Recenzie: RĂZVAN TEODORESCU, „Picătura de Istorie”

1:22 pm Cristian Muntean                                                     

Recenzie: RĂZVAN TEODORESCU, „Picătura de Istorie”,

EDITURA FUNDAŢIEI CULTURALE ROMÂNE, BUCUREŞTI, 1999, 303 P

Pr. Dr. Cristian Muntean, Legea Românească nr. 4/1999

Prestigioasa Editură a Fundaţiei Culturale Române care a editat de câţiva ani numeroase cărţi de ţinută, ne reţine atenţia, de această dată, nu numai cu un titlu incitant – Picătura de istorie – dar şi cu un nume de referinţă în cultura română – academicianul Răzvan Theodorescu. Scrisă în verva şi temperamentul autorului cartea prezintă „printre picături” varii probleme istorice pornind de la explicarea unui secol hotărâtor în recunoaşterea şi dezvoltarea creştinismului – sec. IV, ce a pus serioase probleme expresiei doctrinare a Bisericii Creştine, măcinată de atâtea persecuţii exterioare şi provocată în interior de erezii. Această „facere a Europei” în care autorul îi identifică întemeietorii în Aristotel pentru Occident şi Platon pentru Orient, este modelul Europei contemporane. „Ideea Europeană” se zăreşte printre picăturile de istorie aducând în atenţia cititorului momente esenţiale ale „onticului european”, de la „Pater Europae” cum este considerat Ca-rol cel Mare la „Convertirile est-europene”: bulgarii în cea de-a doua jumătate a sec. al IX-lea, ruşii în sec. X, ungurii la începutul celui de-al XI-lea secol şi sârbii. Nelăsându-şi la o parte vocaţia, istoricul de artă prezintă monumentele reprezentative provocate de aceste împrejurări istorice, evocând şi realitatea românească ce nu se bucura de un „monumentum princeps” dar excela ca stăruinţă culturală.

Cartea este alcătuită din articole publicate între 1992 şi 1998 în diferite reviste de cultură. Nu ne propunem o analiză sistematică a fiecărui titlu, pentru că nici nu ar fi posibilă, ci doar semnalăm această apariţie cu modestia autorului care „ne-a mai scris câte ceva”.

Este de remarcat distincţia faţă de creştinismul nostru „popular şi latin” ca însemn al identităţii culturale româneşti, „o lume a cumpănirii şi a toleranţei, carteziană – avânt la letre, şuguind cu sfinţii şi râzând bonom de isprăvile satanei în cărţile şi în zugrăvelile populare cu atâtea Judecăţi de Apoi”. Nu poate să nu ne mişte frumuseţea unei concluzii care ne obligă: „Suntem, în fond, cea mai luminoasă lecţie despre posibila vieţuire în calea tuturor răutăţilor”. Preocuparea pentru locul nostru în lume şi soarta romanităţii este o altă „faţetă” a acestei cărţi. Apartenenţa est-europeană trebuie să ne-o asumăm fără complexe. Suntem în plus – spune d-nul Theodorescu – latinii Răsăritului aducând puţin din rigoarea relaxată a Romei în acest spaţiu al tranzacţiilor politice perpetue, al zăbavei prelungite dar fecunde, al gestului totalitar şi dominator al strălucirilor crepusculare, al jertfelor inutile sau superbe, al misterului şi al extazului ortodoxiei.

Când vorbim de integrarea europeană trebuie să avem în vedere criteriul cultural religios pentru că într-o Europă a naţiunilor libere şi egale, acest caracter naţional al ortodoxiei înseamnă un imens avantaj dacă este exploatat onest. Ortodoxia poate fi polarizantă – spune autorul – mai ales prin caracterul său inconfundabil de unică ortodoxie latină unind raţionalismul cu elanul mistic.

Vastitatea peisajului istoric se completează reuşit cu „infuziile” literare sau artistice provocând imaginea erudiţiei prin minuţiozitatea detaliilor. Este un alt mod de a face istorie dincolo de tratate şi compendii care nu lezează adevărul istoric ci-1 îmbracă în „hlamida” contemporaneităţii.

Să-i mulţumim d-nului Răzvan Theodorescu pentru acest „taifas” la care ne invită pe fiecare în parte şi pe toţi deopotrivă.

Lasa un comentariu

Comentariul tau

Nota: Nu trimiteti comentariul de mai multe ori. Toate comentarile sunt moderate. Vor aparea dupa aprobarea administratorului.

Poti folosi si tagurile acestea: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>