintează spre unirea cu Hristos.

Dacă ţinta Spiritualităţii ortodoxe este desăvârşirea omului credincios prin unirea cu Hristos şi întipărirea lui tot mai deplină de chipul umanităţii hristice, să vedem în ce măsură asceza se descoperă ca o cale spre Rai.

La starea de desăvârşire şi de unire tainică cu Dumnezeu nu se poate ajunge decât prin îndelungate eforturi sau nevoinţe, e starea în care omul credincios este ridicat mai presus de nivelul puterilor sale, şi nu prin sine, ci prin lucrarea Duhului Sfânt; Acesta participă la nevoinţele omului conferindu-i puterea harică mântuitoare.

Prin asceză se înţelege acea parte a spiritualităţii care se ocupă cu regulile şi eforturile ce duc pe om de la prima treaptă a urcuşului spre desăvârşire până la contemplaţie şi unire cu Dumnezeu. Ea indică partea activă a vieţii noastre spirituale – cum avea s-o definească D. Stăniloae – partea de cooperare pe care Dumnezeu o cere omului.

Citeste mai departe…