Noutati editoriale: “Parintele Arsenie Boca in Arhivele Securitatii. Anchetele, Canalul si Persecutia. Opis de documente”, Vol. II

Cartile noastre, Pr. Arsenie Boca, Romeo 1 Comentariu
Anunţăm cu bucurie apariţia celui de-al doilea volum din dosarele de Securitate al Părintelui Arsenie Boca: “Părintele Arsenie Boca în Arhivele Securităţii. Anchetele, Canalul şi Persecuţia. Opis de documente”, vol. II, Editura Agnos, Sibiu, 2014. 

“Un fanatic religios…” 

Iată, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, prestigioasa editură Agnos a ajuns la cel de-al doilea volum dedicat suferinţelor Părintelui Arsenie Boca, Sfântul Ardealului . Primul volum, realizat ca şi acesta, în colaborare în urma unui protocol cu Consiliul Naţional al Studierii Arhivelor Securităţii (CNSAS), Părintele Arsenie Boca în Arhivele Securităţii (1940-1949) , a cunoscut un succes remarcabil. Nu doar de piaţă, ci şi prin aprecieri deosebite din partea lumii academice şi intelectuale din România. Motivul este unul singur. Pentru prima oară se publică integral dosarul de securitate al Părintelui Arsenie Boca (cu toate numele sale adiacente cu care apare în dosarele de urmărire: Arsenie Boca, Arsenie Boca Zian, Boka Zian, Zian Vălean sau Boca Vălean Zian, lucru care a scăpat numeroşilor editori sau autori). O cercetare academică nu se poate face decât studiind documentele în integralitatea lor!
Nădăjduim ca ultimul volum, cel de-al treilea, privind ultima perioadă din viaţă – Bucureşti – Drăgănescu – Sinaia (1960-1989) – să apară cât de curând. Ultimul volum, care va cuprinde şi un indice de nume, reprezintă urmărirea pas cu pas a Părintelui de către Securitate. Pentru a avea o mică imagine asupra filajului, dar şi asupra reţelei informative ţesute în jurul Părintelui Arsenie Boca, trebuie spus că ultima delaţiune din dosar datează din data de 28 septembrie 1989, după ce Părintele Boca suferise un infarct. Securitatea te veghea până la moarte!…
Dacă primul volum a fost unul al hărţuirii, al primelor încercări, acesta este unul al suferinţei, al perioadei în care Părintele trece prin arestări repetate şi printr-o cruntă experienţă la Canal. Aşa cum am notat şi în prima prefaţă, Părintele Arsenie Boca a fost reţinut de autorităţile comuniste pentru prima oară – din excesul de zel al proaspătului ministru al Cultelor, Constantin Burducea – la Râmnicu Vâlcea, în 17 iulie 1945 dus la Bucureşti şi eliberat în 30 iulie 1945, pentru că nu i s-a găsit nicio vină. Apoi a fost arestat în 14 mai 1948, pentru vina de a-i fi ajutat creştineşte cu hrană pe luptătorii anticomunişti din Munţii Făgăraşului. Atât pentru aceste bănuieli, cât şi datorită notorietăţii sale printre credincioşii creştibni, este schingiuit o lună şi jumătate, silit să dea repetate declaraţii, fiind apoi eliberat.
De data aceasta, din 1950, va trece într-o altă etapă a vieţii întru Hristos, mult mai cumplită. Nu vreau să răpesc cititorilor curiozitatea (pentru că nu pot spune bucuria) de a parcurge aceste pagini tulburătoare fără a face o mică trecere în revistă, cronologică, a suferinţelor Părintelui Arsenie Boca. Fără de care mormanul de documente ale acestui volum monumental nu poate fi înţeles pe de-a-ntregul.
În 1949 Părintele Arsenie Boca este descris de autorităţile comuniste drept un “fanatic religios” care, “atribuindu-şi rolul de făcător de minuni, răpeşte preţiosul timp al ţăranilor chiar de la munca câmpului cu mârşavele lui minciuni, cu care duce în eroare acei ţărani naivi”. Conform raportului făcut de Biroul de Securitate Haţeg şi înaintat Serviciului Judeţean Deva în 4 iulie 1950, Părintele Arsenie avea o “atitudine duşmănoasă faţă de regim”, îi “instruia” pe călugării din mănăsire să defaime regimul, “în special faţă de tineretul din jur”; primea diferite produse “pentru că vindecă oamenii”; şi-a “vândut” fotografia “cu suma de 200 de lei” şi a adăpostit “un călugăr timp de 9 luni, care a fost condamnat la 7 ani temniţă grea”, care, după descoperirea acestuia de către organele de securitate, a fost încurajat “să dispară”. În concluzie, sublocotenentul de securitate Uifalvi Alexandru propunea ca Părintele “să fie încadrat în U.M. (Unitate de Muncă, n.n.), fiind un duşman activ al regimului actual şi clasei muncitoare”. Securitatea Bucureşti a întocmit şi ea un referat în 2 iunie 1950, în care erau reluate toate informaţiile strânse până atunci de organele represive. Se reia – Doamne, a câta oară! – falsa idee şi teorie că Părintele “a făcut parte din Mişcarea Legionară” când era la Sâmbăta, că a fost mutat la Prislop, că este un “om sfânt şi ar face minuni”. În plus, îngrijoraţi, ofiţerii de securitate notau că: “se constată afluenţa populaţiei din ce în ce mai mare” care mergea la mănăstire şi faptul că Părintele duce “o propagandă mistică religioasă, în sensul că ar dispune de puteri supraomeneşti”.
