Pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Stelian Paflagonul

Acatiste, Sinaxar Fara comentarii

Acesta a fost închinat lui Dumnezeu încă din pântecele maicii sale şi s-a făcut lăcaş Duhului Sfânt. Că, împărţindu-şi la săraci bogăţia ce avea şi făcându-se monah, covârşea pe toţi prin aspra lui vieţuire şi ostenicioasa sihăstrie. S-a dus apoi în pustie şi petrecea într-o peşteră şi primea hrană printr-un înger. Acolo, s-a învrednicit însă de darul doctorilor fără de arginţi şi tămăduia multe şi grele suferinţe, mai ales pe timp de molime, când mureau mulţi copii. Iubea mult copiii şi a fost sprijinitorul şi ajutătorul lor şi izbăvea din boală pe mulţi copii bolnavi, când părinţii lor chemau numele Sfântului într-ajutor. Deci, pururea pomenitul Stelian, aşa vieţuind, vindecări şi multe minuni săvârşind, la adânci bătrâneţi s-a mutat către Domnul.

Pomenirea Sfintei Muceniţe Ecaterina

Acatiste, Sinaxar 1 Comentariu

Această Sfântă a trăit pe vremea lui Maximian, cel ce domnea împreună cu Diocleţian. S-a născut în Alexandria, fiind fiică de neam împărătesc. Deşteaptă, frumoasă, crescută în belşug, Sfânta Ecaterina a dobânit cunoştinţe rare şi multă învăţătură, ajungând, foarte de tânără, printre cei mai de seamă înţelepţi ai vremii sale. A cunoscut, astfel, scrierile lui Virgiliu, Esculap şi Hipocrate, ale lui Aristotel şi Platon şi ale altor înţelepţi asemenea lor, a cunoscut tot meşteşugul marilor cuvântători şi grăia în multe limbi străine. Dar osebit de toate aceste învăţături, Sfânta era şi o luminată creştină, cunoscând Sfânta Scriptură şi străduindu-se să vieţuiască după poruncile Domnului Hristos, pe Care Îl iubea ca o logodnică, socotindu-L Mirele sufletului său.

 122383_sfanta_ecaterina.jpg

În zilele prigoanei pornite împotriva creştinilor de împăratul Diocleţian, sosind Maximian în Alexandria Egiptului, a fost prinsă şi Sfânta Ecaterina pentru mărturisirea ei cea în Hristos. Deci, a fost pusă la bătăi grele şi la sângeroase chinuri, din care a ieşit nevătămată. Asemenea între alte pedepse, Sfânta a fost silită de Maximian să se înfrunte cu o adunare de filosofi păgâni, ca să dovedească în faţa poporului deşertăciunea zeilor. Iar ea, ruşinându-i pe toţi, cu înţelepciune şi cu bună grăire, i-a înduplecat pe cei o sută cincizeci de învăţaţi să creadă în Hristos, încât, stăruind ei în mărturisirea credinţei, au fost arşi în foc. În cele din urmă, scăpând ea ca prin minune de învârtirea cea ucigătoare a roatei, a fost osândită să i se taie capul şi aşa a luat cununa mărturisirii. Trupul ei se află la mănăstirea Sfânta Ecaterina, pe muntele Sinai.

