Recenzie: Mihai Cimpoi:„BRÂNCUŞI, POET AL NE-SFÂRŞIRII”

Cristian Muntean Fara comentarii

Recenzie: Mihai Cimpoi:„BRÂNCUŞI, POET AL NE-SFÂRŞIRII”

Chişinău, 2001, 118 p.

Pr. Dr. Cristian Muntean, Legea Românească nr. 2/2002

Personalitate distinctă a culturii basarabene contemporane, recunoscut ca atare de Academiile de la Chişinău şi Bucureşti care l-au înscris între membrii lor, Mihai Cimpoi este cărturarul deplin provenit din pământul dintre Prut şi Nistru care se alătură cercetării culturii româneşti şi a românilor de pretutindeni impunând conceptul unei singure culturi a tuturor românilor. (V. Crăciun).

Cartea domnului Cimpoi aduce în spaţiul românesc o nouă perspectivă de înţelegere a dimensiunii spirituale brâncuşiene proiectând în universal personalitatea puternică a lui Brâncuşi prin întreaga sa operă.

Având la bază o solidă bibliografie universală şi română eseul domnului Cimpoi defineşte arta brâncuşiană ca una a esenţelor descoperite prin sensul naturalităţii care pentru Brâncuşi este menit să apere inocenţa stării de cunoştinţă primordială, după cum afirma şi Herbert Read în Istoria picturii moderne.

Brâncuşi împacă vechiul, anticul cu modernul, realizând o sinteză unică. El nu surprindea mişcarea ci principiul generator al mişcării.

Autorul îl descoperă pe Brâncuşi ca poet al fiinţei, al ne-sfârşirii, un poet care ne propune o rostire esenţială a fiinţei, materializată sculptural prin metafore şi simboluri. Domnul Cimpoi ne face să înţelegem la Brâncuşi drumul existenţei cu sfârşitul lui înţeles ca început, coborând în formele fundamentale ale proto-istoriei. El exprimă naturalul şi supranaturalul prin el însuşi, aşa cum presupune antropomorfismul autentic.

Domnul Cimpoi ne actualizează dimensiunea filosofică a creaţiei brâncuşiene în care Brâncuşi recompune principiul helenic al kalokagatiei, al binelui şi frumosului natural.

Un capitol aparte îl reprezintă – Brâncuşi şi poeţii români – care pregăteşte oarecum următorul capitol – Eminescu, Brâncuşi şi ideea ne-şfârşirii.

Citeste mai departe…