În urma acestei stări de lucruri, la Prislop, “s-a creat o atmosferă asemănătoare cu aceea a lui Petrache Lupu, însă într-o măsură mai mică”. În final, ofiţerul de Securitate propunea: “încadrarea de urgenţă în U. M. (Unitate de Muncă, n.n.) pe timp de doi ani a arhimandritului Boca Arsenie, stareţ al mănăstirii Prislop-Hunedoara. A se comunica CC al PMR că s-au luat măsurile necesare ca activitatea sus-numitului să înceteze”. Evident, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român atâta aştepta. E de la sine înţeles care a fost decizia… La 10 ianuarie 1951, printr-o adresă a Securităţii Sibiu, colonelul Gavril Birtaş ordona arestarea Părintelui Boca. Acesta trebuia să fie “înaintat (cu dosar individual tip” la Centrul de Triere al UM (Unităţii de Muncă, n.n.), întrucât cel în cauză prin decizia MAI, nr. 150 din 14 octombrie 1950, a fost încadrat în U.M. (Unitate de Muncă, n.n.) pe timp de 12 luni”. La 16 ianuarie 1951, Părintele Arsenie era înaintat centrului de triere al Unităţilor de Muncă din comuna Tudor Vladimirescu, judeţul Ilfov.
Motivele oficiale ale arestării administrative a Părintelui Arsenie Boca au fost: “sus numitul înainte de 23 august a făcut parte din Mişcarea Legionară; după această dată, cu ocazia predicilor pe care le ţinea în biserică a instigat populaţia împotriva regimului democrat popular. De asemenea, mai rezultă că în anul 1947 a găzduit la mănăstirea Prislop (sic!) pe legionarul Glatcov Grigore, care era urmărit de organele de stat. Pentru faptele enumerate mai sus a fost încadrat în CM (Colonie de Muncă, n.n.) pe timp de 12 luni, conform deciziei MAI, nr. 150 din 14 octombrie 1950 şi a fost pus în libertate la 19 martie 1952, prin expirarea pedepsei”.
Arestarea Părintelui Boca s-a produs în noaptea de 15-16 ianuarie 1951, orele 5 dimineaţa. Părintele Arsenie Boca a ajuns la Canal. Date despre această perioadă sunt extrem de puţine, după cum afirmă şi istoricii George Enache şi Adrian Nicolae Petcu, autorii singurului studiu cu pretenţii academie despre Părintele Arsenie Boca: Părintele Arsenie Boca în atenţia poliţiei politice , Ed. Partener, Galaţi, 2009.
Sfântul Ardealului se întoarce acasă, la mănăstirea Prislop, în 3 aprilie 1952, iar după cum a descoperit părintele profesor Mihai Săsăujan, îi scrie episcopului său: “De Buna Vestire, cu ajutorul lui Dumnezeu, am ajuns, acasă, la Prislop: sănătos, mult folosit şi tot atâta de senin. Bucuria n-are multe vorbe, de aceea, dimpreună cu obştea, V-o împărtăşim aşa cum e: cu recunoştinţă şi smerită metanie, pentru că, faceţi parte, în toate privinţele din motivele ei. Am aflat că, după Paşti veniţi la noi. Vă aşteptăm, aşa cum vechii creştini îşi aşteptau Părinţii. Dar, pe lângă motivul străvechiu mai e şi unul local, mai nou: îndeplinirea ultimelor forme în conducerea obştei de aici, ceea ce-mi va asigura şi mie răgazul preocupării şi de ceilalţi talanţi ce-i am, cu care încă n-am lucrat nimic pentru Iisus”.
Părintele Arsenie Boca va fi imediat încadrat informativ, iar anexele vă vor demonstra cu prisos acest lucru. Se pare încă că acest lucru nu a fost suficient, pentru că s-a ordonat din nou arestarea Părintelui. Reţinerea monahului s-a produs la 20 septembrie 1955, în baza unui mandat eliberat de Procuratura Militară Timişoara, abia la 24 septembrie, pentru pedeapsa prevăzută de art. 228, combinat cu art. 209 (omisiune de denunţ). A fost trimis în arestul Securităţii Timiş, apoi, de la 11 noembrie, în penitenciarul Timişoara. Mandatul de arestare a fost prelungit permanent de către procurată în vederea desfăşurării anchetei penale, până în 8 decembrie 1955. La 9 decembrie Părintele era la Jilava, pentru ca la 21 decembrie 1955 să fie internat în penitenciarul Oradea.
În 7 aprilie 1956, Părintele Arsenie Boca era eliberat din penitenciarul oradea în baza unei “dispoziţii” a Tribunalului militar Oradea, ca “prevenit”, deci nu suferise nicio condamnare sau decizie administrativă, anunţând că se va întoarce la mănăstirea Prislop.
În timpul anchetei, Părintele a fost interogat pentru unele legături cu legionarii amintiţi în ancheta din 1948, despre relaţiile cu Antonie Plămădeală şi Nicolae Bordaşiu, Nichifor DCrainic, principesa Ileana şi unii “profesori legonari”. Astfel spus, anchetatorii au încercat să-l determine pe Părintele Arsenie boca să “recunoască” activitatea în cadrul Mişcării Legionare. Aceeaşi marotă a legionarismului, deşi aceasta fusese infirmată încă de pe vremea regimului Mareşalului Ion Antonescu, după cum am arătat în primul volum. Părintele a afirmat foarte clar: “Precizez că eu nu m-am încadrat în organizaţia legionară şi nici nu mi s-au făcut propuneri în acest sens”.
Neobosită, Securitatea va deschide în 1958 un alt dosar de urmărire a Părintelui hărţuit: “Dosar de acţiune informativă individuală asupra călugărului Boca Zian Arsenie de la mănăstirea Prislop”.
Iniţiativa a fost tardivă, deoarece conform prevederilor noului regulament monahal, impus de Departamentul Cultelor în decembrie 1958, vieţuitorii de la Prislop au fost obligaţi să părăsească monahismul, iar mănăstirea a fost închisă.
În locul celebrei mănăstiri avea să se instaleze un cămin de bătrâni, până în 1976, anul în care s-a reînceput slujirea lui Dumnezeu prin ruga monahilor.
Drama Părintelui avea să continue. În mai 1959, prin actul Episcopiei Aradului, nr. 2407/1959, Părintele Arsenie Boca este îndepărtat din mănăstire, iar maicile sunt obligate “să intre în lume”. Fără a fi caterisit, i se interzice să mai slujească şi chiar să mai poarte haina mnahală. Este angajat la Biserica Sfântul Elefterie din Bucureşti, ca pictor secund pe lângă meşterul Vasile Rudeanu. Abia în 1961 este angajat la Atelierul de Pictură al Patriarhiei, de la Schitul Maicilor. Începea un alt capitol zguduitor din viaţa Părintelui Arsenie Boca…