M. Moise-Acatistul Marii Mucenite Ecaterina

Asculta mai multe audio diverse

Replica Mens Cartier Watches With Leather Bracelet
Purchase Cheap Designer Replica Mens Watches
Purchase Discounted Designer Replica Unisex Tag Heuer Watches With Leather Bracelet
Buy Fake Ladies Rolex Watches With Stainless Steel Bracelet
Cheap Fake Unisex Hublot Big Bang Gold Watches With Leather Bracelet
Fake Cartier Watches
Buy Discounted Replica Ladies Breitling Bentley Motors Chronograph Steel Watches With Ceramic Bracelet
Purchase Cheap Fake Mens Audemars Piguet Watches With Ceramic Bracelet
Cheap Designer Replica Unisex Adolph Lange And Sohne Datograph Watches With Leather Bracelet
Cheap Designer Replica Rolex Oyster Perpetual Date GMT Master Watches With Ceramic Bracelet
Cheap Watches With Leather Bracelet
Purchase Unisex Panerai Watches With Ceramic Bracelet
Purchase Rolex Watches With Ceramic Bracelet
Purchase Discounted Hublot Big Bang Steel Watches With Ceramic Bracelet
Purchase Rolex Oyster Perpetual Date GMT Master Watches With Ceramic Bracelet
Buy Cheap Designer Replica Breitling Watches With Stainless Steel Bracelet
Buy Discounted Fake Watches
Discounted Unisex Rolex Watches With Ceramic Bracelet
Purchase Discounted Designer Replica Hublot Big Bang Steel Watches With Ceramic Bracelet
Discounted Fake Ladies Audemars Piguet Watches With Stainless Steel Bracelet
Cheap Designer Replica Mens Omega Watches With Stainless Steel Bracelet
Purchase Designer Replica Unisex Rolex Oyster Perpetual Daytona Cosmograph Watches With Leather Bracelet
Cheap Mens Breitling Bentley Watches With Leather Bracelet
Cheap Replica Omega Watches With Ceramic Bracelet
Purchase Cheap Fake Adolph Lange And Sohne Datograph Watches
Replica Mens Cartier Watches
Buy Fake Mens Omega Watches With Stainless Steel Bracelet
Buy Cheap Designer Replica Ladies Breitling Bentley Motors Chronograph Steel Watches
Replica Rolex Watches With Leather Bracelet
Buy Discounted Fake Unisex Panerai Watches With Stainless Steel Bracelet
Discounted Unisex Omega Watches With Ceramic Bracelet
Buy Discounted Designer Replica Mens Hublot Big Bang Gold Watches With Leather Bracelet
Buy Discounted Fake Breitling Bentley Motors Watches
Purchase Cheap Unisex Rolex Oyster Perpetual Date GMT Master Watches With Ceramic Bracelet
Fake Mens Tag Heuer Watches With Leather Bracelet
Purchase Replica Unisex Rolex Oyster Perpetual Date GMT Master Watches With Ceramic Bracelet
Purchase Discounted Fake Adolph Lange And Sohne Datograph Watches With Ceramic Bracelet
Cheap Fake Unisex Rolex Oyster Perpetual Daytona Cosmograph Watches With Ceramic Bracelet
Cheap Replica Omega Watches With Stainless Steel Bracelet
Purchase Cheap Fake Hublot Big Bang Steel Watches With Ceramic Bracelet
Discounted Replica Tag Heuer Watches With Ceramic Bracelet
Purchase Fake Ladies Rolex Oyster Perpetual Daytona Cosmograph Watches With Ceramic Bracelet
Buy Replica Panerai Watches With Ceramic Bracelet
Buy Cheap Ladies Breitling Bentley Watches With Leather Bracelet
Replica Ladies Cartier Watches With Leather Bracelet
Buy Cheap Mens Breitling Bentley Motors Watches
Designer Replica Unisex Hublot Watches
Discounted Fake Mens Breitling Bentley Motors Chronograph Steel Watches With Ceramic Bracelet
Purchase Discounted Replica Mens Cartier Watches With Leather Bracelet
Buy Designer Replica Rolex Oyster Perpetual Date GMT Master Watches With Ceramic Bracelet
Replica Mens Adolph Lange And Sohne Datograph Watches With Ceramic Bracelet
Purchase Cheap Ladies Tag Heuer Watches
Cheap Fake Ladies Audemars Piguet Watches With Stainless Steel Bracelet
Purchase Discounted Fake Unisex Omega Watches With Ceramic Bracelet
Cheap Ladies Watches
Buy Cheap Designer Replica Watches With Stainless Steel Bracelet
Cheap Replica Unisex Hublot Watches With Leather Bracelet
Buy Designer Replica Ladies Hublot Watches With Leather Bracelet
Purchase Cheap Replica Mens Adolph Lange And Sohne Datograph Watches
Buy Discounted Unisex Adolph Lange And Sohne Datograph Watches With Leather Bracelet
Buy Cheap Fake Unisex Breitling Bentley Watches With Leather Bracelet
Buy Discounted Designer Replica Mens Rolex Oyster Perpetual Daytona Cosmograph Watches With Ceramic Bracelet
Buy Discounted Fake Watches With Ceramic Bracelet
Fake Unisex Adolph Lange And Sohne Datograph Watches With Stainless Steel Bracelet
Mens Cartier Watches
Purchase Cheap Fake Unisex Tag Heuer Watches With Leather Bracelet
Purchase Ladies Omega Watches
Purchase Designer Replica Ladies Adolph Lange And Sohne Datograph Watches With Stainless Steel Bracelet
Discounted Mens Panerai Watches With Ceramic Bracelet
Discounted Fake Ladies Rolex Watches With Ceramic Bracelet
Buy Ladies Watches
Tag Heuer Watches With Ceramic Bracelet
Buy Replica Mens Adolph Lange And Sohne Datograph Watches
Buy Discounted Replica Cartier Watches With Ceramic Bracelet
Buy Discounted Designer Replica Rolex Watches With Stainless Steel Bracelet
Discounted Designer Replica Ladies Watches
Purchase Discounted Mens Watches
Purchase Discounted Fake Mens Audemars Piguet Watches With Stainless Steel Bracelet
Buy Ladies Breitling Bentley Watches With Leather Bracelet
Purchase Mens Adolph Lange And Sohne Datograph Watches With Ceramic Bracelet
Buy Discounted Replica Unisex Panerai Watches With Ceramic Bracelet
Buy Designer Replica Watches With Ceramic Bracelet
Discounted Replica Ladies Adolph Lange And Sohne Datograph Watches With Leather Bracelet
Purchase Fake Mens Breitling Bentley Watches With Stainless Steel Bracelet
Cheap Replica Breitling Watches With Stainless Steel Bracelet
Buy Cheap Replica Unisex Watches With Ceramic Bracelet
Purchase Discounted Unisex Rolex Oyster Perpetual Daytona Cosmograph Watches With Leather Bracelet
Purchase Discounted Replica Ladies Omega Watches With Stainless Steel Bracelet
Buy Mens Breitling Watches With Stainless Steel Bracelet
Replica Ladies Omega Watches With Stainless Steel Bracelet
Purchase Replica Audemars Piguet Watches With Leather Bracelet
Buy Fake Mens Rolex Oyster Perpetual Daytona Cosmograph Watches With Ceramic Bracelet
Discounted Designer Replica Mens Tag Heuer Watches With Stainless Steel Bracelet
Buy Fake Unisex Rolex Oyster Perpetual Daytona Cosmograph Watches With Ceramic Bracelet
Cheap Fake Audemars Piguet Watches With Stainless Steel Bracelet
Discounted Replica Ladies Adolph Lange And Sohne Datograph Watches
Buy Discounted Designer Replica Mens Omega Watches With Ceramic Bracelet
Discounted Replica Unisex Hublot Big Bang Steel Watches
Purchase Cheap Fake Ladies Hublot Big Bang Steel Watches With Ceramic Bracelet
Buy Cheap Replica Unisex Cartier Watches With Stainless Steel Bracelet
Replica Breitling Bentley Watches With Stainless Steel Bracelet

