Povestea zilei, 18-02-2014 – “Ce se intelege prin virtute”

Povestea zilei Fara comentarii

– Ce se înţelege prin „virtute”?

– Prin „virtute” se înţelege deprinderea în bine, fapta bună mereu repetată, care ajunge la o deprindere statornică în bine. Adică bunătate, iubire, nădejde, credinţă, răbdare… sau cele pe care le pomeneşte Sfântul Apostol Pavel în Epistola I către Corinteni, în capitolul 13: „Dragostea rabdă îndelung, dragostea este plină de bunătate, dragostea nu ştie de pizmă (deci de invidie), nu se laudă, nu se trufeşte, dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie (deci are blândeţe), nu pune la socoteală răul (nu-i pomenitoare de rău), nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea niciodată nu cade”. Deci toate acestea sunt virtuţi, adică deprinderi în bine întemeiate pe darul lui Dumnezeu şi pe strădania omului.

arhim. Teofil Părăian – Din ospăţul credinţei