În încheiere, ţin să le mulţumesc atât colegilor din Colegiul CNSAS, cât şi întregii echipe CNSAS: de la Arhiva Centrală, Arhiva Popeşti-Leordeni, Cercetare, Investigaţii, până la aparatul tehnic. Nu pot să-l uit pe editorul Romeo Petraşiuc, cercetător extern al CNSAS, şi nici pe Raluca Toderel, sufletul acestui proiect, colegii mei în această ispravă. Deopotrivă, un gând de gratitudine se îndreaptă şi spre toţi cei care au scris sau l-au mărturisit pe Părintele Arsenie Boca. Să ne fie tuturor spre folos! 

Dr. Florian Bichir membru al Colegiului CNSAS

coperta-dosare-pr-arsenie-boca-gata-tipar.jpg

 

 

Povestea zilei, 23-11-2013 – “Ingustime sufleteasca”

Povestea zilei, Pr. Arsenie Boca Fara comentarii

Când vrea Dumnezeu să aducă asupra omului necazuri mai mari, îl lasă în mâna îngustimii sufleteşti. Şi aceasta dă naştere în om la o putere mare de trândăvie, prin care sufletul e sugrumat şi care-i dă gustul lumii. Şi apoi se ridică asupra omului duhul ieşirii din minţi, din care izvorăsc nenumărate ispite: tulburarea, mânia, hula cârteala, gândurile de răzvrătire, mutarea din loc în loc şi celelalte asemenea lor. Iar dacă mă întrebi care este pricina acestora îţi răspund: lenevirea ta. Şi leacul este smerenia minţii. Smerenia poate să rupă gardul acestor răutăţi. Smerenia trebuie căutată cu tot sufletul. Că pe măsura smereniei tale ţi se dă şi răbdare în primejdiile tale. Şi pe măsura răbdării tale ţi se uşurează sarcina necazurilor tale şi dobândeşti mântuirea.

Cărarea Împărăției – pr. Arsenie Boca

Parintele Arsenie Boca – “Pocainta lui David (II Regi 12, 1-14)”