Cuvant despre Pafnutie monahul, cum a mantuit acesta pe un talhar

Sinaxar Fara comentarii

Pafnutie monahul, alegându-şi viaţa pustnicească, niciodată nu gusta vin. Iar, umblând el odată prin pustie, a aflat nişte tâlhari şi aceştia beau vin. Însă l-a cunpscut pe el vătaful tâlharilor şi ştia că nu bea vin. Dar, văzându-l pe el slăbit de multe osteneli, i-a umplut un pahar de vin, iar în cealaltă mână a luat sabia şi a zis stareţului: “De nu-l vei bea, apoi te voi ucide pe tine”. Deci, cunoscând stareţul cu duhul că prin aceasta îl va câştiga pe el pentru Dumnezeu, luând paharul l-a băut. Iar vătaful de tâlhari i-a zis: “Iartă-mă, părinte, că te-am supărat pe tine”. Şi i-a zis stareţul: “Cred că Dumnezeu, pentru acest pahar, va face milă cu tine şi în veacul de acum şi în cel ce va să fie”. Şi, umilindu-se tâlharul, a grăit bătrânului: “Cred în Dumnezeu şi de acum nu voi mai face strâmbătate niciodatăm nici nu voi jefui, nici nu voi mai ucide, ci voi merge împreună cu tine şi mă voi pocăi de păcatele mele”. Deci, lăsând pe tovarăşii săi, a mers cu stareţul şi şi-a mântuit sufletul său, vieţuind în pocăinţă.

Sursa: Proloagele, luna noiembrie, ziua 24.


