RUGĂCIUNEA LITURGICĂ A CREDINCIOSULUI

Cristian Muntean Fara comentarii

RUGĂCIUNEA LITURGICĂ A CREDINCIOSULUI

Pr. Dr. Cristian Muntean, Legea Românească nr.1/2001

De ce n-am recunoaşte că ne învoim foarte rar la rugăciune, ca şi cum ea ne-ar fi impusă de undeva din afară şi n-ar fi izvorul nostru lăuntric ce porneşte sinergie de la noi spre Dumnezeu. Un avvă în Pateric spunea: „Oglinda omului este rugăciunea”, cu gândul de a înţelege nu doar efectul unei astfel de stări ci a pătrunde în profunzimea tainei om – Dumnezeu care se stabileşte prin rugăciune atunci când ea depăşeşte dimensiunea temporalităţii şi ne conduce spre veşnicie căci „Monahul când stă în rugăciune, dacă numai atunci se roagă, unul ca acesta nicidecum se roagă”.

Pregătirea rugăciunii nu se mărgineşte la câteva clipe sau ceasuri care sunt înaintea ei. Nu puţini scriitori ascetici vorbesc de o pregătire îndepărtată sau mai bine zis continuă a rugăciunii. Ea e viaţa lui Dumnezeu ajunsă să ardă în inima omului. Dar până să ajungă la această stare rugăciunea are nevoie de exerciţiu, de efortul nostru zilnic, de stăruinţa noastră. Cât de stăruitor ştim să ne rugăm lui Dumnezeu când avem un necaz, când dorim să ni se împlinească o neputinţă sau să ni se alunge deznădejdea. Şi cât de nestatornici suntem în a-l mulţumi pentru binefacerile pe care, de multe ori, nici nu le sesizăm.

Cât de profetic definea părintele Daniil de la Rarău în volumul: „Sfinţita rugăciune”, sensul rugăciunii ca Amin al Universului: „Când Hristos spune: Eu sunt Alfa şi Omega, El realizează o afirmaţie de cunoaştere de bine. Noi nu ne putem cunoaşte decât în referinţă la altceva. Dumnezeu se cunoaşte pe Sine, prin Sine, în Treime. Când spune: Eu sunt începutul şi Aminul, El se cunoaşte în ceea ce poate fi străin de Sine însuşi în Sine. Adică în Celelalte două Ipostaze, adică a Tatălui şi a Duhului Sfânt. Începutul este Tatăl, Duhul este Aminul Lumii, Rugăciunea este Aminul Lumii. Cu alte cuvinte, Rugăciunea este lucrarea ipostazei Duhului Sfânt.” în această calitate a ei ne capacitează pe noi să ne regăsim ca „temple ale Duhului” prin respiraţia sufletului, în văzduhul dumnezeiesc.

Citeste mai departe…