Pr. Arsenie Boca Fara comentarii

14.I.43

Este pildă de ascultare, când va fi “vremea mântuirii” (Isaia 49, 8; II Corinteni 6, 2) – că pe vremea lui David nu era mântuire.
I. Păcatul lui David (II Regi 11, 15-27). Dumnezeu îi trimite un duhovnic. Prooroc către prooroc (II Regi 12, 1).
II. David se mărturiseşte vinovat şi primeşte partea pocăinţei: Dezlegarea. (II Regi 12, 13)
III. Urmează partea a doua a Pocăinţei: ispăşirea (II Regi 12, 14; 13; 15, 30; 16, Naum 1, 3).
1. Se vede strâmtorat să părăsească tronul, ca să nu facă război cu fiul său (II Regi 15, 30), deci iarăşi vărsare de sânge.
2. Îşi aude păcatul pe nume (II Regi 16, 7).
3. Diavolul îl ispiteşte printr-unul din însoţitorii săi, să mai facă măcar o moarte (II Regi 16, 9) şi, având ocrotirea lui Dumnezeu, e smerit întru cunoştinţă.
4. Dar ca unul ce-şi mărturiseşte păcatul şi ca unul ce cunoaşte lucrarea diavolului cea peste păcate, înlătură ispita diavolului, răbdând în ispite (II Regi 16, 10);
5. Folosul acestei răbdări: umilinţa (II Regi 16, 12).
6. Întoarcerea celor ce ţi-au greşit (II Regi 19, 19).
Umilinţa sau răbdarea răului este cea mai mare putere din lumea asta asupra răului. Cu umilinţa, care ştii ce putere are, stingi desăvârşit toate flăcările răului.
Chip de umilinţă desăvârşită ne-a dat Mântuitorul pe Cruce: El, Slava lui Dumnezeu, trecând prin cea mai mare umilire cu putinţă pe pământ – dar ştiind ce putere are -, a biruit nu numai răutatea dracilor din oameni, ci însăşi puterile iadului le-a rupt şi a scos oamenii din iad şi de-atunci este mântuire pe pământ.
Mântuirea este roada umilinţei desăvârşite a Fiului lui Dumnezeu, din care acum pot să mănânce oamenii şi să se mântuiască (Pomul de odinioară şi pomul de acum).
Să mănânce fără frică!
Învăţăturile lui David către oameni: Psalmul 31, 3-7; 33, 4-7:
1. “Păcatul meu înaintea mea este pururea” (Psalmul 50, 4).
2. “Mi s-a dat îmbolditor trupului ţepuşa Satanei, ca să nu mă înalţ (II Corinteni 12, 7). Umilinţa nu şade cu mândria la un loc. 

Parintele Arsenie Boca – “Calea pierzarii sau unde duce neascultarea”

Pr. Arsenie Boca Fara comentarii

13.I.43

Pe calea mântuirii nu poţi merge singur, ci dus de mâna nevăzută a lui Dumnezeu, prin mâna văzută a slujitorilor Săi: preoţii Bisericii = ascultarea din dragoste = smerenie.
De îndată ce umbli de capul tău, te faci bucurie dracilor, orice ai face. “Cine vrea să se mântuiască, cu întrebarea să călătorească” – că altfel tu nu poţi deschilini cele ce-s: 1) de la Dumnezeu; 2) de la fire şi 3) de la diavol. Că diavolul umblă să ţi le bage în minte şi să te facă să le crezi ca ale tale sau chiar ale lui Dumnezeu, ori ele erau ale lui şi tu nu ştiai şi nici pe cine ştie nu te lasă să întrebi; că bagă bucurie necurată în tine şi mândrie cum că tu eşti mai deştept ca alţii, şi aşa să nu întrebi pe cine ştie şi să prinzi tâlharul.

*

Iată cum l-a prins pe Saul, căci cu o neascultare de duhovnicul său Samuel l-a atras desăvârşit în calea pierzării.
1) Porunca; 2) Saul a făcut altceva; 3) Samuel îi arată greşeala; 4) Saul face pocăinţă mincionasă; 5) Samuel e trimis pentru alt rege; 6) În Saul intră duh necurat; 7) Umblă să omoare, omoară preoţi; 8 ) Vin necazurile, filistenii; 9) Merge la vrăjitoare; 10) Vorbeşte cu morţii – cu diavolul; 11) Diavolul îi prooroceşte moartea; 12) Se şi omoară. Învăţătura Scripturii (vezia Cartea I a Regilor)

*

Legea peste păcate este aceeaşi, după cum şi Dumnezeu este: ieri, azi şi în veci, Acelaşi (Evrei 13, 8).
De la neascultare şi nepocăinţă începe calea pierzării şi sfârşeşte cu pierzarea veşnică.
Omorârea de sine este păcat împotriva Duhului Sfânt şi n-are iertare pentru că după el nu mai este pocăinţă.
Iată cum se ajunge din greşeală în greşeală şi din ce în ce tot mai mari, până la cuprinderea desăvârşită a sufletului de către diavol. – Dumnezeu îl chemase… 

Parintele Arsenie Boca – “Unde ti-i scris numele? In Cartea Vietii sau in Cartea neagra?”