Buy Replica Mens Audemars Piguet Watches With Stainless Steel Bracelet
Buy Discounted Designer Replica Mens Adolph Lange And Sohne Datograph Watches
Cheap Mens Breitling Bentley Motors Watches
Cheap Replica Unisex Audemars Piguet Watches With Ceramic Bracelet
Buy Discounted Mens Rolex Watches With Ceramic Bracelet
Buy Cheap Designer Replica Mens Cartier Watches With Ceramic Bracelet
Purchase Cheap Replica Audemars Piguet Watches With Stainless Steel Bracelet
Buy Cheap Ladies Omega Watches With Stainless Steel Bracelet
Purchase Discounted Designer Replica Unisex Tag Heuer Watches
Designer Replica Ladies Watches
Buy Replica Ladies Adolph Lange And Sohne Datograph Watches With Leather Bracelet
Replica Audemars Piguet Watches
Buy Cheap Replica Mens Watches With Stainless Steel Bracelet
Designer Replica Unisex Breitling Bentley Motors Watches
Replica Ladies Audemars Piguet Watches
Buy Cheap Replica Mens Panerai Watches With Leather Bracelet
Buy Designer Replica Ladies Audemars Piguet Watches With Ceramic Bracelet
Replica Ladies Rolex Watches With Ceramic Bracelet
Replica Ladies Adolph Lange And Sohne Datograph Watches With Ceramic Bracelet
Buy Replica Unisex Audemars Piguet Watches With Ceramic Bracelet
Purchase Cheap Mens Panerai Watches With Stainless Steel Bracelet
Buy Ladies Watches With Leather Bracelet
Buy Cheap Replica Unisex Omega Watches With Stainless Steel Bracelet
Cheap Replica Ladies Adolph Lange And Sohne Datograph Watches
Buy Fake Mens Omega Watches With Ceramic Bracelet
Cheap Designer Replica Unisex Cartier Watches
Purchase Discounted Designer Replica Breitling Bentley Watches With Stainless Steel Bracelet
Discounted Fake Unisex Cartier Watches
Replica Ladies Hublot Watches With Ceramic Bracelet
Discounted Replica Unisex Audemars Piguet Watches With Ceramic Bracelet
Cheap Mens Panerai Watches With Ceramic Bracelet
Cheap Fake Ladies Rolex Oyster Perpetual Daytona Cosmograph Watches With Ceramic Bracelet
Discounted Replica Unisex Rolex Watches With Ceramic Bracelet
Cheap Ladies Breitling Watches With Stainless Steel Bracelet
Purchase Fake Ladies Breitling Bentley Watches With Stainless Steel Bracelet
Buy Cheap Fake Mens Rolex Oyster Perpetual Daytona Cosmograph Watches With Ceramic Bracelet
Designer Replica Rolex Oyster Perpetual Date GMT Master Watches With Ceramic Bracelet
Purchase Cheap Designer Replica Unisex Rolex Watches With Ceramic Bracelet
Purchase Discounted Ladies Tag Heuer Watches
Buy Discounted Designer Replica Unisex Breitling Bentley Watches With Leather Bracelet
Cheap Fake Mens Hublot Watches
Purchase Replica Mens Tag Heuer Watches With Leather Bracelet
Buy Ladies Hublot Big Bang Steel Watches
Purchase Fake Unisex Breitling Watches With Stainless Steel Bracelet
Buy Cheap Mens Rolex Watches With Ceramic Bracelet
Purchase Designer Replica Unisex Omega Watches With Stainless Steel Bracelet
Purchase Cheap Fake Ladies Breitling Bentley Watches With Stainless Steel Bracelet
Buy Cheap Fake Panerai Watches With Leather Bracelet
Purchase Discounted Fake Adolph Lange And Sohne Datograph Watches With Stainless Steel Bracelet
Purchase Fake Mens Watches With Leather Bracelet
Buy Discounted Designer Replica Ladies Omega Watches With Ceramic Bracelet
Discounted Replica Mens Breitling Bentley Watches With Stainless Steel Bracelet
Designer Replica Ladies Hublot Big Bang Gold Watches With Leather Bracelet
Purchase Unisex Hublot Big Bang Gold Watches With Stainless Steel Bracelet
Buy Discounted Designer Replica Ladies Cartier Watches With Stainless Steel Bracelet
Replica Ladies Breitling Bentley Watches With Stainless Steel Bracelet
Buy Discounted Replica Breitling Watches With Stainless Steel Bracelet
Purchase Fake Mens Breitling Bentley Motors Watches With Ceramic Bracelet
Purchase Cheap Replica Ladies Omega Watches With Ceramic Bracelet
Buy Discounted Fake Audemars Piguet Watches With Ceramic Bracelet
Purchase Fake Hublot Watches With Ceramic Bracelet
Buy Cheap Mens Hublot Watches With Leather Bracelet
Cheap Unisex Hublot Watches
Buy Cheap Fake Mens Adolph Lange And Sohne Datograph Watches With Leather Bracelet
Purchase Discounted Cartier Watches With Leather Bracelet
Buy Cheap Fake Unisex Hublot Big Bang Steel Watches
Buy Replica Tag Heuer Watches With Ceramic Bracelet
Purchase Unisex Breitling Bentley Motors Watches With Ceramic Bracelet
Purchase Cheap Designer Replica Ladies Panerai Watches With Stainless Steel Bracelet
Purchase Cheap Unisex Breitling Bentley Motors Chronograph Steel Watches With Ceramic Bracelet
Purchase Discounted Replica Mens Adolph Lange And Sohne Datograph Watches With Stainless Steel Bracelet
Purchase Cheap Designer Replica Unisex Omega Watches With Ceramic Bracelet
Purchase Designer Replica Unisex Rolex Watches With Stainless Steel Bracelet
Discounted Replica Unisex Audemars Piguet Watches With Stainless Steel Bracelet
Buy Designer Replica Watches With Stainless Steel Bracelet
Buy Discounted Replica Unisex Tag Heuer Watches With Ceramic Bracelet
Purchase Replica Ladies Hublot Watches With Ceramic Bracelet
Designer Replica Hublot Big Bang Gold Watches With Stainless Steel Bracelet
Purchase Cheap Designer Replica Unisex Rolex Oyster Perpetual Daytona Cosmograph Watches With Ceramic Bracelet
Cheap Fake Ladies Rolex Watches With Ceramic Bracelet
Cheap Watches
Purchase Designer Replica Unisex Hublot Watches With Stainless Steel Bracelet
Designer Replica Ladies Rolex Oyster Perpetual Date GMT Master Watches With Ceramic Bracelet
Buy Discounted Mens Omega Watches With Stainless Steel Bracelet
Buy Cheap Fake Unisex Breitling Bentley Motors Watches
Replica Panerai Watches With Ceramic Bracelet
Buy Cheap Ladies Hublot Big Bang Gold Watches With Leather Bracelet
Cheap Replica Mens Audemars Piguet Watches With Stainless Steel Bracelet
Buy Cheap Fake Panerai Watches
Purchase Discounted Replica Ladies Adolph Lange And Sohne Datograph Watches With Stainless Steel Bracelet
Discounted Fake Ladies Audemars Piguet Watches With Ceramic Bracelet
Buy Discounted Designer Replica Ladies Rolex Watches With Stainless Steel Bracelet
Buy Discounted Mens Hublot Watches
Purchase Ladies Rolex Watches With Ceramic Bracelet
Cheap Designer Replica Ladies Rolex Oyster Perpetual Date GMT Master Watches With Ceramic Bracelet

