Povestea zilei, 3-10-2014 – “Trei lucruri”

Povestea zilei Fara comentarii

Din cuvintele avvei Grigorie Teologul
Cuvintele 1 și 2:

„Trei lucruri ne cere Dumnezeu Savaot:
omul tot
ce s-a curăţit prin botezul cel sfânt,
pe pământ
are a păzi credinţa dreaptă cea de la suflet,
adevărul de la limbă şi cuget
şi curăţenia de la trup …
… înfrânarea ispitelor,
a patimilor!
Căci celor ce păcătuiesc plini de voinţă
întreaga viaţă doar o zi le e-n fiinţă”

pr. Trandafir Vid – De dragul păcătoșilor