Pr. Arsenie Boca Fara comentarii

12.I.43

“Bucuraţi-vă nu pentru că fug dracii de voi, ci bucuraţi-vă că numele voastre se află scrise în Ceruri” (Luca 10, 20).
Ca să ştii dacă ai sau nu ai scris numele tău în Cartea Vieţii veşnice (Filipeni 4, 3; Apocalipsă 20, 12 şi 15), e destul să cauţi în Cartea neagră, şi dacă te vei afla pe-acolo – află că nu eşti scris în două locuri – urmează să te osteneşti după lege şi să te ştergi din Cartea neagră şi pe măsură ce se şterg semnele tale din Cartea neagră, pe aceeaşi măsură încep să se arate semnele numelui tău în Cartea Vieţii. Şi cu cât osteneşti mai mult şi ceri mai mult mila lui Dumnezeu, cu atât mai luminos se va scrie numele tău în Cartea Vieţii.
Ştergeţi numele voastre din Cartea neagră.
Iată cine-s scrişi pe câteva foi din Cartea Neagră:
(I Corinteni 6, 9-10; Galateni 5, 19-21)

Tâlcuiri

“Ucenicul” adevărului, iar când vremea o va cere “mucenicul” adevărului.
În ce te află ceasul morţii în aceea vei fi socotit.
Nu lăsa de “azi” pe “mâine”, căci e socotire vicleană şi te prinzi într-însa.
Toate cele ale Cărţii negre apropie pe diavol de suflet, şi aşa se face că intră “urâciunea pustirii în locul cel sfânt” (Matei 24, 15).
Şi cu atare lucru în tine nu poţi să fii scris în Cartea Vieţii, după cum este scris “nimic necurat nu va intra în Împărăţia lui Dumnezeu” (Efeseni 5, 5).
Osteniţi şi vă curăţişi după calea rânduită vouă, calea Pocăinţei, ca să se şteargă numele voastre din Cartea neagră şi să se scrie în Cartea Vieţii. 

Parintele Arsenie Boca – Razboaiele diavolului cu sufletul (Luca 22, 31-32)

Pr. Arsenie Boca Fara comentarii

11.I.43

1. Treptele păcatului:
1. momeala
2. asupreala
3. lupta
4. învoiala
5. fapta
6. a doua fire
7. robia desăvârşită asupra trupului şi a minţii
8. deznădejdea
9. omorârea de sine.
Biruie diavolul, fie:
1. partea poftitoare, “plăcerea”
2. partea iuţoasă (irascibilă – n. DS) “aprinderea mâniei”
3. partea cugetătoare: mândrie şi întunecare aprinzându-le sau întunecându-le.
2. Bătăile prin draci sunt cu ştirea şi îngăduirea lui Dumnezeu – căci omului multă vreme i-a plăcut lucrul lor. Şi prin lucrul care i-a plăcut îşi ia canonul. Nu lasă Dumnezeu ispite peste putere şi ştie de toată oseneala. Exemplu: mândria duce la îndrăcirea minţii.
Prin pocăinţă: cunoscând primejdia în care erai şi lepădând lucrul diavolului din minte, el caută să intre iarăşi, să te întoarcă la cele dintâi. Şi are omul mare război în urma pocăinţei – dar ostenind, ispăşeşte vremea cealaltă.

Sita cu două margini: mândria şi deznădejdea.
Răbdarea în ispite îi biruie,
Semnul Sfintei Cruci îi arde,
Postul şi rugăciunea îl alungă,
Iar smerenia te scoate din sită.
Şi să mai fie cineva să-ţi ajute ţie în vremea ostenelii tale.
Smerenia este: lucrarea Duhului Sfânt de cunoaştere a păcatelor (fără deznădejde)
– a te socoti cel mai de pe urmă (I Timotei 1, 15)
– a te socoti o grămadă de păcate (Iov 2, 8 )
– vrednic de toată ocara şi pedeapsa (II Regi 16, 10)
– o mare dragoste de Dumnezeu cu deosebire când te ceartă (Evrei 12, 6). 

Parintele Arsenie Boca – “Despre pocainta”

Pr. Arsenie Boca 2 Comentarii

Duminică, 10.I.42

I. Tatăl, Cel ce a trimis pe Ioan Înaintemergătorul ca să boteze, a propovăduit prin gura aceluia către păcătoşi, zicând: “Pocăiţi-vă!” (Matei, 3, 2)
II. Fiul, când S-a arătat în lume, acest cuvânt a pus ca începătură şi temelie a propovăduirii Sale: “Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor!” (Matei 4, 17)
III. Duhul cel Sfânt, când S-a pogorât în chipul limbilor de foc, acelaşi cuvânt a grăit prin apostolul Petru: “Pocăiţi-vă!” (Faptele Apostolilor 2, 38)
“Dumnezeu, trecând cu vederea veacurile neştiinţei, vesteşte acum pe oameni, ca toţi, pretutindeni, să se pocăiască” (Faptele Apostolilor 17, 30)
Pocăinţa = Botezul al doilea, singurul care se poate repeta.
Acestea zice Domnul către oameni. Iată ce zice Satana < > (sic).
Omul ce alege – aceea va avea.
“De aceea, precum zice Duhul Sfânt: <<Dacă veţi auzi astăzi glasul Lui, nu vă învârtoşaţi inimile voastre…>> Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii, în fiecare zi, până ce putem să zicem: astăzi! Ca nimeni dintre voi să nu se învârtoşeze cu înşelăciunea păcatului” (Evrei 3, 7-8 şi 13).