Viata Cuviosului MOISE UNGURUL

Sinaxar Fara comentarii

CUVIOSUL MOISE UNGURUL
(26 Iulie/8 August)

Necuratul vrăjmaş s-a obişnuit ca să ridice război împotriva omului mai mult prin patima cea necurată a desfrânării, pentru ca omul să se întunece prin acea spurcăciune şi să nu privească în toate lucrurile lui spre Dumnezeu, de vreme ce numai cei curaţi cu inima vor vedea pe Dumnezeu. Asupra acestui război nevoindu-se mai mult decât alţii, fericitul Moise a pătimit rău din destul, ca un bun ostaş al lui Hristos, până ce a biruit desăvârşit puterea necuratului vrăjmaş, iar nouă ne-a lăsat pildă viaţa lui binecuvântată.

Fericitul Moise era de neam ungur şi iubit binecredinciosului, Sfântului şi răbdătorului de chinuri domn al Rusiei, Boris. Aceluia îi slujea împreună cu fratele său, Gheorghe, care a fost ucis la râul Alti împreună cu Sfântul Boris, de către ostaşii lui Sviatopolc cel fără de Dumnezeu, care i-au tăiat capul, pentru gherdanurile cele de aur pe care le pusese pe dânsul Sfântul Boris. Deci fericitul Moise, izbăvin-du-se singur de moarte, s-a dus în cetatea Kievului, la Predislava, sora lui Iaroslav, şi s-a ascuns acolo de frica lui Sviatopolc, rugându-se lui Dumnezeu cu dinadinsul, până ce a venit dreptcredinciosul domn Iaroslav, mânat fiind de jalea uciderii fratelui său, şi a biruit pe Sviatopolc cel fără de Dumnezeu.

Deci când Sviatopolc, scăpând în pământul leşesc, s-a întors iarăşi cu Boleslav şi a izgonit pe Iaroslav, atunci el a rămas în Kiev, iar Boleslav, întorcându-se în pământul său, a luat cu dânsul în robie pe două surori ale lui Iaroslav şi pe mulţi boieri de-ai lui, cu care a dus şi pe acest fericit Moise, ferecat cu fiare grele de mâini şi de picioare şi păzit cu tărie; pentru că era puternic la trup şi frumos la faţă.

Citeste mai departe…

Sfinti sapte Tineri din Efes: Maximilian, Exacustodian, Iamvlih, Martinian, Dionisie, Ioan si Constantin.

Sinaxar Fara comentarii

Sfinti sapte Tineri din Efes: Maximilian, Exacustodian, Iamvlih, Martinian, Dionisie, Ioan si Constantin.

(4 august)

Imparatul Deciu (250), venit din Occident, odata ajuns la Efes, dadu ordin intregii populatii sa se adune in temple pentru a se inchina idolilor. In a treia zi a sarbatorilor organizate cu aceasta ocazie, imparatul ordona arestarea tuturor Crestinilor. Evreii si pagânii din oras ajutara cu sârguinta pe soldati sa duca in piata publica pe toti credinciosii, pentru a-i obliga sa aduca sacrificii idolilor. Multi cedara in fata perspectivei torturilor, in timp ce aceia care refuzau sa se supuna erau omorâti fara mila. In fata acestor demonstratii de cruzime, Maximilian, fiul prefectului orasului, si alti sase tineri din familii bune, care serveau in armata [în versiunile cele mai vechi ei apar ca tineri soldati, dar mai târziu fura prezentati ca niste copii, in special in traditia iconografica] se intristau si varsau multe lacrimi, nu atât pentru suferintele mucenicilor cât pentru pierderea sufletelor celor care se supuneau cedând imparatului. De câte ori era anuntata sarbatoarea unui sacrificiu, ei se retrageau in biserica pentru a se ruga ; dar aceasta atitudine nu scapa din vedere pagânilor, care se dusera sa îi denunte imparatului. Cu ochii inca plini de lacrimi si prinsi in tot felul de legaturi, fura târâti la palat. Maximilian vorbi in numele tuturor, pentru a raspunde imparatului, care le puse intrebari asupra motivului nesupunerii lor : “Noi avem, spuse acesta, un Dumnezeu, a carui slava umple cerul si pamântul, noi Îi dam in dar jertfa tainica a marturisirii credintei noastre si a neâncetatelor noastre rugaciuni !”.

