Povestea zilei, 25-01-2010 – “Nicolai Motovilov”

Povestea zilei Fara comentarii

Nicolai Motovilov

În septembrie 1831 sfântul Serafim din Sarov l-a vindecat pe moşierul Nicolai Alexandrovici Motovilov din eparhia Simbirsk şi Nijegorod.
Omul acesta suferea de reumatism acut, tot trupul fiindu-i foarte slăbit. Picioarele – paralizate, deformate, cu genunchii umflaţi. Coloana şi coastele îi erau pline de răni.
Aflat în starea aceasta de trei ani, ajunse într-o bună zi la Sarov, la sfântul Serafim. Era în data de 5 septembrie. În zilele de 7 şi 8, când se prăznuia Naşterea Maicii Domnului, se întâlni de două ori cu stareţul. În data de 9 îl duseră la schitul sfântului. Îl duceau patru bărbaţi şi încă unul îi ţinea capul. Când i s-a cerut să-l vindece, stareţul i-a spus:
– Nu sunt doctor. Cine vrea să se vindece trebuie să meargă la doctori.
– Am fost pe la cei mai buni doctori, dar nu mi-au fost de nici un ajutor. Nu mai am nici o nădejde să scap de cumplita mea boală. Singura nădejde e mila lui Dumnezeu. Însă, fiindcă sunt păcătos şi nu am îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu, cer sfintele voastre rugăciuni, ca să mă învrednicesc de tămăduire.
– Crezi că Domnul nostru Iisus Hristos este Dumnezeu-Omul şi că Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este pururi fecioară?
– Cred, răspunse Nicolai Motovilov.
– Crezi că Domnul, Care odinioară a tămăduit doar prin cuvântul Său orice neputinţă omenească, poate şi acum, cu aceeaşi uşurinţă, să-i vindece pe cei care-L cheamă în ajutor? Crezi că mijlocirile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu sunt atotputernice şi că prin aceste mijlociri Domnul te va tămădui îndată şi pe deplin?
– Cred din tot sufletul şi din toată inima! Dacă n-aş fi crezut toate acestea, n-aş fi venit acum la sfinţia voastră.
– Dacă crezi acestea, deja eşti vindecat!
– Cum să fiu vindecat, dacă mă ţin cinci oameni şi sfinţia voastră îmi ţineţi mâinile?
– Crede-mă, eşti cu totul sănătos! Lăsaţi-l jos, le spuse apoi oamenilor care-l ţineau pe bolnav.
Apoi l-a ridicat chiar el de umeri, l-a pus să stea în picioare şi i-a zis:
– Ţine-te mai zdravăn şi propteşte-te cu putere în picioare. Iată, aşa! Nu şovăi! Acum eşti pe deplin sănătos… De-ai vedea ce bine stai…
Apoi îşi puse o mână peste mâinile lui Nicolai Motovilov şi cealaltă pe umărul lui, împingându-l uşor spre un brad uriaş, aflat lângă ei.
– Ai văzut, dragul meu, ce bine mergi? Însuşi Hristos a binevoit să te însănătoşească pe deplin. Acum poţi merge bine fără ajutorul meu. De acum înainte vei merge bine mereu.
În acel moment bolnavul s-a simţit acoperit de o putere cerească. Prinzând curaj, a început să calce cu mai multă siguranţă. Atunci Sfântul Serafim îl opri, spunându-i:
– Ajunge! Acum te-ai încredinţat că Domnul te-a vindecat cu totul? Vezi ce minune mare a făcut Dumnezeu cu tine? De-acum să crezi mereu în El fără a te îndoi deloc. Să nădăjduieşti în pronia Lui, să-L iubeşti din toată inima şi să-i mulţumeşti împărătesei cerurilor pentru mijlocirile ei… Însă, fiindcă încercarea aceasta, prin care ai trecut timp de trei ani, te-a slăbit, să nu mergi mult, ci puţin de fiecare dată. Şi ai grijă de sănătatea ta, care e cel mai preţios dar pe care ţi l-a dat Dumnezeu.
(Sfântul Serafim din Sarov)

“Darurile Sfântului Duh”, editura Sophia, 2006 – Darul tămăduirii