Parintele Arsenie Boca – “Cum cheama Dumnezeu pe oameni”

Pr. Arsenie Boca Fara comentarii

1. Prin glasul conştiinţei.
2. Cu glas din afară – glasul preoţilor Bisericii.
3. Cu necazurile şi toată strâmtorarea: beteşuguri, pagube.
4. Războaie, cutremure, foamete.
5. Anarhia sau secera morţii peste toţi oamenii de pe faţa a tot pământul (Apocalipsă 14, 14-20).
6. Chinurile din urmă de la Antihrist, care va chinui pe oameni prin draci.
7. Timp nu va mai fi (Apocalipsă 10, 6). Dumnezeu Însuşi îi va chema pe oameni în chip înfricoşat la Judecata din urmă. Vine Dumnezeu tot mai aproape de oameni. Ce-i de făcut? Pocăinţă.

II. La calea mântuirii. Adică la o desfacere a dragostei noastre de lumea aceasta – căci noi nu suntem din lumea aceasta – ci străini şi călători pe-aici.
Ca de pildă omul ce-ar merge undeva într-o cale şi pe cale ar vedea la dreapta şi la stânga ba una, ba alta, şi ar tot sta şi-ar pierde vreme uitându-se ba la pietri, ba la lemne, ba la dealuri şi la celelalte şi l-ar prinde noaptea pe cale, când nu mai ştie şi nu mai poate merge.
Calea mântuirii e o cale a lui Dumnezeu spre El, şi cu învăţătură să nu pierdem vremea mergând sau să ne prindem inima în cele ce se arată pe lângă cale, că se poate întâmpla să pierdem calea cu totul, şi trece şi ziua. Şi ce-am făcut?
Mântuirea = fapta lui Dumnezeu prin care ne scoate din legăturile păcatului dacă vrem şi ostenim şi noi – căci Dumnezeu nu mântuieşte cu sila.
În calea mântuirii întâlnim 3 feluri de piedici: 1) lumea; 2) trupul; 3) diavolul.
Biserica – locul de plecare al căii – dă învăţătură cum se biruie piedicile:
1) Lumea o biruim prin: răbdare, iertare şi rugăciune;
2) Trupul îl biruim prin: foame, osteneală şi lepădarea de sine;
3) Pe diavol îl biruim prin: rugăciune, cruce şi Numele lui Iisus.
Calea mântuirii e o cale de pe pământ la cer. Din Biserica luptătoare în Biserica biruitoare, a sfinţilor. 

O noua aparitie la Editura Agnos: “Parintele Arsenie Boca. Fiti ingaduitori cu neputintele oamenilor”

Cartile noastre, Pr. Arsenie Boca, Romeo Fara comentarii

fiti-ingaduitori-coperta.jpg

Volum de convorbiri realizat de Romeo Petraşciuc
Prefaţă, Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula

Fiţi îngăduitori cu neputinţele oamenilor se vrea, în primul rând, o mărturie-reper a unor adevăruri, a unor trăiri de echipă care, coagulate, dau fizionomia unei personalităţi duhovniceşti cu totul providenţiale: Părintele Arsenie Boca.
Toţi cei cuprinşi în această carte – oameni care i-au fost apropiaţi şi care l-au căutat cu vreme şi fără de vreme – se recunosc pe sine doar în măsura în care îşi revendică dependenţa de Dumnezeu prin acest „Sfânt al Ardealului”, în fapt, al întregului Neam românesc. De aceea, istorisirile lor au vocaţia unor apoftegme-crucix, ce cheamă la recurs de sens, de valorizare.
Sunt mulţi cei care l-au cunoscut pe Părintele Arsenie Boca. Însă extrem de puţini care s-au şi întâlnit, efectiv, cu Sfinţia Sa. Cu duhul său, cu felul său de vieţuire, cu lumina izvorâtă din tâmplă de Prislop…
Pentru toţi cei care se află în căutarea Părintelui Arsenie, această carte poate fi încă un reper spre întâlnirea cu Sfinţia Sa…

Romeo Petraşciuc 

Cartea continuă seria de mărturii iniţiată de Editura Agnos (alături de volumele: Pr. Arsenie Boca. Sfântul Ardealului şi Pr. Arsenie Boca. Fost-a om trimis de Dumnezeu) şi vine cu o nouă colecţie de convorbiri cu o parte din cei care l-au cunoscut pe Părintele Arsenie şi dau mărturie despre cât bine le-a făcut lor Dumnezeu, prin acest Sfânt al Ardealului şi al întregului Neam românesc…