Citeste mai departe…

Canonizarea Sfântului Voievod Ştefan cel Mare

Articole, Sinaxar Fara comentarii

(† 2 iulie)

Pentru a înţelege moti­vaţiile generale care au dus la trecerea în rândul sfinţilor a acestui „domn mai presus de orice laudă“, cum îl caracteriza Dimitrie Cantemir pe voievodul Ştefan cel Mare, este necesar să cunoaştem principiile care stau la baza oricărei canonizări. Pentru a fi trecută în rândul sfinţilor o persoană, Biserica Ortodoxă verifică împlinirea următoarelor condiţii:

1.  Ortodoxia neîndoielnică a credinţei,

2.   Proslăvirea  ei  de  către Domnul cel puţin printr-unul din următoarele daruri sau puteri:
a) puterea de a suferi moartea martirică pentru dreapta credinţă,
b) puterea de a înfrunta orice primejdii   sau   chinuri   pentru mărturisirea   dreptei   credinţe, până la moarte,
c) puterea de a-şi închina viaţa celei mai desăvârşite trăiri morale şi religioase,
d) puterea de a săvârşi minuni în viaţă sau după moarte,
e) puterea de a apăra şi de a sluji cu un devotament eroic credinţa în Biserica Ortodoxă.

3.  Răspândirea miresmei de sfinţenie după moartea acesteia şi  confirmarea  ei  prin  cultul spontan pe care i-l acordă poporul credincios, numărându-l în rând cu sfinţii.

Citeste mai departe…

Recomandari in duminica Sfintilor Romani

Sfinti Romani, Sinaxar Fara comentarii

Ianuarie
Sfantul Ierarh Bretanion al Tomisului (Vretanion)
Sfantul ierarh Maxim al Tarii Romanesti
Sfintii Mucenici Ermil si Stratonic din Singidunum (13 ianuarie)
Sfantul Antipa de la Calapodesti – Atonitul
Sfintii Argheu, Narcis si Marcelin din Tomis (Constanta)

Februarie

Pomenirea Preacuviosului Parintelui nostru Gherman din Dobrogea
Viata si nevointa Cuviosului Parintelui nostru Ioan Casian
Cuviosul Dionisie cel Smerit – parintele erei crestine
Sfantul Cuvios Paisie
Sfantul Cuvios Natan
Sfantul Cuvios Sila Ieroschimonahul

Martie

Sfintii 26 de Mucenici care au patimit in Gotia
Sfantul Montanus Preotul si sotia sa, Maxima
Sfintii Ierarhi Gerontie, Timotei si Alexandru ai Tomisului
Sfântul sfinţit mucenic Efrem al Tomisului

Aprilie

Sfantul Iuliu Veteranul de la Durostor
Sf. Mucenic Ioan Valahul (†1662)
Sfinţii Martiri Năsăudeni, canonizaţi la Salva
Sfinţii Mucenici Varvar, Vach, Calimah şi Dionisie din Tracia
Sfinţii Mucenici Maxim, Cvintilian şi Dada

Mai

Sfantul Iuliu Veteranul de la Durostor
Sf. Mucenic Ioan Valahul (†1662)
Sfinţii Martiri Năsăudeni, canonizaţi la Salva
Sfinţii Mucenici Varvar, Vach, Calimah şi Dionisie din Tracia
Sfinţii Mucenici Maxim, Cvintilian şi Dada

Iunie

Sfântul Ghelasie de la Râmet
Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana
Sfântul Grigorie Dascălul Mitropolitul Ţării Româneşti (†1834)
Sfantul Mucenic Isihie din Durostorum (†298)
Sfintii Mucenici Nicandru si Marcian din Durostorum
Sfintii Mucenici Zotic, Atal, Camasis şi Filip de la Niculiţel
Sfantul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava

Iulie

Sf. Mucenic Emilian de la Durostor (†362)
Sfantul Mucenic Secundus (†304)
Noi sfinţi Români
Sfinţii Mucenici Epictet şi Astion
Sfântul Voievod Ştefan cel Mare
Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuţi

