Agnos - Editura si Librarie Contul meu  Conþinutul coºului  Plateºte  
  Librarie » Catalog » EDITURA AGNOS » Blogul Agnos  |  Contul meu  |  Conþinutul coºului  |  Plateºte   
Categorii
CARTI DE RUGACIUNI
CARTI PENTRU COPII
Editura Alias
EDITURA AREOPAG
EDITURA CHARISMA
EDITURA LUMEA CREDINTEI
MAICA ECATERINA FERMO
MARTURISITORI
PR. CONSTANTIN NECULA
SYNAXIS
TALCUIRI
PATERICE
IR. TEOFAN MADA
EDITURA AGNOS
EDITURA CATISMA
EDITURA EGUMENITA
EDITURA OASTEA DOMNULUI
EDITURA SOPHIA
ALTE EDITURI
Toate categoriile
Noutãþi ortodoxe »
<b> Iisus Hristos curajul nostru </b> <br> Pr. Constantin Necula
Iisus Hristos curajul nostru
Pr. Constantin Necula

10,00RON
Toate noutaþile
În Curând »
<b> Indumnezeirea maidanului </b> <br> Pr. Constantin Necula </br>
Indumnezeirea maidanului
Pr. Constantin Necula

20,00RON
Cãutare
 
Cuvintele cãutate
Informaþii
Blogul Agnos
Cum comand
Expediere/Plata
Toate categoriile
Vezi Lista completa
Contactaþi-ne
Omul dincolo de cuvinte
Adela Comaneci
6,50RON


    Dacã vei avea rãbdarea ºi dispoziþia sufleteascã de a citi aceste gânduri, aºternute pe hârtie ºi izvorâte din adâncul fiinþei umane, vei înþelege, mai mult sau mai puþin, în funcþie de construcþia sufletului tãu, dragostea ºi ura, binele ºi rãul, bucuriile ºi înfrângerile, lupta continuã a existenþei umane, surprizele vieþii.
    Autoarea încearcã sã demonstreze cã omul nu are limite în trãirile sufleteºti, punând la rang înalt aceste trãiri în evoluþia omului, dorind sã surprindã principalele aspecte sensibile ale vieþii, reflectând asupra unor teme filozofice, precum fericirea, iubirea, viaþa, ce este omul, destinul, împletite ºi explicate, în mare parte, prin prismã teologicã, cu o logicã desãvârºitã ºi convinsã fiind de afirmaþiile fãcute.
    Parcurgerea acestei cãrþi va fi o provocare pentru tine, cititorule. Poate vei înþelege ceva mai mult din „bucuria” existenþei tale, vei înþelege cã viaþa ºi trãirile tale sunt supuse unor constrângeri ºi numai cei puternici vor reuºi sã le depãºeascã, arma ta fiind dragostea, credinþa în Dumnezeu, speranþa.
     Lector univ. Vasile- Radu Bratianu
    
     ………………………………………………………………………
    Mai devreme sau mai târziu, ne vom da seama cã pentru a face lucruri mãreþe în viaþã trebuie sã punem suflet. Dacã vei reflecta mai profund vei înþelege cã omul dincolo de cuvinte e sufletul. Dacã vei putea vreodatã sã-þi înþelegi sufletul, vei înþelege, oarecum, lucrarea lui Dumnezeu, adicã te vei înþelege pe tine. Vei constata, dacã þi se va întâmpla acest lucru, cã eºti mai fericit, iar iubirea ºi speranþa s-ar putea sã nu te mai pãrãseascã vreodatã; va fi întru, precum „întru” al lui Noica, adicã un înþeles deosebit al fiinþei care exprimã fiinþa dinãuntru, sugerând cã a fi înseamnã ”a fi întru ceva”: „Ce fel de fiinþã e aceea în care nu e loc pentru nicio vibraþie ºi nici o devenire”? (Constantin Noica).
     Prof. Mihaela Bratian
    
    
    Parcurgând acum prezentul cu „Mireasma iubirii”, „Omul între cruce ºi destin” ºi intimele însemnãri „Dintr-un jurnal”, capitole distinct alcãtuite din scrieri care au vãzut lumina tiparului în presa timpului, dar ºi eseuri din cunoscuta ºi apreciata emisiune radio „Împãrtãºire din cuvânt”, constatãm o notabilã unitate stilisticã. O candoare a exprimãrii ºi reverberaþia unui crez asimilat din: „Eu mã sfinþesc pe Mine Însumi, ca ºi ei sã fie sfinþiþi în adevãr” (In 17, 19). Nu este vorba aici numai de scrierile ºi rostirile Adelei Comãneci, de aceastã zestre de valori cu tulburãtoare întrebãri, rãspunsuri ºi ecouri. Pentru cã versurile ei izbucnesc din subsolul unor tensiuni, iar proza nu are nimic artificios, convenþional, autoarea înþelege faptul cã omul de astãzi trãieºte -material- mai confortabil, dar afectiv este mai neliniºtit, se simte tot mai dezarmat. Ea înþelege cã un creator autentic nu poate începe cu cele începute deja ºi cã podoabele culturii convenþionale înãbuºe autenticul. Frontul moralei în care se înscrie tot ce face acest „om de o aleasã nobleþe sufleteascã”, reprezintã un rãspuns la deschiderea destinului uman, un acel ceva al celor care cautã a se regãsi în adevãr. Iar depãºirea umanului duce la întâlnirea cu Dumnezeu ºi nu la întâlnirea cu neantul. Viaþa, în viziunea Adelei Comãneci nu se salveazã decât prin închidere în sine, dar progreseazã doar prin deschidere spre tradiþie ºi transcendenþã.
     Prof. Alexandru Constantinescu
    

Acest produs a fost adaugat la data de Vineri 21 Martie, 2008.

Stocul a fost epuizat.
Puteti achizitiona acest produs la o data viitoare
IMAGE_BUTTON_REVIEWS
Clientii care au cumparat acest produs, au mai cumparat:
<b>Sfatuire foarte frumoasa</b> <br>Sfantul Grigorie Dascalul
Sfatuire foarte frumoasa
Sfantul Grigorie Dascalul
<b>Tinerii intre cer si pamant</b> <br>Laurentiu Dumitru
Tinerii intre cer si pamant
Laurentiu Dumitru
<b>Detinutul Profet</b> <br>Ioan Ianolide
Detinutul Profet
Ioan Ianolide
<b>Rugaciuni catre tineri</b> <br>Monahul Paulin
Rugaciuni catre tineri
Monahul Paulin
<b>Imn pentru crucea purtata</b><br> Virgil Maxim
Imn pentru crucea purtata
Virgil Maxim
<b>Duhovnicul Inchisorilor</b> <br>arhimandritul Spiridon
Duhovnicul Inchisorilor
arhimandritul Spiridon
Anunþuri
discount
Notificari »
IMAGE_BUTTON_NOTIFICATIONSAnunta-ma noutatile la Omul dincolo de cuvinte
Adela Comaneci
Spune-i unui prieten
 
Spune-i unui prieten despre acest produs.
Pãreri »
IMAGE_BUTTON_WRITE_REVIEWScrie o pãrere despre carte!

Copyright © 2021 Agnos - Editura si Librarie
Powered by osCommerce

   


radio oastea domnului