Părintele Arsenie Boca, Stareţul Bucuriei şi Iertării 

Aşa a rânduit Dumnezeu ca, în timp ce se pregătea de tipar cartea aceasta, a distinsului meu prieten Romeo Petraşciuc, jurnalist şi teolog cu aplecare spre fenomenul Arsenie Boca (mai ales sub chipul acesta al mărturiei-interviu), un alt Părinte de marcă al Ortodoxiei, Arhimandritul Emilianos Simonopetritul, să fie prezent în lectura românească duhovnicească printr-o nouă traducere, în seria „Tâlcuiri şi cateheze”, şi anume cu volumul Cuvânt despre ascultare şi priveghere . Las la o parte similitudinile de viaţă ale Părinţilor acestora cu adevărat duhovniceşti şi faptul că au născut şi menţinut o trezire duhovnicească memorabilă în tinerii ţărilor lor, că au folosit forţa cuvântului duhovnicesc în mărturia lor profetică, că au coagulat comunităţi monahale cu totul remarcabile, că au înscris mănăstirile lor de suflet (Ormilia şi Prislop) pe hărţi ale pelerinajului ortodox universal, că nu se mai poate vorbi despre spiritualitatea Bisericii lor naţionale fără aportul lor duhovnicesc. Reţin doar, prefaţă la o carte cu un titlul bogat în semnificaţia restaurării sufletului omului contemporan, Fiţi îngăduitori cu neputinţele oamenilor, că cei doi Stareţi au lucrat şi trăit mărturia lor în umbra de lumină a Duhului Sfânt, ţintind la mântuirea lor şi a aproapelui nu după vreo reţetă duhovnicească sau dicteu tipiconal, ci după regula de har a Bisericii, trupul cel Viu al Mântuitorului.
Relaţia cea mai amplă pe care o remarci citind lucrările ori despre lucrurile săvârşite de cei doi minunaţi Părinţi este construcţia unui realism duhovnicesc viu, cordial şi ziditor, axat pe valorile unui stăreţism activ, care depăşeşte obştea monahală spre oamenii de rând, care devin monahi după râvnă şi cultură, chiar dacă nu şi după obştească aşezare. Dincolo de construcţia unui limbaj neo-filocalic, descoperi un stil de viaţă în Hristos care mută mănăstirea în apartamentul de bloc ori în casa de la ţară, o pastorală transmisibilă dintr-un ethos monahal într-unul larg, adresat laicilor râvnitori fără excese. Mută valorile desăvârşirii monahale în standardul normalităţii creştine, parte integrantă a rodirii Evangheliei în mijlocul poporului credincios ori ba. Mărturisitori ai Evangheliei în contexte sociale atinse de epoca post-belică, cu toate greutăţile sale, şi sub efuziuni politice atinse de comunism ori agravate constant de socialism (cazul României), Părinţii Emilianos şi Arsenie rămân comparabili în ieşirea lor din insularul limbajului de serviciu, determinând un limbaj duhovnicesc viu, salvator demnităţii teologale a vremii.
Cu un limbaj simplu şi direct, Avva Arsenie a descoperit intervievaţilor prezentaţi în acest volum, şi în cele care constituie deja tezaurul de mărturie arseniană a zilelor noastre, voia lui Dumnezeu: fără fasoane, fără duplicităţi duhovniceşti, fără încurajări false. Veţi remarca, fie că e vorba de minunatele interlocutoare Zoe Daian (un glas cu infuziuni copilăreşti), ori maica preoteasă Emilia Şpan (cu mărturii ferme, pe viaţă şi pe moarte), ori Livia Trâmbiţaş din Pojorta, fie că reţineţi cuvintele bărbaţilor-monah, preot ori mirean, discursul Părintelui Arsenie este unul viu, atât de viu încât şi atunci când îl rostesc ei te cutremuri, cauţi să înţelegi şi să schimbi ceva, spre mai bine. Este frisonul de duh pe care îl descoperă sufletului doritor de Dumnezeu lucrarea mântuitoare a Duhovnicului în lume, constanta descoperire a Mântuitorului Hristos drept Domn şi Dumnezeu, fără de care nu există Împărăţie şi mântuire.
Îndemnul consemnat de titlul cărţii acesteia mărturisitoare, Fiţi îngăduitori cu neputinţele oamenilor, nu e nicidecum un îndemn la a lăsa jos garda lucrării duhovniceşti, ci un îndemn la o lucrare însoţită de iubire, de îngăduinţă nădăjduitoare. Cred că, până astăzi, cei care urcă pe culmea înflorită de Har a Prislopului caută o astfel de mângâiere. Este limpede că Dumnezeu, la vremea prigoanei comuniste, fiecărui profil de căutător în credinţă a Căii Sale a dăruit un profil de duhovnic. Nici unul mai mare decât altul, ci egali cu Harul care ţinea o ţară la vremuri de crucificare. Pe schelele Drăgăneştiului, ca pe un diafan amvon, Părintele Arsenie picta în fraze picturale limpezi un mesaj de credinţă cel puţin la fel de catehumenal precum predicile Stareţilor Moldovei ori bucuroasa propovăduire a celuilalt Arsenie, de la malul Mării Negre. Iconografia sa, plină de sens în toate contextele de viaţă, nu suportă tipizare tocmai pentru că nu ţine de tipizare, scoţând pe furnirul zidului developarea cuvintelor unor conţinuturi mistice şi ascetice deopotrivă. Profetic şi sincer cu poporul, Părintele Arsenie Boca rămâne o taină, oricât de mult ne-am apleca asupra sa. Bucuria cunoaşterii lui personale, dublată de un frison de frică la care toţi intervievaţii fac apel, este dublată de bucuria cunoaşterii lui Dumnezeu. În încercarea de a surprinde câteva caracteristici simple, fără de care nici Sfântul Duh, nici cugetul Stareţului, nici viaţa ucenicului conformă cu cea a Stareţului nu pot să cultive personalitatea creştinului, monahului în principal, Părintele Emilianos consemnează tocmai linia de forţă, conservată în titlul iscusit ales de Romeo Petraşciuc: „Primul lucru este bucuria noastră înaintea Domnului. Bucuria exprimă recunoştinţa noastră faţă de Dumnezeu, pentru că niciun om nu poate spune că nu este privit neîncetat de Dumnezeu, că nu este inundat de darurile Lui. Aşadar, atunci când nu mă bucur, înseamnă că sunt lipsit de recunoştinţă faţă de Dumnezeu. Bucuria este îngrăşarea pământului, aşa încât sămânţa să se poată prinde şi să încolţească. Altfel, nu va odrăsli decât neghină. Bucuria ne este răpită de ideologia noastră, aspiraţiile noastre, amestecarea în problemele străine de noi, tulburarea legăturii noastre cu Stareţul. De asemenea, patimile noastre ne răpesc şi ele bucuria. Se poate însă ca cineva să fie pătimaş, dar să-şi fi încredinţat patimile lui Dumnezeu. Atunci nu mai are nicio urmă de întristare, are o nădejde. În general, bucuria noastră ne este răpită atunci când intră ego-ul în viaţa noastră. Lipsa bucuriei este un element patologic al omului, o închidere de bunăvoie în sine însuşi, şi, orice ar vrea să facă, n-o să-i reuşească. Mai întâi, trebuie să-şi curăţească grădina sa, să vadă ce se petrece de nu-i bucuros. După aceea, să urmărească îmbucurarea sinelui său şi apoi pacea cu Dumnezeu să ia locul bucuriei ”. Tot acest parcurs terapeutic îl poţi remarca la toţi aceia care au dezvoltat o relaţie de viaţă şi moarte cu Avva Arsenie. Nu-i greu să distingi, astfel, în terapia şi practica pastoral duhovnicească a Părintelui Arsenie, emularea gândirii sale pe aceea filocalică şi neo-patristică a profundului duhovnic ortodox din toate arealulrile rezistenţei la lume, la diavol, la tot felul de nimicuri.
Urmând Părintelui Arsenie Boca, descoperi că Dumnezeu i-a dat o obşte de ascultători mult mai mare după trecerea la Cer decât în vremea stării lui printre muritori. Constaţi astfel, cu mare bucurie, că Familia Părintelui este una de Stareţ, cel puţin la modul creionat de celălat mare Avvă, Emilianos Simonopetritul. Fundamentul athonit al gândirii Părinţilor amintiţi trece, fragil, în bucuria noastră. Ca unul ce m-am bucurat de lumina Prislopului şi de Lucirea de Har a Ormiliei din crângul cu măslini, cred şi mărturisesc: minunea Ortodoxiei stă în unitatea de Duh Sfânt a Stareţilor ei.
Să ne bucurăm, dar, de Ortodoxia Bisericii noastre!

