Povestea zilei, 04-01-2010 – “Răpirea nepotului”

Povestea zilei Fara comentarii

Răpirea nepotului

Toţi cei care-l cunoşteau îndeaproape pe părintele Filaret, egumenul Sfintei Mănăstiri Konstamonitou, îl preţuiau foarte mult pentru darul înaintevederii pe care-l vădise în repetate rânduri. Întâmplarea pe care o povestim este pilduitoare.
La Sfânta Mănăstire Konstamonitou vieţuia un tânăr al cărui unchi (văr primar cu tatăl său) era călugărul Ioasaf, de la chilia Ravdouhou de la Karyes. Unchiul venea des la mănăstire şi îşi tot ruga nepotul să vină cu el la Karyes, să-l ajute să-şi reconstruiască chilia.
Tânărul constamonit şovăia, însă, în cele din urmă, a cedat stăruitoarelor rugăminţi ale unchiului său. Prin urmare, au căzut de acord ca unchiul să vină la el la mănăstire de praznicul Sfinţilor Constantin şi Elena, urmând ca, în timpul priveghiului, să plece pe-ascuns. Şi, deşi până atunci nepotul avea bunul obicei monahal de a-şi spovedi gândurile părintelui Filaret (înainte de a ajunge acesta egumen), totuşi nu-i spovedise şi-acest gând cumplit.
Veni, aşadar, şi-ajunul sărbătorii. Mănăstirea se pregătise de priveghiul sărbătoresc. Unchiul porni din Karyes, aburcat pe-o blândă vită de povară. Şi totuşi, în după-amiaza aceea, catârul se smuci brusc şi-l zvârli jos! Ajunse bietul părinte Ioasaf la mănăstire plin de vânătăi pe faţă. Nepotul îi spălă sângele, dar semnele rămaseră. Pe la mijlocul slujbei, la Polieleu, părintele Filaret se apropie uşor de vizitatorul rănit şi-i zise: – Părinte, vino cu mine, să-ţi spun ceva în tindă.
– Îndată, răspunse părintele Ioasaf. Ieşiră amândoi afară. Atunci părintele Filaret îl întrebă pe părintele Ioasaf:
– De ce ai venit la noi la mănăstire?
– Păi nu-i sărbătoare la voi? Pentru asta am venit.
– Tare mă tem că n-ai venit pentru asta. Ai venit să-l iei de-aici pe tânărul călugăr! Fii cu băgare de seamă.. Dacă stărui şi mai vii o dată pe-aici, catârul te va ucide!
Părintele Ioasaf rămase mut de uimire! Îndată ce-şi mai veni în fire, părintele Ioasaf îi spuse nepotului său ce-i zisese şi ce-i prorocise părintele Filaret. Atunci tânărul îi răspunse:
– Dacă părintele Filaret ţi-a prorocit acestea, atunci, unchiule, nu mai cuteza să mai calci pe-aici să mă iei!
(Filaret Konstamonitul)

“Darurile Sfântului Duh”, editura Sophia, 2006 – Darul înaintevederii