August

Sfântului Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei (†1653)
Sfântul Ierarh Ioan de la Râşca şi Secu (†1685)
Sfântul Mucenic Lup din Novae (†304)
Sfinţii Mc. Donat diaconul, Romul preotul, Silvan Diaconul şi Venust (†304)
Sfinţii martiri Brâncoveni
Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului
Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla
Sfântul Ioan cel Nou de la Neamţ (Hozevitul) (†1960)

Septembrie

Sfantul Ierarh Martir Antim Ivireanu (†1716)
Sfântul Mucenic Teodosie de la Brazi (†1694 )
Sfântul Mucenic Nichita (Romanul)(+372)
Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş (†1656)
Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop
Sfinţii Mucenici Gordian, Macrovie, Ilie , Valerian, Zotic, Seleuc şi Lucian
Sfântul Cuvios Onufrie de la Vorona (†1789)

Octombrie

Cuviosul Dimitrie cel Nou din Basarabi
Sfinţii Mărturisitori Ardeleni (21 octombrie)
PREOTUL MĂRTURISITOR IOAN DIN GALEŞ
Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi

Noiembrie

Cuviosul Antonie de la Iezeru-Vâlcea (†1713)
Sfântul Mucenic Dasie de la Durostor
Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul
Sfântului Cuvios Paisie de la Neamţ
Sfantul Atanasie Todoran si sfuntii nasaudeni
Sfinţii Mucenici Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat

Decembrie

Sfantul Mucenic Hermes din Bononia (Vidin)
SFANTUL NICODIM DE LA TISMANA
SFANTUL IERARH PETRU MOVILA
SFANTUL DANIIL SIHASTRUL DE LA VORONET
Sfanta mare Muceniţa Anastasia Romana, izbăvitoarea de otravă
Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei
Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica (†1806)
Parintele Cleopa – Despre Sfintii Romani

Vezi si:

O minune a Sfantului Ioan Rusu

Sinaxar 1 Comentariu

† 27 mai
Vezi și:

Aproape 2 ore se rugase plingind dl. Constantin Polihronie, mare functionar de stat, in fata raclei cu moastele Sfintului. Era imbracat numai in pijama si un taxi il astepta la poarta bisericii.

Cind a terminat, a pornit incet spre iesire, tirindu-si pantofii pe podea. L-am oprit putin, povesteste preotul bisericii, sa-l intreb, daca vrea sa ne spuna, de ce a plins atita, de ce venise asa imbracat la biserica si daca nu cumva dorea o camera sa se odihneasca putin.

– Nu, parinte, m-a odihnit pentru multi ani Sfintul, acest mare si facator de minuni doctor caruia ii slujiti. Astazi de dimineata a venit la spital sotia mea sa ma vada. De mai bine de 10 ani nu mai stateam drept, asa cum sint acum. Din cauza unei afectiuni cronice a sistemului nervos si a unei boli prin care am trecut, mi-am subrezit atit de mult sanatatea incit am fost nevoit sa ies la pensie inainte de termen si sa ma internez in spital. La 2 ani dupa aceasta aveam picioarele paralizate mai mult de 80%. Paralizia, starea sufleteasca rea, deznadejdea ma dusesera aproape de moarte.
Astazi, asadar, cind a venit sotia la spital sa ma vada, m-a gasit dormind si nu m-a trezit, ci s-a asezat pe un scaun alaturi de patul meu. Pentru citeva clipe a prins-o somnul. Vede in vis cum in salonul vecin se facea vizita doctorilor. In mijlocul lor a zarit pe unul tinar, strain. Sotia mea s-a apropiat de el si i-a zis:
– Doctore, sinteti strain? Va vad pentru prima data la spital. Va rog, in salonul de alaturi zace sotul meu, paralizat de 10 ani. Doctorii mi-au spus adevarul: o sa- mi pierd tovarasul de viata, o sa-mi pierd singurul sprijin. Sotul meu o sa moara.
– Mergeti doamna, asteptati, il voi vedea si pe sotul dumneavoastra.
– Da, doctore, astept; spuneti-mi daca vreti numele dumneavoastra.
– Ioan Rusul, i-a raspuns.
S-a trezit si a sarit de pe scaun! Ma vede cum incerc singur sa ma ridic, sprijinit pe coate.
– Ajuta-ma, ii zic, cineva ma tine de subsuori si ma ridica, ajuta-ma si tu.
M-am ridicat in picioare, pe podea. Plinsul sotiei a facut sa se adune in jurul nostru doctorii si asistentele medicale. Doctorul responsabil al sectiei, un crestin cu adevarat credincios, a fost profund miscat cind a auzit de la sotia mea cele petrecute si mi-a spus:
– Domnule Polihronie, nu cereti sa va schimbati pijamaua, luati un taxi si mergeti la biserica vindecatorului dumneavoastra, la sfintul Ioan, in Evvia, unde se afla sfintele moaste intregi. Mergeti, multumiti-i din suflet si veniti apoi sa va facem externarea care de aceasta data – lucru rar, desigur – este semnata nu de un doctor ci de un sfint. Cred tot ceea ce spun si ca crestin si ca medic. Deasupra stiintei noastre este atotputernicia lui Dumnezeu si a Sfintilor Sai…
Acestea mi-a spus, parinte. Acestea le vedeti. Dati-mi si sfintia voastra binecuvintare.