Pr. Constantin NECULA 

Cuprins
Părintele Arsenie Boca, Stareţul Bucuriei şi Iertării
Amintiri dintr-o copilărie cu oameni (şi) sfinţi. De vorbă cu nepoata Părintelui Arsenie Boca (Zoe Daian)
“Fiţi îngăduitori cu neputinţele oamenilor…” (Pr. Ghelasie Ţepeş)
“Părinte, ajută-mă, că nu mai pot!…” (Emilia Şpan)
“Cu dragostea şi smerenia te mântuieşti” (Gheorghe Morar)
“Tot timpul îl simt pe Părintele aproape!…” (Maria Nistor) “Vezi, mă, că n-ai murit? Şi n-ai să mori!… N-ai să mori!” (Pr. Romul Poparad)
Mărturii din Pojorta 

Parintele Arsenie Boca – “Inceputul mantuirii e Botezul”

Articole, Pr. Arsenie Boca, Predici Fara comentarii

6.I.43

4.
1. Începutul mântuirii e Botezul.
2. Începutul lucrului de mântuire al lui Iisus a fost Botezul în Iordan de la Ioan.
3. Când S-a înălţat de pe pământ la cer, acest cuvânt l-a lăsat apostolilor: “Mergând în toată lumea…” (Matei 28, 19).
4. Botezul Mântuitorului şi botezul nostru. El 2, noi 3. “Am un botez…” (Luca 12, 50)
5. a) Smerenia lui Ioan botezând pe Domnul (matei 3, 14; Ioan 3, 30)
b) şi asprimea lui botezând pe farisei (Matei 3, 7)
6. Mâna care s-a atins de Domnul
7. Cele trei botezuri…

Naşterea.

A.n. om nou – 1 Sim. St.

 2. V.c.m.

1. Botezul
2. Postul
3. Ispitirea
4. Predica pocăinţei

 

« Precedenta