Povestea zilei, 16-02-2014 – “Invatati toate neamurile”

Povestea zilei Fara comentarii

– Domnul Hristos a spus: „Nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel” (Matei 15, 29), iar din pilda cu cei chemaţi la nuntă care n-au vrut să vină (Matei 22,1-14) înţelegem că păgânii au fost chemaţi la creştinism datorită refuzului evreilor de a-L primi pe Domnul Hristos. Ce s-ar fi întâmplat cu păgânii dacă evreii L-ar fi primit pe Domnul Hristos? Ar mai fi avut acces la creştinism?

– Nu ştim. Noi ştim ce ni se spune, nu ştim ce s-ar fi putut întâmpla. Ceea ce ştim noi este că Domnul Hristos le-a spus ucenicilor, în episodul cu femeia canaaneancă: „Nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel”. În primă trimitere, au fost avuţi în vedere evreii, iar după aceea şi ceilalţi, cu vremea, pentru că Domnul Hristos, în Evanghelia de la Matei, are cuvintele: „Mi s-a dat toată puterea în cer şi pe pământ. Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile (…) învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă; şi iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacurilor” (Matei 28, 19-20). Deci avem cuvinte spuse de Domnul Hristos cu diferite ocazii şi în sensul că a fost trimis către oile cele pierdute ale casei lui Israel, dar şi că a fost trimis către toţi; numai că aceste cuvinte Domnul Hristos le-a spus în diferite împrejurări.

arhim. Teofil Părăian – Din ospăţul credinţei

Povestea zilei, 15-02-2014 – “Traducianismul, creationsimul si preexistentialismul”

Povestea zilei Fara comentarii

– În Teologia dogmatică sunt prezentate mai multe teorii privind transmiterea sufletului de la părinţi la copii. Dumneavoastră spre care înclinaţi?

– Spre creaţionism. Sunt trei teorii, de fapt: traducianismul, creaţionismul şi preexistenţialismul. Preexistenţialismul susţine că Dumnezeu a creat toate sufletele de la începutul existenţei umane şi trimite în lume, prin părinţi, sufletul pentru fiecare fiinţă care se naşte; traducianismul susţine că Dumnezeu creează sufletele din sufletele părinţilor, iar creaţionismul – că Dumnezeu creează sufletele când e necesar să vină cineva în lumea aceasta. Acuma, acestea sunt păreri ale oamenilor, sunt lucruri pe care noi nu le putem dovedi, nu le putem urmări… doar atâta, că oamenii îşi dau o părere. Noi ştim că la slujbele noastre se spune: „Cela ce cu mâna dintru nefiinţă m-ai zidit şi cu chipul Tău cel dumnezeiesc m-ai cinstit, dar pentru călcarea poruncii iarăşi m-ai întors în pământ, din care am fost luat, la cel după asemănare mă ridică, cu frumuseţea cea dintâi iarăşi împodobindu-mă”; sau: „Chipul măririi Tale celei negrăite sunt, măcar că port rănile păcatelor; miluieşte zidirea Ta, Stăpâne, şi o curăţeşte cu îndurarea Ta şi moştenirea cea dorită dăruieşte-mi, făcându-mă pe mine iarăşi cetăţean raiului”. Deci credinţa noastră este că Dumnezeu ne-a creat. Cum? Dumnezeu ştie.

arhim. Teofil Părăian – Din ospăţul credinţei

Povestea zilei, 14-02-2014 – “Ia aminte la tine”

Povestea zilei 1 Comentariu

Din cuvintele avvei Antonie
Cuvântul 4:

„Fă-mă Doamne să ştiu pentru ce
sunt săraci şi bogaţi şi robie;
pentru ce unii mor în pruncie
în timpu’n care alţii prea mult îmbătrânesc;
de ce nedrepţii se îmbogăţesc
iar drepţii mor mai toţi în sărăcie?
„-Bietul meu muritor… lasă-Mi Mie
judecăţile ce îţi sunt de prisos.
Mai cu folos
şi cu mai multă rodire spre bine,
ţi-ar fi de-ai lua aminte la tine.”

pr. Trandafir Vid – De dragul păcătoșilor