Acestea le-a spus, acestea le-am vazut la acest om binecuvintat care, cu ochii plini de lacrimi nu stia cum sa-i mai multumeasca Sfintului.

22 februarie 1984

Sfintii ierarhi si marturisitori ardeleni

Sinaxar Fara comentarii

 Sfinții ierarhi și marturisitori Ardeleni

Pe pământul Transilvaniei s-a văzut că Mântuitorul, în vremuri de prigoană pentru popor, trimite stâlpi ai credinţei spre întărirea celor oropsiţi. Dintre aceştia Sfinţii ierarhi Ilie Iorest şi Sava Brancovici au scris pagini de luare-aminte pentru noi, cei trăitori în epoca relativizării adevărului credinţei. Apărători ai Ortodoxiei în faţa influenţelor calvine, Sfinţii Ierarhi Mărturisitori au întărit unitatea românilor în jurul dreptei credinţe, amândoi fiind întemniţaţi şi torturaţi pentru a renunţa la apărarea credinţei ortodoxe.

Mitropolitul Ilie Iorest a avut de înfruntat presiunea principelui maghiar Gheorghe Rakoczi, care îi cerea acestui ierarh ortodox până în măduva oaselor să sprijine infiltrarea catehismului calvinesc printre credincioşii ortodocşi! Amintindu-şi despre spusa Mântuitorului. “Daţi Cezarului ce-i al Cezarului şi lui Dumnezeu ce-i al lui Dumnezeu” sfinţitul ierarh s-a opus unei asemenea mişelii, fiind arestat şi ţinut în închisoare vreme de nouă luni.

În noiembrie 1643, mitropolitul lorest a reuşit să se elibereze din închisoare pe baza chezăşiei a 24 de persoane, obligându-se să plătească, în schimb, vistieriei crăieşti 1000 de taleri. Din Transilvania, lorest s-a întors la Putna şi de aici a plecat în Rusia pentru a strânge milostenie. La 26 august 1645, vlădica lorest a fost primit de ţar, căruia i-a dăruit părticele din moaştele sfântului Dumitru. După câteva luni petrecute în Moscova, mitropolitul lorest s-a înapoiat în Moldova cu daruri bogate, răscumpărându-şi chezaşii..

Sfântul Ierarh Sava Brancovici este originar tot din Transilvania supusă presiunilor calvine; în anul 1656 este ales mitropolit al Transilvaniei, pe care a păstorit-o într-o perioadă în care la conducerea principatului se aflau principii calvini. Multe prigoniri vor fi văzut ochii Sfântului în cei 24 de ani de păstorire! Şi, cum era de aşteptat, el însuşi a fost arestat şi întemniţat, fără a se cunoaşte împrejurările morţii sale.

Vezi viețile lor pe larg:


332 de ani de la trecerea la Domnul a Sfântului Ierarh Iorest al Bălgradului

Sfinti Romani, Sinaxar Fara comentarii

fragment din Articolul “Ierarhi Ingropați la Mănăstirea Putna” din revista “Cuvinte catre tineri” scris de monahul Alexie Cojocaru.

Sfântul Ierarh Iorest a fost mitropolit în Transilvania, într-una dintre cele mai grele perioade pentru românii din această parte a ţării noastre; la mijlocul secolului al XVII-lea, catolici şi protestanţi deopotrivă încercau să înstrăineze sufletul românesc de ceea ce avea el mai scump, credinţa ortodoxă. Un moment important al pătrundării protestantismului în această zonă l-a constituit publicarea în anul 1640 a Catehismului calvinesc „cu voia şi cu porunca” principelui Gheorghe Rakozcy.

Prea multe date biografice despre mitropolitul Iorest nu se cunosc. Se ştie doar că era originar din Transilvania şi că, din botez, se numea Ilie. încă din copilărie a fost dat la carte în mănăstirea Putna, unde mai târziu a şi fost călugărit, primind numele Iorest. După ce a fost hirotonit preot, a fost ales mitropolit al Transilvaniei la stăruinţele domnului Moldovei Vasile Lupu. Hirotonia întru arhiereu a fost săvârşită de mitropolitul Teofil al Ţării Româneşti, în luna noiembrie a anului 1640, la Târgovişte.

Citeste mai departe…

« Precedenta